16 april

Så sparar du till ett frihetskapital

frihetskapital

Pengar är inte allt i världen, det är jag först att skriva under på. Hälsa, familj, vänskap och trygghet är några av de områden som kan ge mycket mer värde än en summa pengar på kontot. Men om brist på pengar är anledningen till att du inte kan lämna en relation som påverkar din hälsa negativt mentalt och fysiskt, eller att små marginaler gör att du inte kan lämna en arbetsplats som du vantrivs på så blir ekonomin helt plötsligt en viktig hygienfaktor. Att bygga upp ett eget frihetskapital – ett kapital som möjliggör en förändring, kan vara nyckeln till ett tryggare och lyckligare liv.

Fler kvinnor än män kan inte separera på grund av ekonomin
En undersökning som gjordes nyligen* visade att 37 procent av kvinnorna tycker att ekonomin är ett stort hinder för att separera och hela 21 procent ansåg att de faktiskt inte hade råd att separera. Av männen så var det 18 procent som tyckte att ekonomin var ett hinder för att separera och endast 10 procent ansåg att de inte hade råd att separera. Att det är dubbelt så många kvinnor som män som tycker att ekonomin har stor påverkan på ett så grundläggande beslut som valet att leva med någon har flera orsaker. Inga av dem är särskilt nya, men låt oss ändå repetera.

 • Kvinnor har en lägre medelinkomst, de tar mer föräldraledighet och jobbar deltid i större utsträckning vilket kan påverka löneutvecklingen.
 • Detta resulterar i en låg pension vilket gör att de är beroende av mannens försörjning även på äldre dagar.
 • Socialtjänsten kan inte bevilja försörjningsstöd endast till ena makan/maken under betänketiden för skilsmässa.
 • Så länge man är officiellt gifta ska parterna hjälpas åt vid försörjningen. Något som i praktiken kan vara omöjligt om man valt att lämna en relation.
 • Därför är det extra angeläget att skaffa sig ett frihetskapital som är enskilt och inte delas vid separation.

Början till ditt eget frihetskapital
Men hur ska man tänka för att skapa ett eget frihetskapital?

 • Gör en fiktiv budget på ditt boende – räkna på vad det skulle kosta dig att flytta till ett eget boende och ta hänsyn till om du måste bo kvar i samma område (om du har barn som går i skolan), storleken på boendet, det bohag (möbler, porslin, textilier tex) du behöver komplettera med, flyttkostnader och ev egen bil.
 • Räcker lönen? - Har du en lön som klarar av en sådan förändring? Om inte, vilken summa skulle du behöva för att klara det under ett halvår eller tills du kan installera om dig?
 • Hur skulle din budget påverkas om du säger upp dig? Räkna på hur mycket sparkapital du skulle behöva för att klara dig om du skulle vilja byta jobb. Säger du upp dig själv kan du bli avstängd från A-kassan i 45 dagar och därefter få 6 dagar karens. Klarar din ekonomi av att inte ha en inkomst på 51 dagar? Skulle du klara hyran, räkningar och vanliga kostnader under en sådan period? Hur mycket behöver du spara för att kunna välja att lämna en arbetsplats du vantrivs på?

 • Starta ett månadssparande – Det enklaste sparandet är det som sker automatiskt och som man inte behöver tänka så mycket på. Öppna ett sparkonto och be om automatisk överföring från din lön till kontot i samband med utbetalning av lönen. Vänta inte till slutet av månaden för att se om du har pengar kvar. Det är lättare att rätta mun efter matsäcken och anpassa sina utgifter till vad som finns kvar på kontot, än att hoppas att man inte slösar bort pengarna under månaden. Detta sparande vill du ha tillgängligt ifall något akut händer i din levnadssituation. Kom ihåg detta sparkonto inte är ett generellt buffertkonto, som du tar pengar ifrån om tvättmaskinen går sönder eller om du behöver lämna bilen på verkstad. Det här ska vara ett separat konto som ska användas för att kunna göra större förändringar i ditt liv. Det finns inget som säger att du inte kan ha flera sparkonton och ett buffertkonto kan du faktiskt ha tillsammans med din sambo eller make.

 • Skriv äktenskapsförord – Om du är gift så kommer all er egendom att delas lika vid skilsmässa. Det inkluderar även pengar som du själv har sparat. Därför är det viktigt att du skriver ett äktenskapsförord där du undantar just det här sparandet genom att göra det till enskild egendom. Det bästa är att skriva äktenskapsförord innan man gifter sig, men det går lika bra att göra det efteråt också. Det viktiga är att båda makarna ska förstå innebörden av äktenskapsförordet och skriva under det. Vissa kan tycka att det är komplicerat eller jobbigt att förklara anledningen till ett eget sparande. En bra förklaring kan vara att ”Jag vill vara förberedd för olika scenarion och känna mig trygg att jag kommer klara mig, oavsett om vi i framtiden separerar eller någon av oss dör i förtid eller om jag vantrivs och vill lämna mitt jobb.”
   
 • Gå inte i sambofällan -Är du sambo så är er gemensamma egendom begränsad till boendet och bohaget. De pengar du har på dina konton är därför dina. Har ni ett gemensamt sparande för tex semesterresor, buffert eller renovering så ska ni båda stå skrivna som kontoinnehavare. Det finns andra fällor att se upp för. Om en av er går in med mer kapital i det gemensamma boendet bör ni skriva samboavtal. Annars kommer värdet delas lika vid en separation. Det gäller även om en av er har betalat själv för hela bostaden som är köpt för att ni gemensamt ska bo där. Har däremot en av er köpt bostaden och bodde där själv, innan ni beslutade för att flytta ihop har den personen rätt att behålla bostaden och behöver inte köpa ut den andre vid separation. Se även upp för en situation där du står för hyra, räkningar och löpande utgifter medan sambon betalar större inköp som bil, dator eller stuga. Skulle ni separera kan han gå iväg med alla inköp medan du inte har något kvar efter uppäten mat och betald hyra.
   
 • Stärk din egen ekonomi – Prioritera din inkomst och lita inte på att någon annan ska försörja dig. Att jobba heltid och helst välja en arbetsplats med kollektivavtal ger dig en ekonomisktrygghet som är svårslaget. Omfattas du av ett kollektivavtal så tryggar du din framtid genom tjänstepension men du får även en ökad trygghet genom inkomstförsäkring ifall du blir arbetslös och kompletterande sjuklön vid långvarig sjukskrivning.Tänk på att ditt jobb är lika viktigt som din partners och försök att dela lika på familjelivet. Väljer ni att du ska vara hemma merparten av föräldraledigheten eller ta mer av Vab kan din make/maka kompensera dig med att föra över premiepensionsrätterna. Det betyder att du kan få lite mer i pension samtidigt som det inte påverkar ekonomin här och nu.

Viktigt att tänka på om du bryter loss
Att separera från en relation eller jobbet är inget beslut som tas lättvindigt. Ofta tar det lång tid från att första tanken smyger sig in tills man är redo att ta steget. När beslutet väl är taget ska du:

 • Göra en budget – nu är det skarpt läge och pengarna måste räcka. Håll nere de fasta kostnaderna och håll en stram budget tills du anpassat dig till din nya levnadssituation.
 • Anpassa utgifterna – försök att fördela utgifterna under flera månader. Det är lättare att leva spartanskt under ett tag, om du vet att situationen successivt blir bättre.
 • Se över dina försäkringar – Har du bytt jobb kanske du behöver komplettera med nya försäkringar som din arbetsgivare tidigare har stått för. Har du separerat vill du se till att du har tex egen hemförsäkring och andra försäkringar som du förr hade gemensamt med din partner. Se också till att ändra förmånstagare på de försäkringar du har. Så att inte exet får pengarna om något händer dig.
 • Gör en skriftlig bodelning- oavsett om ni är sambo eller gifta så är det bra att dela upp bohaget på papper. Du vill inte mötas av krav i framtiden med påståenden om att än det ena än det andra tillhör exet. Skicka in bodelningen till skatteverket där det registreras.

När du tagit första steget till ett eget frihetskapital kan du lita på att det bara är du som kan ta de stora besluten om ditt liv och hur du ska spendera det.

* Undersökningen är gjord av Ipsos och bygger på 1 334 intervjuer utförda mellan 25 april och 6 maj 2018. De tillfrågade är kvinnor och män mellan 18 och 75 år, antingen gifta eller i samborelation.

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.