01 februari 2024

Så bygger du upp en ekonomisk buffert

Leende par i soffa

Att skaffa sig en buffert fungerar som en krockkudde för din privatekonomi. Risken att det kan dyka upp oförutsedda utgifter finns alltid och då är det minst sagt bekvämt att kunna luta sig mot sparat kapital. Här går vi igenom hur du bäst skaffar dig en ekonomisk buffert och vad du bör tänka på för att nå dit.

Oväntade utgifter kan komma när du minst anar det. Plötsligt startar inte bilen när du vrider om nyckeln, från ingenstans dyker det upp en fuktskada i huset eller så får du en saftig räkning hos tandläkaren. Även om vi människor alltid löper risk att råka ut för dessa oförutsedda händelser är det långt ifrån alla som tar höjd för det i sin privatekonomi.

I den senaste kartläggningen av svenska hushålls levnadsförhållanden från SCB framgår det att ungefär var femte person från 16 år inte skulle klara av att betala en oväntad utgift på 13 000 kronor inom en månad.*

Men genom att spara ihop till en buffert försäkrar du dig själv om att det alltid finns en ekonomisk livlina att ta till i kniviga situationer, utan att behöva låna eller be andra om hjälp.

Vad är en buffert?

Det kan kallas för trygghetskapital, reservpott eller kort och gott buffert, men innebörden är densamma: sparade pengar som du endast ska använda till oförutsedda kostnader, inte vanlig konsumtion.

Varför ska man ha en buffert?

Buffertsparandet är din garant när det dyker upp en stor utgift som du inte hade räknat med eller om din levnadssituation förändras och du till exempel skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Fram till nästa lön kommer eller du hittar ett nytt jobb finns din buffert där för att hjälpa dig att klara av de ekonomiska utmaningarna.

Hur mycket pengar ska jag ha i min buffert?

Det finns inget rätt svar på exakt hur stor en buffert bör vara utan det varierar beroende på vilka förutsättningar man har i sitt hushåll. Faktorer som familjesituation, boendeform och belåningsgrad behöver tas med i beräkningarna innan man kan avgöra vilken storlek på bufferten som är att föredra. Men ofta brukar en generell uppmaning vara att försöka ha två till tre månadslöner i en sparad buffert.

Hur sparar jag ihop till en buffert?

Det bästa sparandet är det som blir av. Därför är det mest effektiva sättet att börja bygga din buffert att starta ett automatiskt månadssparande. På det sättet slipper du att göra en manuell insats varje gång du planerar att lägga undan sparpengar. Välj en summa som varje månad dras från ditt löne- eller transaktionskonto till kontot du har avsett åt buffertsparandet. Det är viktigt att inte bli stressad och vilja se allt för snabba resultat, utan tänk på att varje krona räknas. Även om du i början bara klarar av att spara små summor blir det mycket pengar över tid.

Har du pengar kvar på kontot i slutet av månaden? Då kan du skapa en ny rutin att föra över överskottet till ditt buffertsparande i samband med att den nya lönen trillar in.

Gör det till en sport att under en period bli mer kostnadseffektiv! Allt i syfte att kunna föra över en summa pengar du lyckats undvara till ditt buffertsparande.

Var ska jag buffertspara?

Det är viktigt att din buffert är tillgänglig och lättåtkomlig med kort varsel. Syftet med bufferten är att kunna använda den för att släcka bränder i form av oväntade utgifter, vilket blir svårt att göra om dina pengar är låsta eller om det finns andra hinder för att komma åt dem (till exempel konton med särskilda uttagsregler eller bindningstid).

Det är också viktigt att dina buffertpengar inte är utsatta för någon risk. Därför bör du undvika att placera pengarna i aktier eller fonder. Det mest kloka är att ha din buffert på ett sparkonto med insättningsgaranti.

Även om det är viktigt att ditt buffertsparande är lättåtkomligt får det inte bli för enkelt att ”stjäla” av pengarna. För att undvika att bufferten används till löpande inköp bör du separera pengarna från dina övriga konton och sparande, exempelvis på ett helt eget sparkonto.

*Enligt SCB:s senaste undersökning av levnadsförhållanden som kom 2022.

Öppna ett sparkonto med insättningsgaranti på Ikano Bank

Ikano Bank

Genomtänkta beslut

Spara