Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss

Genom att lyssna på dina synpunkter kan vi ständigt arbeta för att banken skall bli ännu bättre och för att du som kund skall bli ännu mer nöjd. Om du skulle vara missnöjd med något i kontakten med Ikano Bank vill vi att du snarast kontaktar oss. Vi skall då göra vårt bästa för att omedelbart rätta till eventuella fel. Tänk på vid e-post kommunikation att inte använda känsliga uppgifter, så som kortnummer, personnummer, kredituppgifter etc. 

Läs mer om våra tips för säkra bankärenden

För dig som privatperson

Om du efter ditt klagomål fortfarande är missnöjd och inte upplever att vi gjort tillfredsställande rättelser kan du vända dig till bankavdelningen vid Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. 

Du har också möjlighet att använda EU-kommissionens onlineplattform.

Besök EU-kommissionens onlineplattform

Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du ta kontakt med Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller med konsumentvägledningen i din kommun.

Besök Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat.

Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.