Sparkonto Fix med vår högsta ränta

Vår högsta ränta 1,40 %*

Med Sparkonto Fix är du säker på att få en fast och hög ränta på dina pengar. Välj själv hur länge du vill binda dina pengar. Ju längre bindningstid, desto högre ränta.

* Räntan 1,40 % gäller när du binder dina pengar i 5 år. Binder du pengarna i 2 år får du 0,80 % ränta och väljer du 1 års bindningstid får du 0,65 % ränta.

Öppna Sparkonto Fix

  • Sparande till hög ränta (fr. 0,65 %)
  • Du vet på förhand vad du tjänar     
  • Öppna enkelt med BankID

Aktuella räntor och löptider

1 år 0,65 %

Effektiv ränta: 0,65 %

2 år 0,80 %

Effektiv ränta: 0,80 %

5 år 1,40 %

Effektiv ränta: 1,36 %

Effektiv årsränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan på fasträntekonton för att få jämförbarhet mellan olika typer av sparkonton: konton där räntan betalas ut årligen och konton där räntan betalas vid löptidens slut.

Den effektiva räntan motsvarar den räntesats som krävs för att ge samma avkastning om räntan årligen betalats ut, med sk ränta-på-ränta-effekt. Räntan är dagsaktuell och bestäms den dag då vi har mottagit din signerade kontoansökan och öppnar ditt konto.

Bra att veta...

Med Sparkonto Fix sätter du in pengar en enda gång och tar ut dem kostnadsfritt efter avslutad bindningstid. Lägsta belopp är 10 000 kr och det finns inget övre tak för ditt sparande. Räntan räknas från första kronan.

Om du ändå behöver ta ut pengar under bindningstiden går det självklart bra, men mot en avgift på 1 % av beloppet som du tar ut.

Spara åt ditt barn

Hos oss kan du även spara åt barnen, du öppnar kontot med ditt BankID men i ditt barns namn. Villkoren är desamma som för ett vanligt Sparkonto Fix med en lägsta insättning om 10 000 kr och hög ränta under hela bindningstiden.

Om insättningsgarantin

Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst fem miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Särskilt informationsblad om insättningsgarantin hittar du här.

Läs mer på Riksgäldens webbplats