19 maj 2020

Bolån eller privatlån för att finansiera din renovering?

bolan_privatlan_renovering

Är du osäker på vilket typ av lån som passar dig bäst? Här kommer olika exempel på hur du kan finansiera en renovering. Antingen genom ett privatlån, utökat bolån eller genom ett tilläggslån. 

Finansiera genom privatlån.
Ett alternativ är att finansiera renoveringen med ett vanligt privatlån. Banker, låneinstitut och ibland även leverantörer av tex badrum, kök och bygghandel, tillhandahåller olika finansieringslösningar.

privatlan

Jämför alltid låneerbjudandena genom att titta på den effektiva räntan. Då får du en uppfattning av vad lånet kostar dig inte bara i månadsränta, utan även inbakat med alla tillkommande avgifter som till exempel faktureringsavgifter och uppläggningsavgifter. Nedan kommer ett exempel på vad månads-, ränte- och amorteringskostnaden blir vid olika effektiva räntor. 

graf7

Om du väljer att finansiera din renovering med ett vanligt privatlån kommer din månadskostnad bero på hur hög ränta du ska betala. För att du som konsument ska kunna jämföra alla lån måste kreditgivaren beräkna den effektiva räntan. Det betyder att du får reda på vad lånet kostar dig i form av ränta och alla kostnader inräknade. På så sätt kan du jämföra alla lån med varandra. Nedan är ett exempel på vad den sammanlagda kreditkostnaden blir vid olika effektiva räntor. 

graf6


Fördelar och nackdelar med ett Privatlån: 

Fördelar:
+ Lånet påverkar inte villkoren för ditt befintliga bolån och amorteringstakten.
+ Den totala kreditkostnaden kan bli lägre än ett bolån eftersom du återbetalar lånet under en kortare period

Nackdelar:
- Det är svårt att få ett lån med låg ränta
- Det kan vara svårt att jämföra olika lån

Finansiera genom Utökat bolån.
Ett alternativ för att finansiera din renovering kan vara att öka bolånet, eftersom det oftast har en lägre ränta än ett vanligt banklån. Det man ska komma ihåg är amorteringskravet som är beroende på hur hög belåningsgrad du redan har idag eftersom det kan påverka din månadskostnad. Genom att utöka ditt bolån ska du tänka på att du amorterar enligt de vanliga amorteringsreglerna, dvs 2% per år ner till 70% belåningsgrad och därefter 1% per år ned till 50% belåningsgrad.

I detta exempel äger du ett hus som är värderat till 4 000 000 kr. Du är nu i behov av att låna 100 000 kr för renovering.

utokat


Det första är vad kostnaden blir för just de 100 000 kr som du lånar i form av räntor och avgifter? Det är inte ovanligt att ett bolån betalas av på 40 år eller mer. Nedan graf visar kostnaden för lånet som beror på hur mycket du amorterar:

 

graf1

Hur påverkar det ditt befintliga lån? Amorteringstakten beror på hur stor skuld du har i förhållande till värdet på ditt hus. Har du amorterat mycket lite eller inte alls kan skillnaden i månadsutgifter bli stor.

graf2


Den höga kreditkostnaden beror på att du amorterar mycket lite på lånet varje månad. Eftersom du betalar räntor så länge du har lån så blir kostnaden hög. Behöver du dessutom lösa nya pantbrev tillkommer ytterligare kostnader.

I nästa steg behöver du även bedöma om och i så fall hur en utökning av lånet påverkar ditt nuvarande lån när det gäller amorteringen. Skillnaden mellan att inte amortera alls på sitt huslån till att amortera 2% av lånet kan innebära många tusenlappar i extra månadsutgifter. Amorterar du redan mycket idag behöver skillnaden inte bli stor, men det är en aspekt som du bör kolla upp. Här kommer ett räkneexempel: 

Du har en villa som är värderad till 4 000 000 kr. Du har sedan tidigare ett lån på 2 800 000 kr som du inte amorterade alls. Din belåningsgrad före lånet är 2 800 000/ 4 000 000 = 70%.
Du vill nu öka lånet med 100 000 för att kunna renovera. Med ditt nya lån ökar du belåningsgrad till 2 900 000/ 4 000 000 = 73%. Genom att utöka bolånet kräver banken nu att du ska amortera och dina gamla bolåns villkor där du inte behövde amortera gäller inte längre.

graf3

Du behöver alltså betala 8 167 kr i månaden för ditt gamla bolån och dessutom 292 kr i månaden för de extra 100 000 kr som du lånar. Skillnaden i månadsutgifter är stor, hela 4959 kr mer i månaden. Den stora skillnaden beror på att du nu amorterar mer. Att amortera är bra, men en kraftig ökning av amorteringen kan påverka vardagsekonomin i många familjer.
I exemplet har inte bostadens värde höjts med 100 000 eftersom riktlinjerna bara tillåter en höjning av värdet för omberäkning av amorteringskravet om det är en omfattande ombyggnation, vilket 100 000 kr oftast inte räcker till.

Fördelar och nackdelar med ett utökat bolån: 

Fördelar:
+ Du kan få låg ränta på ditt lån.
+ Du betalar en liten summa varje månad.

Nackdelar:
- Behöver ta ut nya pantbrev så kostar det extra.
- Du kan behöva amortera mycket mer på hela lånet än vad du har gjort hittills vilket kan påverka din vardagsekonomi.
- Återbetalningen sker över så pass lång tid att kreditkostnaderna blir stora även om räntan är låg.

Finansiera genom Tilläggslån på bostaden

Med ett tilläggslån belånar huset med ytterligare 100 000 men väljer alternativet att amortera lånet på 10 år. Detta lån påverkar inte bolånet och du fortsätter att betala på ditt bolån med de gamla villkoren och med den amorteringsgrad som du hade innan det nya lånet.

tillaggslan


Du måste betala tillbaka tilläggslånet på 10 år och har du möjlighet kan du få samma låga ränta på tilläggslånet som du har på ditt vanliga bolån. Nedan visas en graf på den sammanlagda kreditkostnaden för tilläggslånet. 

graf8

Sammanlagd kreditkostnaden blir 7750 kr. I det här exemplet blir månadskostnaden för tilläggslånet högre än att utöka bolånet, 898 kr jämfört med 292 kr. Tittar du på hela ditt bolån så kan månadskostnaden för dig bli lägre eftersom du inte tvingas in i ett amorteringskrav. Dessutom blir kreditkostnaden bara en bråkdel av vad du hade betalat i första alternativet.

Fördelar och nackdelar med ett utökat bolån: 

Fördelar:
+ Du kan få låg ränta på ditt lån.
+ Du betalar en liten summa varje månad.

Nackdelar:
- Behöver ta ut nya pantbrev så kostar det extra.
- Du kan behöva amortera mycket mer på hela lånet än vad du har gjort hittills vilket kan påverka din vardagsekonomi.
- Återbetalningen sker över så pass lång tid att kreditkostnaderna blir stora även om räntan är låg.

 

Sharon Lavie

Familjeekonomi

Bolån

Låna