13 maj 2020

Våra 7 bästa renoveringstips

Renoveringstips

Det är mycket man måste tänka på innan och under en renovering. Behöver du bygglov? Ska man ta fast eller rörligt pris vid offert från hantverkare? Hur kontrollerar man att en hantverkare är behörig? Vi har samlat våra 7 bästa tips att tänka på innan, under och efter din renovering.

1. Behöver du bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill:

Bygga en ny byggnad 
Bygga till din fastighet 
Sätta upp ett plank eller en mur

För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov ska du kontakta din kommun - och var ute i god tid!

2. Betala aldrig svart

Följande kan hända om du betalar svart:

Försäkringar och garantier gäller ej.
Du kan bli ersättningsskyldig om någon skadar sig.
Du kan inte använda dig av ROT-avdrag.

3. Jämför hantverkare & kontrollera behörighet
Gör såhär:
Fråga runt vilka hantverkare som rekommenderas
Välj ut två eller tre och be om offert.
Kolla med Skatteverket om hantverkaren har F-skattesedel.
Be hantverkaren lämna intyg på att han/hon är behörig eller certifierad.

Kontrollera om ett företag har F-skattsedel

4. Fast eller löpande? 
Fastpris, förbestämt:

+ Fördelen är att du vet vad det kommer att kosta

- Nackdelen är att det kan bli dyrare än löpande pris.

 

Löpande pris, betala per timme:

+ Fördelen med löpande pris är att det kan bli billigare

Nackdelen är osäkerheten – det kan också bli dyrare.

Tänk på detta:
• Får du en exakt prisangivelse, säg 100 000 kr är det det priset som gäller. Hantverkaren har inte rätt till en krona mer.
• Har du fått ett cirka pris ca 100 000 kr kan hantverkaren faktiskt debitera +/- 15%. Dvs det kan kosta dig ca 115 000 kr.
• Avtalar du om rörligt pris så kan det landa var som helst, men du har alltid rätt att få en specifikation på antal arbetade timmar och övrigt som du debitteras för.

5. Avtal & tilläggsavtal
Tänk på detta!
Bestäm från start hur ändringar hanteras om du anlitar en hantverkare. Skriv in det i det ursprungliga avtalet eller gör ett tilläggsavtal varje gång något måste ändras.


Många konsumenter upplever att renoveringen blev dyrare än man tänkt och att jobbet inte blev utfört som man kommit överens om med hantverkaren. Ett skriftligt avtal minskar risken för missförstånd. Avtalsmallar finns i Konsumentverkets broschyr

6. Ha avstämningar med din hantverkare
Tänk på detta!
Fråga om du inte förstår och klaga om du inte är nöjd. Hantverkaren och du har ju samma mål: ett bra slutresultat och en byggprocess som strular så lite som möjligt.

7. Budget & finansiering
Tänk på detta! Allt från material till hantverkskostnader ska finnas med i budgeten. Tänk över hur du ska finansiera renoveringen tidigt i planeringen. Räcker det med sparkapital eller behöver du komplettera med ett renoveringslån för att täcka alla kostnader?

 

Lycka till med ditt nästa projekt!

 

Sharon Lavie

Familjeekonomi

Hushållsekonomi