12 maj 2022

Rörlig eller bunden ränta? Så kan du tänka kring bolånetMånga känner oro över de höjda räntorna och inflationen, med stigande priser på bland annat bränsle och mat. Bör man förändra något kring bolånet eller bara sitta lugnt i båten? Håkan Lindstrand, gruppchef på Ikano Banks bolåneavdelning, svarar på frågor om bolån och räntor.

Räntorna stiger, samtidigt som det är inflation med höjda levnadskostnader. Kommer man att ha råd att bo kvar? Hur kan man beräkna sin smärtgräns?

– Det är viktigt att planera och se över sin situation innan fler förändringar sker. Att ha bundna lån och därmed kontroll på sina utgifter är ett sätt, ett annat sätt kan vara att ha rätt försäkringsskydd – exempelvis att skydda sig mot inkomstbortfall vid sjukskrivning eller arbetslöshet. Att binda räntan är som en försäkring mot oönskade kostnadsökningar.

Är det läge att binda räntan nu eller är det redan för sent?

– Det vi har sett den senaste tiden är en period med stigande marknadsräntor på framför allt längre bindningstider, och det är inte osannolikt att räntorna fortsätter stiga. Idag ser vi att fler och fler kunder väljer att binda sina lån.

– Det är viktigt att poängtera att det inte finns något rätt och fel, utan beslutet att binda handlar till stor del om vilken ekonomisk situation man har. De som väljer att binda värderar troligen trygghet och en förutsägbar boendekostnad högt just nu med tanke på läget i omvärlden.


Håkan Lindstrand på Ikano Bank

Hur stor del av lånet bör vara bundet respektive rörligt?

– Det finns för- och nackdelar med båda alternativen och därför får man utgå från sin egen verklighet när man fattar det beslutet. Om du är relativt lågt belånad och har goda marginaler i din ekonomi har du större möjligheter att klara av eventuella räntehöjningar. Då kan det passa med rörlig ränta. Men om du är högt belånad och har sämre marginaler är du känsligare för räntehöjningar. Med sådana förutsättningar resonerar många att det känns tryggare att binda.

– Du behöver inte nödvändigtvis välja antingen eller. En medelväg kan vara att binda en del av de lån man har och då på olika bindningstider.

Är det bra att amortera en större summa om man kan?

– Att amortera är ett sätt att spara och att på sikt få ner sina kostnader. Samtidigt skulle pengarna du extraamorterar istället kunna användas till att spara på andra sätt, till exempel till en buffert för att täcka oförutsedda utgifter eller räntehöjningar.

– Om du amorterar extra på ett lån med bunden ränta kan du bli tvungen att betala ränteskillnadsersättning. Det är en avgift som banken har rätt att ta ut när ett lån med bunden ränta återbetalas i förtid.

Hur ska man tänka om man haft planer på att sälja eller köpa ny bostad?

– Om man har planer på att sälja sin bostad så kan det vara mindre klokt att binda sitt bolån då det finns risk att man får betala ränteskillnadsersättning i samband med att lånet löses. Banken ställer oftast krav på att det ska finnas ett försäljningskontrakt på den gamla bostaden, för att kunna bevilja ett nytt lån. Annars är risken att man står med två belånade bostäder och det är inte säkert att man klarar av det ekonomiskt. Det är också ofta så att kontantinsatsen till den nya bostaden kommer från den gamla. Man får helt enkelt ha en dialog med banken.

Riksbanken har flaggat för ytterligare höjningar av reporäntan. Kommer det innebära att bankerna fortsätter höja sina bolåneräntor?

– Sett till Riksbankens prognos för reporäntan är det inte osannolikt att räntorna stiger.

Hur sätter Ikano Bank sina räntor?

– Vi har en tydlig och öppen prissättning vilket innebär att vi sätter våra räntor utifrån belåningsgraden, det vill säga förhållandet mellan aktuell skuld och värdet på bostaden. Ju lägre belåningsgrad, desto större rabatt och därmed bättre ränta. Vi ställer inga krav på att man måste vara helkund eller att man måste flytta sitt sparande eller andra banktjänster till oss. Det är färdigförhandlat och klart – enklare kan det inte bli.

Har ni någon försäkring att erbjuda era bolånekunder?

– Ja, det har vi, Ikano Bank Trygg. Det är en försäkring som hjälper dig att betala dina utgifter ifall du skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Då betalar vi ut ett valt belopp mellan 1 000 kr och 15 000 kr i månaden.

Hur stresstestar man bolånet?

– I samband med att banken beviljar ett bolån så kan man säga att bolånet stresstestas – banken räknar att man ska klara av en betydligt högre ränta än den som gäller vid ansökningstillfället.

Hur ansöker man om lån hos Ikano Bank?

– Du ansöker via vår hemsida. Under fliken Bolån får du mera information om Ikanos bolån, vilken ränta vi erbjuder dig och om vår försäkring Ikano Bank Trygg. Ansökan är digital men varje kund får en egen handläggare som man har kontakt med under tiden ärendet handläggs. Vår handläggning är snabb och effektiv – i de flesta fall är allt klart tre dagar efter att ansökan gjordes.

Ansök om att flytta ditt bolån

Ikano Bank

Bostad