Vi lever efter våra värderingar

Vår vision

Skapa möjligheter för en bättre vardag

Affärsidé

Tillsammans skapar vi möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda enkla, schyssta och prisvärda tjänster, för en sund ekonomi för de många människorna och företagen.

Våra värderingar och löfte

Vi vill att våra kunder, samarbetspartners och medarbetare ska välja oss för vad vi står för, det vi levererar och hur vi levererar det.

Tre grundläggande värderingar och vårt löfte styr all verksamhet inom Ikano. Vi kompromissar aldrig med våra värderingar: sunt förnuft och enkelhet, att arbeta tillsammans och att våga gå vår egen väg. Vi kompromissar inte heller med vårt löfte: på schyssta villkor.

För att uppnå vår vision måste vi arbeta hårt och sträva åt samma håll. Vi måste fortsätta att utmana oss själva för att hela tiden förbättra våra lösningar och göra dem enklare att förstå och använda.

Genom att leva våra värderingar gör vi skillnad.

Vårt löfte: På schyssta villkor

Värderingarna som stödjer vårt löfte...

  • Sunt förnuft och enkelhet
  • Våga gå vår egen väg
  • Arbeta tillsammans

På schyssta villkor

Hos Ikano ställer vi oss frågan: Är detta på schyssta villkor? Vi utvärderar ständigt vårt sätt att arbeta och våra lösningar med våra samarbetspartners, kunder och medarbetare. Det gör vi därför att vi arbetar långsiktigt och söker långvariga relationer. Att villkoren är schyssta är väsentligt när vi bygger relationer, skapar mervärden och utvecklar affärer. Vi lever efter vårt löfte ”på schyssta villkor” eftersom vi vet att ett företags kvalitet och rykte avgörs av att man håller det man lovar. 

På schyssta villkor betyder att det finns rätt balans mellan parterna när det gäller risker, arbete och vinster. Det betyder också att vi ska vara öppna och tydliga i vårt sätt att göra affärer. I våra affärsrelationer står på schyssta villkor för att vi ska vara en bra samarbetspartner. Det handlar om att vara tillgänglig och pålitlig, att leverera det som utlovats och att göra det i rätt tid.

Sunt förnuft och enkelhet

Vad betyder det för oss på Ikano? Sunt förnuft och enkelhet är ofta lösningen i många situationer. Det är en del av vårt arv och vår kultur. Genom att stå med båda fötterna på jorden och använda vårt sunda förnuft lär vi oss att göra realistiska bedömningar och uppfatta skillnaden mellan vad som är rimligt och vad som är orimligt. Vi ser möjligheter, men vi vågar också avbryta aktiviteter som inte har någon framtid. Sunt förnuft innebär en praktisk inställning och en kostnadsmedvetenhet. 

Sunt förnuft innebär en praktisk inställning och en kostnadsmedvetenhet. Vi tror att ju enklare reglerna är, desto naturligare är det att arbeta efter dem. Ju enklare förklaring, desto lättare är det att förstå och utföra uppgiften. Det ska vara lönsamt att göra affärer med Ikano och lösningarna ska vara lätta att förstå. Det är Ikanos sätt att vara kundfokuserad.

Våga gå vår egen väg

Vad betyder det för oss på Ikano? Vi behöver ständigt hitta nya och bättre lösningar för vår verksamhet och skapa mervärde för våra kunder. För att lyckas med det behöver vi våga gå vår egen väg och ställa den enkla frågan ”varför”? Att utmana etablerade mönster handlar inte bara om de stora frågorna, utan också om att söka nya vägar att lösa de små problemen som vi alla stöter på i vardagen.

När vi tänker annorlunda gör vi det för att ligga steget före, för att göra verksamheten bättre eller minska kostnaderna, så att våra samarbetspartners och kunder kan bli konkurrenskraftigare och lönsammare.

Arbeta tillsammans

Vad betyder det för oss på Ikano? Ärlighet är troligen viktigare än något annat inom Ikano. Vi kommunicerar rakt och öppet med varandra, våra samarbetspartners och kunder. Att arbeta tillsammans betyder också att vi lyssnar på och respekterar varandras åsikter. Alla har kunskap, erfarenhet och goda idéer som vi kan dra lärdom av. Att göra misstag måste vara tillåtet så länge vi lär oss av dem och gör vårt bästa för att rätta till dem.

Vi förväntas ta ansvar för våra handlingar. Med friheten att utmana etablerade mönster förväntas vi också bidra till nya och bättre lösningar. Att arbeta tillsammans är ett långsiktigt åtagande – både i bra och dåliga tider. Vi delar med oss av våra kunskaper och anstränger oss för att förstå våra samarbetspartners och kunders verksamheter. Inom Ikano bryr vi oss.

Hur vi skyddar våra värderingar och vårt löfte

På Ikano Bank strävar vi efter att leva efter våra värderingar och följa vår uppförandekod. Men även med de bästa avsikterna händer saker och ting inte alltid som vi har tänkt oss.

Vi uppmuntrar alla som har eller har haft en relation med oss, som kan ha upplevt eller observerat missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang, att träda fram utan rädsla för repressalier.

Det finns olika interna kommunikationskanaler tillgängliga för att öppet ta upp frågor. Vi inser dock att detta i vissa situationer kanske inte är möjligt.

Det är därför vi har implementerat EthicsPoint Alertline. Detta är en konfidentiell, säker, externt hanterad tjänst som låter dig rapportera anonymt om du vill.

 

Jag vill rapportera