Tips om säkerhet

Här har vi samlat tips som är bra att tänka på för säkra bankärenden.

Din dator

Se till att regelbundet uppdatera operativsystem, webbläsare och säkerhetsprogram för BankID så att du har de senaste versionerna. Ladda inte ner eller installera okända program. Använd ett uppdaterat antivirusprogram och brandvägg.

Din mobiltelefon och surfplatta

Uppdatera din enhets operativsystem och appar när det finns nya versioner. Ladda bara ner appar från kända platser som till exempel App Store eller Google Play. Undersök även möjligheten till antivirusprogram och systemstöd för virusbekämpning på din mobiltelefon eller surfplatta. 

Ditt BankID

Ditt BankID är lika personligt som ditt körkort eller pass. Lämna aldrig ifrån dig det. Godkänn aldrig en inloggning som du inte själv har påbörjat. Kontrollera alltid mot vilken tjänst du loggar in eller signerar. Läs mer om BankID

Dina personuppgifter

Tänk på att skydda dina personuppgifter. Lämna bara ut personuppgifter när det är nödvändigt och när du kan säkerställa rätt mottagare. Kontrollera kopior på kreditupplysningar som skickas till dig och granska fakturor så att det är köp som du själv har gjort. Ett tips är att använda en låsbar brevlåda eller digital brevlåda för att minska risken för informationsstöld. Läs om personuppgifter

Säker kommunikation

Tänk på att banken endast kommunicerar via okrypterad e-post, chatt eller sociala medier i helt allmänna frågor som varken rör kundförhållandet eller innehåller någon annan känslig information. Inte heller du som kund ska skicka konfidentiell eller personlig information såsom personnummer, kortnummer, kontonummer, transaktionsuppdrag eller liknande till banken i dessa dialoger. I de fall du ändå gör det sker det på egen risk och banken kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada, som uppkommer till följd därav.


Om du behöver hjälp med personliga bankärenden ska du ringa vår Kundservice  och där identifiera dig med ditt BankID.

Kom ihåg:

  • Kontrollera alltid att du är på www.ikanobank.se.
  • Du använder BankID eller Mobilt BankID för att logga in och använda våra digitala tjänster.
  • När du är inloggad skyddas din kommunikation med banken. Inloggningsuppgifter och all information skickas krypterad. Detta ser du genom att adressen börjar med https och att ett stängt hänglås eller en nyckel visas i webbläsaren.
  • Du kan enbart föra över pengar från banken till dina egna konton i en annan bank.
  • Följ aldrig anvisningar om att lämna ut kortnummer, koder och liknande via e-post, telefon eller Internet (förutom vid inloggning i banken).
  • Undvik att använda publika datorer och wifi-nätverk när du gör bankärenden. Glöm inte att logga ut. 

Vårt ansvar

Bankens IT-säkerhetsrutiner och policies syftar till att säkerställa att den information vi har om dig förblir oåtkomlig för obehöriga. Vi har därför vidtagit, och vidtar fortlöpande, en rad etablerade skyddsåtgärder som tillsammans bidrar till en mycket hög IT-säkerhet. All information som skickas mellan dig och banken över Internet, efter att du loggat in med BankID, krypteras (görs oläslig för utomstående). Detta gör vi för att inga utomstående ska kunna ta del av dina personliga uppgifter. 

Skydd mot datavirus upptäcker och förhindrar datavirus att ta sig in i bankens datasystem. Så kallade brandväggar och ett flertal andra säkerhetskomponenter blockerar intrång från obehöriga. Brandväggar är säkerhetssystem som används för att skydda de datasystem som är uppkopplade mot Internet. Vår säkerhetslösning består också av såväl interna rutiner, som olika begränsningar i tjänster och produkter. Vi testar också regelbundet säkerheten med hjälp av säkerhetsspecialister.