Säkerhet för dig som kund

E-post

Av säkerhetsskäl kommunicerar banken endast via e-post i helt allmänna frågor som varken rör kundförhållandet eller innehåller någon annan känslig information. Inte heller du som kund ska skicka konfidentiell eller personlig information såsom kortnummer, kontonummer, transaktionsuppdrag och liknande, till banken via e-post. I de fall du ändå gör det sker det på din egen risk och banken kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada, som uppkommer till följd därav.

Banken eller dess samarbetspartner kommer aldrig att be dig att skicka konfidentiell information såsom kortnummer, kontonummer och liknande via e-post. Om du får en sådan e-post som påstås komma från banken med uppmaningen att lämna konfidentiell och personlig information, radera e-posten utan att öppna de medföljande bilagorna. Klicka inte heller på de eventuellt medföljande länkarna. Bilagorna och länkarna i e-posten kan innehålla virus och andra skadliga program som kan infektera din dator och/eller stjäla dina användaridentiteter, lösenord/koder samt annan bankrelaterad information.

För att kommunicera med banken på ett säkert sätt kan du ringa till telefonbanken och identifierar dig med ett BankID.

Tänk på:

 • Kontrollera att du är på www.ikanobank.se
 • Skydda din pinkod (observera att banken aldrig kommer be dig lämna ut din kod!)
 • Följ aldrig anvisningar om att lämna ut kortnummer, koder och liknande via e-post, telefon eller Internet (förutom vid inloggning i banken).
 • Fakta om bankens inloggning: Du använder BankID eller Mobilt BankID för att logga in.
 • Du kan enbart föra över pengar från banken till dina egna konton i en annan bank.
 • När du är inloggad skyddas din kommunikation med banken. Inloggningsuppgifter och all information skickas krypterad. Detta ser du genom att adressen börjar med https och att ett stängt hänglås eller en nyckel visas i webbläsaren.
 • Undvik att använda publika wifi-nätverk när du gör bankärenden.

Vårt ansvar

Bankens IT-säkerhetsrutiner och policies syftar till att säkerställa att den information vi har om dig förblir oåtkomlig för obehöriga. Vi har därför vidtagit, och vidtar fortlöpande, en rad etablerade skyddsåtgärder som tillsammans bidrar till en mycket hög IT-säkerhet. All information som skickas mellan dig och banken över Internet, efter att du loggat in dig, krypteras (görs oläslig för utomstående). Detta gör vi för att inga utomstående ska kunna ta del av dina personliga uppgifter. 

Skydd mot datavirus upptäcker och förhindrar datavirus att ta sig in i bankens datasystem. Så kallade brandväggar och ett flertal andra säkerhetskomponenter blockerar intrång från obehöriga. Brandväggar är säkerhetssystem som används för att skydda de datasystem som är uppkopplade mot Internet. Vår säkerhetslösning består också av såväl interna rutiner, som olika begränsningar i tjänster och produkter. Vi testar också regelbundet säkerheten med hjälp av säkerhetsspecialister.

Ditt ansvar

Du har som kund också en mycket viktig roll i säkerhetshänseende. Nedan tar vi upp några saker som du bör känna till och tänka på som kund: Skydda din dator:

 • Installera antivirusprogram och håll det uppdaterat
 • Installera viktiga programuppdateringar
 • Installera en brandvägg eller aktivera den inbyggda brandväggsfunktionen
 • Använd program och utrustning från pålitliga leverantörer
 • Logga ut när du är färdig

Var även aktsam när du använder publika datorer eftersom det kan vara svårt att veta vad som är installerat på datorn. Tänk också på att vissa telefoner sparar och visar senast slagna siffror (gäller talsvar).

Inloggningsalternativ

Internetbanken

Mobilt BankID

BankID

Varför kan jag inte logga in med pinkod?

Ikano Kort

Logga in Ikano Kort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.