Låneskydd

Trygga ditt lån vid sjukskrivning, arbetslöshet och dödsfall.

Så här fungerar låneskydd

Det är tillfällen då det är skönt att slippa bekymra sig för sitt lån. Skulle oturen vara framme, så täcker försäkringen månadskostnaden för lånet, det vill säga både ränta och amortering. Vid dödsfall går låneskyddet in och betalar hela den återstående skulden.

Försäkringen ersätter månadskostnaden för ditt lån vid sjukskrivning eller arbetslöshet i upp till 12 månader. Högsta ersättningsbeloppet är 15 000 kr per månad. Om du avlider täcker försäkringen hela din utestående skuld (max 400 000 kr).

Månadspremien är 8% av månadskostnaden för ditt lån, dvs din ränta och amortering. Du betalar försäkringspremien på samma faktura som ditt lån.

Ångerrätt/Uppsägning
Du kan säga upp försäkringen när du vill. Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt och du behöver inte betala någon premie. Därefter kan du välja att säga upp försäkringen genom att fylla i formuläret längre ner på denna sida.  

Teckna försäkringen
Om ni är två låntagare kan ni välja om båda eller endast huvudlåntagaren ska teckna låneskydd. En medlåntagare kan endast teckna Ikano Låneskydd om huvudlåntagaren tecknat försäkringen

FÖRSÄKRINGEN KAN TECKNAS OM DU:

  • har ett låneavtal med Ikano Bank,
  • har fyllt 18 men inte 65 år och är bosatt i Sverige,
  • är löntagare med en tillsvidareanställning på minst 17 timmar per vecka, är visstidsanställd på minst 17 timmar per vecka om visstidsanställningen pågår i minst 12 månader eller är egenföretagare,
  • inte har vetskap om varsel om uppsägning eller arbetslöshet och är fullt arbetsför.


UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

Precis som andra liknande försäkringar har försäkringen undantag och begränsningar. Bland annat gäller försäkringen inte för sjukdom du har eller har haft inom 12 månader före du ansluter till försäkringen. Försäkringen lämnar inte ersättning för sjukskrivning som inträffar inom 30 dagar från försäkringens startdatum. På samma sätt lämnar försäkringen inte ersättning för arbetslöshet som du underrättas om inom 120 dagar från försäkringens startdatum. För att kunna få ersättning från försäkringen behöver du uppfylla vissa inträdeskrav, kvalificerings- och återkvalificeringstider.

Du kan läsa mer om undantag och begränsningar i förköpsinformationen. Fullständig information om försäkringens omfattning och undantag finns i försäkringsvillkoren.

Ansök om Låneskydd 

Ditt lånenummer finns att se på ditt skuldebrev eller när du loggar in. Hittar du inte lånenumret? Vänligen ring vår kundservice: 0476-88 000.

Mamma läser bok för dotter

Om jag skulle ångra mig?

Du har rätt att säga upp försäkringen när som helst under försäkringstiden. Under de 30 första dagarna har du ångerrätt. Använder du dig av ångerrätten innebär det att du inte anses ha haft något försäkringsskydd och om du hunnit betala in pengar för försäkringen återbetalas de.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är AXA France Vie Sweden filial (516411-5080) och AXA France IARD Sweden filial (516411-5072).