Dina personuppgifter är viktiga för oss

Här har vi samlat information om hur dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vad innebär GDPR?

Den allmänna dataskyddskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter personuppgiftslagen den 25 maj 2018. Den innebär i korthet att du får mer insyn och kontroll över dina personuppgifter. 

Det ställs nu tydligare krav på hur Ikano Bank och andra företag och organisationer ska hantera dina personuppgifter. Du får även stärkta rättigheter på vissa områden, t.ex. när det gäller rätt till information och tillgång till dina personuppgifter.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats

 • Frågor om personuppgiftsbehandling?

  Om du har frågor om Ikano Banks personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss enligt följande:

  Ikano Bank AB (publ)
  Box 21066
  200 21 Malmö

  Telefon: 0476-88 000
  E-post för allmänna frågor: dataskydd@ikano.se


  Om du vill komma i kontakt med bankens dataskyddsombud kan du använda följande kontaktuppgifter:


  E-post för allmänna frågor: dpo@ikano.se

  Du kan också använda de vanliga kontaktuppgifterna till banken och hänvisa till att du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet. Läs mer om dataskyddsombudets roll på Datainspektionens webbplats

Banksekretess

Banksekretess gäller enligt svensk lag. Sekretessen innebär att banken inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om dig till utomstående. Bankens behandling av uppgifter om dina förhållanden och affärer sker därför alltid under sådana former att ingen obehörig får del av uppgifterna. I vissa fall är dock banken enligt lag eller författning skyldig att lämna ut vissa typer av uppgifter till olika myndigheter. Om någon tredje part får vårt uppdrag att behandla personuppgifter för vår räkning, ser vi alltid till att denne genom avtal förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och bankens krav på IT-säkerhet.

PSD2

PSD2 är ett nytt betaltjänstdirektiv som träder i kraft 1 maj 2018. Det nya direktivet ger dig som kund möjlighet att använda andra finansiella aktörer än banken för vissa bankärenden som exempelvis kontouppföljning (transaktioner, saldon mm) samt för att betala räkningar och föra över pengar. 

Om du som kund ger en annan finansiell aktör tillgång till din betalningsinformation eller rätt att initiera betalningar från ditt bankkonto måste banken se till att detta kan göras på ett säkert sätt. Det är alltid du som kund som väljer vilka betalningar som ska göras eller vilka uppgifter som får lämnas ut.

Läs mer om PSD2

Logga in

Just nu förekommer bedrägeriförsök där bedragare ringer och utger sig vara från Ikano Bank.
Var särskilt uppmärksam på samtal där bedragaren ringer och informerar om beviljat lån och ber dig att godkänna detta med Bank-ID. Observera att vi aldrig kommer kontakta dig och uppmana dig att lämna ut uppgifter till Bank-ID eller bankdosa.


Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.