Försäkringar för när livet svänger

Försäkringar när livet svänger som mest

Våra försäkringar finns till för att hjälpa dig när livet svänger som mest. Ibland går det inte att förutse allt som framtiden har att erbjuda och då vill vi göra det enkelt för att skydda dig och din familj.

Ikano Bank Trygg

Sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär en ekonomisk omställning för dig och dina närmaste. Med Ikano Bank Trygg kan du försäkra dina viktigaste månadskostnader och behålla din levnadsstandard vid inkomstbortfall.

Läs mer om Ikano Bank Trygg

Man lagar mat