Dina personuppgifter är viktiga för oss

Här har vi samlat information om hur dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

 • Frågor om personuppgiftsbehandling?

  Om du har frågor om Ikano Banks personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss enligt följande:

  Ikano Bank AB (publ)
  Box 21066
  200 21 Malmö

  Telefon: 0476-88 000
  E-post för allmänna frågor: dataskydd@ikano.se


  Om du vill komma i kontakt med bankens dataskyddsombud kan du använda följande kontaktuppgifter:


  E-post för allmänna frågor: dpo@ikano.se

  Du kan också använda de vanliga kontaktuppgifterna till banken och hänvisa till att du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet. Läs mer om dataskyddsombudets roll på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Banksekretess

Banksekretess gäller enligt svensk lag. Sekretessen innebär att banken inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om dig till utomstående. Bankens behandling av uppgifter om dina förhållanden och affärer sker därför alltid under sådana former att ingen obehörig får del av uppgifterna. I vissa fall är dock banken enligt lag eller författning skyldig att lämna ut vissa typer av uppgifter till olika myndigheter. Om någon tredje part får vårt uppdrag att behandla personuppgifter för vår räkning, ser vi alltid till att denne genom avtal förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och bankens krav på IT-säkerhet.

PSD2

PSD2 är ett nytt betaltjänstdirektiv som träder i kraft 1 maj 2018. Det nya direktivet ger dig som kund möjlighet att använda andra finansiella aktörer än banken för vissa bankärenden som exempelvis kontouppföljning (transaktioner, saldon mm) samt för att betala räkningar och föra över pengar. 

Om du som kund ger en annan finansiell aktör tillgång till din betalningsinformation eller rätt att initiera betalningar från ditt bankkonto måste banken se till att detta kan göras på ett säkert sätt. Det är alltid du som kund som väljer vilka betalningar som ska göras eller vilka uppgifter som får lämnas ut.

Läs mer om PSD2