Hållbarhet och ansvar

Vi skapar möjligheter för en bättre vardag

Vårt hållbarhetsarbete

Idag är några av de största utmaningarna för vårt samhälle klimatförändringar, ojämlikhet, ohållbar konsumtion och bristande välbefinnande för många människor. Vi jobbar för att skapa möjligheter för en bättre vardag och en sund ekonomi genom att erbjuda enkla, schyssta och prisvärda tjänster för de många människorna och bidrar på så sätt till möjligheten att fatta mer hållbara beslut i vardagen. 

På den här sidan kan du läsa om vårt arbete för att bli ett mer hållbart företag som tar ansvar för vår påverkan på samhället och planeten.

Vår senaste hållbarhetsrapportering: 

Sustainability report 2023 

Environmental, Social and Governance Policy

Financed emissions 2022

Våra hållbarhetsmål

Hur kan vi bäst bidra till att göra skillnad? Med förankring i FN:s hållbarhetsmål har vi på Ikano Bank satt strategiska mål inom tre viktiga fokusområden.

Sund & hållbar vardag

Vi erbjuder enkla och tillgängliga finansiella tjänster som skapar förutsättningar för fler  att bidra till en sund och hållbar vardag.

Mål 2025:

  • 100 % pappersfri kundkommunikation
  • 25 % av vår likviditetsportfölj definieras som grön
  • Rankad topp tre bästa hållbara bank på varje marknad där vi är verksamma.

Cirkulär & klimatpositiv

Vi arbetar för att reducera den miljöpåverkan vår affärsmodell har på samhället, samt för att erbjuda finansiella lösningar som främjar en cirkulär och klimatpositiv samhällsekonomi.

Mål 2025:

  • Öka vår försäljning av utlåning verifierad som grön med 10 gånger
  • Nå klimatneutralitet på alla våra kontor
  • 100 % av vår IT-utrustning återvinns eller returneras för förlängd livslängd.

Schysst & inkluderande

Vi vill erbjuda utvecklingsmöjligheter, en säker arbetsmiljö och lika behandling för alla våra medarbetare. Samtidigt vill vi skapa förutsättningar för en bättre vardag för fler av de många människorna där vi är verksamma.

Mål 2025:

  • Nå fler av de många människorna genom att bevilja lån till kunder som för närvarande är underrepresenterade (t.ex. studenter, egenföretagare)
  • Skapa plattformar och distribuera kunskap för att inkludera fler människor och hjälpa dem att bygga en bättre personlig ekonomi
  • Vår arbetsstyrka speglar mångfalden i de samhällen där vi verkar.

Våra åtaganden

Vi deltar i och stöttar internationella åtaganden som gör det möjligt för företag att verka på ett mer hållbart sätt. Dessa åtagaden inkluderar FN:s 2030-agenda och de globala målen för hållbar utveckling, Paris klimatavtal och UN Global Compact (UNGC). Vi mäter och arbetar aktivt med våra utsläpp med hjälp av Greenhouse Gas Protokollet sedan 2020.

I våra långsiktiga mål utgår vi från de globala utvecklingsmålen i FN:s 2030-agenda och principerna för FN:s Global Compact. Vi jobbar aktivt och engagerat för att stärka våra initiativ och åtgärder som bidrar till de tio principerna i FN:s Global Compact och våra utvalda 2030-mål. Vi har integrerat principerna för mänskliga rättigheter och arbete i vår uppförandekod, Ikano Group Partnership Policy och Modern Slavery Act. Anti-korruption är väl förankrade genom våra värderingar, affärsetik och hur vi gör affärer. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport

Socialt ansvar

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete handlar om socialt ansvar.

Medarbetare i lagerlokal

Social Day

På Ikano Bank uppmuntrar vi aktivt våra medarbetare att använda en betald arbetsdag per år för att arbeta för en lokal välgörenhetsorganisation eller i ett lokalt hållbarhetsprojekt. Med denna dag vill vi öka medarbetarnas hållbarhetsengagemang och vi uppmuntrar alla att aktivt reflektera över hur vi kan ge tillbaka till vårt samhälle på ett meningsfullt sätt.

röda gummistövlar

ECPAT

Varje dag beställs, regisseras och livestreamas sexuella övergrepp på barn via nätet som sedan sprids över hela världen. Det är en nattsvart handel som måste stoppas. Ikano Bank har sedan 2013 sponsrat ECPAT Sveriges viktiga arbete med att stoppa näthandeln med barn.

ECPAT är ett globalt nätverk som arbetar för att eliminera barnprostitution, barnpornografi och sexhandel med barn. Som vänföretag till ECPAT Sverige, bidrar Ikano Bank kontinuerligt med pengar till deras löpande arbete, samt stöttar deras julkampanjer. Vi är, tillsammans med andra svenska banker och finansbolag, även med i det nätverk som ECPAT Sverige driver, som arbetar för att motverka handel med pornografiska bilder på barn. Bilderna köps och säljs via Internet och betalningarna sker via de finansiella systemen. Därför är arbetet i detta nätverk så viktigt då det bidrar till att förhindra barnpornografi via nätet.

smart tjej med glasögon

Drivkraft Malmö

Ikano Bank sponsrar Drivkraft Malmö, en icke-vinstdrivande organisation som startades 2011. Drivkraft håller i mentorskapsprogram för skolelever på högstadiet och deras föräldrar, där volontärer och anställda i regionens företag ställer upp som mentorer och läxhjälpare. Drivkraft organiserar också läxhjälp på ett trettiotal skolor i Malmö, Helsingborg och Båstad. Som anställd hos Ikano Bank finns det möjlighet att använda sin Social Day och arbeta som volontär hos Drivkraft Malmö.

ungdom sminkar sig

Ungas vägar till arbete eller studier

I Sverige finns närmare 28 000 unga i åldern 17-29 år som varken har arbete eller studerar. Ikano Bank har i samarbete med Ikano Bostad, Rädda Barnen samt ytterligare företag i Skåne utformat ett arbetsmarknadsprogram som syftar till att ge unga ökade möjligheter i vardagen och tillgång till en hållbar försörjning. Det är en långsiktig lösning för att bryta exkludering, tillgodose individuella behov och bidra till en positiv samhällsförändring med fler sysselsatta. Rädda Barnen driver programmet och vi stöttar projektet finansiellt och bidrar med arbetsplatser och handledning under programmet.

mamma med bebis

Individuell Människohjälp (IM)

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden. Ikano Bank sponsrade projektet Kvinnokraft i Rosengård, Malmö, ett coaching- och mentorskapsprogram för att hjälpa kvinnor in i arbetslivet.

Som anställd kan man även göra sin Social Day hos IM, där man bland annat kan hjälpa till vid språkcafé, ge läxhjälp, eller vara en stöttande guide och vän till nyanlända som behöver hjälp med att lära sig hur det svenska samhället fungerar.

lekande barn på lekplats

I spåren av Covid-19

Bris såg ett ökat behov av ekonomiskt stöd i kölvattnet av covid-19. Därför beslutade Ikano Bank och Ikano Bostad att tillsammans stötta Bris med 1 100 000 kr.

Hos Bris ökade samtalen med 30 procent under pandemin och många barn upplevde ett behov av att prata med någon utanför Bris ordinarie öppettider. Vårt bidrag till Bris var ett välkommet tillskott för att kunna möta barnens ökade efterfrågan på samtalstider.