01 september 2023

Vad är ett gåvobrev?

Att ge en gåva är en fin gest – det kan exempelvis vara en födelsedagspresent, julklapp eller ett bidrag till barnet som ska studera eller flytta hemifrån. Oavsett anledning till gåvan är det viktigt att man upprättar ett gåvobrev om gåvan är värd en större summa. Men vad är ett gåvobrev och när behövs det? Vi reder ut vad som gäller!

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en handling som fungerar som ett bevis på att en gåvogivare givit en gåva till en gåvotagare. I gåvobrevet kan man ange om det finns några särskilda villkor för gåvan, till exempel att den ska vara enskild egendom eller att den inte ska utgöra förskott på ett arv.

När behöver man skriva ett gåvobrev?

Det är bara vid gåvor rörande fast egendom som du enligt lag behöver ta fram ett gåvobrev. Ger du bort lös egendom, exempelvis en bil, en vas eller en servis, krävs inget gåvobrev. Gåvotagaren kan dock ändå vilja ha ett gåvobrev, t.ex. för att kunna visa på äganderätten eller för att sätta upp särskilda villkor för gåvan. Om du ger bort något av större värde kan det vara bra att skriva ett gåvobrev.

Behöver man ett gåvobrev om man ger bort ett husdjur?

Det finns inget krav enligt lag på att skriva ett gåvobrev när du ger bort ett husdjur, eftersom det räknas som lös egendom.  

Behövs ett gåvobrev om jag vill ge bort min sommarstuga?

Om gåvan rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, måste ett gåvobrev upprättas. Om inte sommarstugan står på s.k. ofri grund (exempelvis vid arrende) är sommarstugan typiskt sett att anse som fast egendom. Det finns en rad formaliakrav som ska vara uppfyllda för att en sådan gåva ska kunna genomföras. Exempelvis ska gåvobrevet registreras hos Lantmäteriet och om gåvan dessutom är mellan makar ska gåvobrevet registreras hos Skatteverket.

När måste man registrera ett gåvobrev hos Skatteverket?

I de flesta fall ska du inte registrera ditt gåvobrev hos Skatteverket, inte ens när det gäller gåva av fastighet. Det enda gången då gåvobrev kan behöva registreras hos Skatteverket är när en gåva ges mellan makar, det vill säga ett gift par. Om gåvan är en fastighet mellan makar ska gåvobrevet registreras hos Skatteverket innan lagfartsansökan skickas till Lantmäteriet. Det är också viktigt att registrera ditt gåvobrev för att undvika att gåvan utmäts till följd av eventuella skulder hos den make som ger gåvan.

Hur skriver man ett gåvobrev?

Om du ska ge bort en större gåva är det  bra att söka juridisk hjälp. Då kan ni tillsammans se över hela din familjejuridiska situation och anpassa handlingen så att det passar just dig. Du kan också välja att skriva ditt gåvobrev själv, men du behöver vara noga med att brevet innehåller rätt information för att det ska bli juridiskt bindande.

Räknas gåvor som ett förskott på arvet?

En gåva till en bröstarvinge (till exempel barn eller barnbarn) anses vara ett förskott på arv om du inte har skrivit något annat i gåvobrevet eller i testamentet, eller om det annars på ett tydligt sätt framgår att du inte avsett att gåvan skulle vara ett förskott på arv. När arvet sedan fördelas avräknas gåvan från arvet på ett särskilt sätt.

Kan man upprätta ett gåvobrev i efterhand?

Ett gåvobrev kan inte skrivas i efterhand. Det är en handling som upprättas när en gåvogivare ger något till en gåvotagare, alltså vid gåvotillfället.

Vad kan konsekvenserna bli om man inte skriver ett gåvobrev?

Med ett korrekt gåvobrev blir det tydligt för alla vad som gäller kring egendom som ges bort eller tas emot. Det ger en trygghet för gåvomottagaren och kan göra det lättare att undvika konflikter och arvstvister, till exempel vid skilsmässa eller bortgång av en familjemedlem. Utan gåvobrev kan det vara svårt att bevisa att någon överlåtit något till dig som en gåva.

Vid bodelning blir gåvobrevet viktigt om det föreskrivits att gåvan är enskild egendom. Då kan gåvobrevet fungera på liknande sätt som ett äktenskapsförord.


Läs mer om bodelning och enskild egendom

Tänk på att detta är en övergripande beskrivning om vad som gäller för gåvobrev. Om du har frågor om vad som gäller i ett specifikt fall rekommenderar vi dig att kontakta en jurist.

Ikano Bank

Genomtänkta beslut