Sparkonto med ränta från första kronan

Enkelt sparande 0,50 %

Idag är räntorna väldigt låga och många banker ger ingen avkastning alls på ditt sparande. Så fungerar det inte hos oss. Vi betalar ränta från första kronan du sätter in och självklart kan du ta ut dina pengar när du vill, utan avgifter.

Öppna Sparkonto

  • Inga avgifter
  • Fria uttag
  • Bestäm sparmål
  • Öppna enkelt med BankID

Det här sparar våra kunder till

Spara åt ditt barn

Hos oss kan du även spara åt barnen, du öppnar kontot med ditt BankID men i ditt barns namn. Villkoren är desamma som för ett vanligt sparkonto, med ränta från första kronan och fria uttag.

Öppna Sparkonto åt ditt barn

Om insättningsgarantin

Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst fem miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Särskilt informationsblad om insättningsgarantin hittar du här.

Läs mer på Riksgäldens webbplats