Vi bryr oss

En viktig del av vår företagskultur handlar om socialt ansvar  

Vi vill hjälpa och göra skillnad för behövande och stöttar i första hand initiativ som kan förbättra barn och kvinnors möjligheter till utveckling och lärande. 

Våra bidrag till samhällsprojekt sker både på lokal och global nivå. Nedan finner du våra senaste bidrag.

Bris har upplevt ett ökat behov av ekonomiskt stöd i kölvattnet av covid-19. Därför har Ikano Bank och Ikano Bostad beslutat att stötta Bris med 1 100 000 kr.

För barn innebär följderna av covid-19 både ökad oro och utsatthet i hemmet och för många har det sociala skyddsnätet utanför hemmet minskat. Hos Bris har samtalen ökat med 30 procent sen pandemin startade. Många barn har ett behov av att prata med någon utanför Bris ordinarie öppettider och det ökade trycket gör att många får stå i kö för att komma fram till Bris.

Tillsammans kan vi göra mer. Genom att gå ihop kring ett gemensamt initiativ kan vi göra större skillnad. Vi vill skapa möjligheter för en bättre vardag och det här är ett sätt för oss att öka vårt engagemang för de många människorna under den här väldigt speciella tiden

ikano stödjer ecpat

ECPAT

Varje dag beställs, regisseras och livestreamas sexuella övergrepp på barn via nätet som sedan sprids över hela världen. Det är en nattsvart handel som måste stoppas. Ikano Bank har sedan 2013 sponsrat ECPAT Sveriges viktiga arbete med att stoppa näthandeln med barn. Här kan du också hjälpa till att stoppa denna handel.

ECPAT är ett globalt nätverk som arbetar för att eliminera barnprostitution, barnpornografi och sexhandel med barn. Som vänföretag till ECPAT Sverige, bidrar Ikano Bank kontinuerligt med pengar till deras löpande arbete, samt stöttar deras julkampanjer. Vi är, tillsammans med andra svenska banker och finansbolag, även med i det nätverk som ECPAT Sverige driver, som arbetar för att motverka handel med pornografiska bilder på barn. Bilderna köps och säljs via Internet och betalningarna sker via de finansiella systemen. Därför är arbetet i detta nätverk så viktigt då det bidrar till att förhindra barnpornografi via nätet.

Läs ECPATs Verksamhetsberättelse 2018

Social Day

Vi på Ikano Bank tänker långsiktigt med hållbarhet i fokus. Detta förverkligar vi bl.a. genom att bidra till samhället runt omkring oss med Social Day. Social Day är ett initiativ som ger medarbetare möjlighet att utföra volontärarbete en gång om året på arbetstid.

Drivkraft malmö
Drivkraft Malmö

Ikano Bank sponsrar Drivkraft Malmö, en icke-vinstdrivande organisation som startades 2011. Den baseras på ett nära samarbete mellan Malmö Stad och företag i regionen och som tillsammans bidrar till att nå 5 av de globala målen för hållbar utveckling.

Drivkraft håller i mentorskapsprogram för skolelever på högstadiet och deras föräldrar, där volontärer och anställda i regionens företag ställer upp som mentorer och läxhjälpare. Drivkraft organiserar också läxhjälp i 18 skolor i Malmö varje vecka. Som anställd hos Ikano Bank finns det möjlighet att använda sin Social Day och arbeta som volontär hos Drivkraft Malmö. 

Rynkeby
Team Rynkeby God Morgon malmö

Team Rynkeby är ett internationellt välgörenhetscykellag som varje år cyklar till Paris till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. Team Rynkeby består av 2 100 cyklister och 550 medhjälpare fördelat på 57 lokala lag från Danmark, Sverige, Norge, Finland, Färöarna, Island, Tyskland, Schweiz samt ett internationellt lag som består av deltagare från flera länder i Europa. Alla pengar som samlas in av lagen själva går oavkortat till särskilt utvalda organisationers arbete för barn med allvarliga sjukdomar. I Sverige samlar Team Rynkeby in till två organisationer: Barncancerfonden och Barnhjärnfonden.

Ikano Bank sponsrar Team Rynkeby God Morgon Malmö under året 2020.

Individuell manniskohjalp
Individuell Människohjälp (IM)

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden. Ikano Bank sponsrar projektet Kvinnokraft i Rosengård, Malmö, som är ett coaching och mentorskapsprogram för att hjälpa kvinnor in i arbetslivet.

Som Ikano Bank anställd kan man även göra sin Social Day hos IM, där man bland annat kan hjälpa till vid språkcafé, ge läxhjälp, eller vara en stöttande guide och vän till nyanlända som behöver hjälp med att lära sig hur det svenska samhället fungerar.


PÅ LIKA VILLKOR

I Sverige finns närmare 28 000 unga i åldern 15 - 29 år som varken har arbete eller studerar. Rädda Barnen har i samarbete med Ikano Bank, Ikano Bostad, samt några fler lokala stora företag i Skåne utformat ett arbetsmarknadsprogram som syftar till att unga ska få ökade möjligheter och tillgång till en hållbar försörjning. Det är en långsiktig lösning för att bryta exkludering, tillgodose individuella behov och minska samhällskostnader.

Vi är några stora aktörer i Skåne som tillsammans kan och vill bidra till en positiv samhällsförändring med fler sysselsatta. Rädda Barnen driver programmet och vi stöttar projektet finansiellt och bidrar med arbetsplatser och handledning under programmet.