04 februari 2020

Att skilja sig - med ekonomin under kontroll


Att skiljas

När beslutet att separera är fattat är det lätt att pengar blir ett problem på ett eller annat sätt. Ett hushåll ska bli två och tillgångar ska delas upp och vissa fall har man fortsatta ekonomiska åtaganden ihop i form av lån och gemensamma barn. Upprörda känslor kan försvåra separationen även ekonomiskt. Här är några saker du behöver tänka på när du separerar.

Makar delar lika på alla tillgångar
Grundregeln vid skilsmässa är att äkta makar delar lika på alla tillgångar efter avdrag för skulder, även sådant som köptes innan äktenskapet. Bilar, fastigheter, värdepapper och arv, allt ingår om ni inte har skrivit äktenskapsförord eller om tillgångarna har skänkts till en av er som enskild egendom i ett arv eller gåvobrev.

 • Glöm inte att göra en skriftlig bodelning och registrera den hos Skatteverket. Bodelningen och registreringen krävs för att ingen av er ska kunna göra anspråk på den andras egendom efter skilsmässan.
 • Kan ni inte komma överens så kan ni ansöka om en bodelningsförrättare. Ansökan hos tingsrätten kostar 900 kronor utöver ansökningsavgiften för skilsmässa och utöver detta tillkommer timersättning för arbetet som bodelningsförrättaren lägger ner. Det kan bli riktigt dyrt i slutändan.

Ha koll på engångskostnaderna

I samband med en separation uppstår en del stora engångskostnader. Det kan handla om allt från att du behöver komplettera ditt hushåll med nya möbler, nytt porslin samt utrustning och kläder till barnen men även flyttkostnader, flyttstädning och kanske till och med inköp av ytterligare en bil. Ibland blir kostnaderna så pass stora att de inte ryms i vardagsbudgeten. Finns det ingen buffert eller ett sparande, kanske du behöver ta ett lån. Kostnader för att delvis utrusta ett helt hem kan landa på mellan 50-100 000 kronor.

Tips!
Ett bra tips för att hålla nere kostnaderna är att kolla köp- och säljsidor, loppisar och second hand-butiker eller höra med släkt och vänner om de har möbler och saker som de inte behöver. Har du möjlighet att ta hjälp med själva flytten kan du även spara 3-5 000 kronor i flyttkostnader. Att hyra ett släp för en dag kostar ofta under 500kr.

Undvik dubbla kostnader
Det händer att den ena parten ligger steget före i separationen och kanske till och med ordnat ett nytt boende. Den personen har fortfarande ansvar för gemensamma lån och de kostnader som tillhör bostaden. Tänk på det här:

 • Amorteringar och räntor, samfällighetsavgifter eller föreningsavgifter ska även fortsättningsvis betalas av båda, tills situationen kring boendet är löst.
 • Även vissa driftkostnader så som tex uppvärmning ska betalas av båda för att undvika att fastigheten får bestående skador tex under vintermånaderna.
 • Löpande kostnader så som el, vatten, sophämtning och hemförsäkring betalas av den som bor i fastigheten.
 • Vill en av er bo kvar i er gemensamma bostad kan det vara klokt att kontakt banken så snabbt som möjligt. Det är inte helt säkert att banken beviljar en av er ett lånebelopp som motsvarar det bostadslån som ni har tillsammans. Har ni andra gemensamma lån kan ni inte räkna med att få dela dem 50/50. Även om ni skiljer er är ni var och en betalningsansvariga för hela lånet. Det bästa är att försöka lösa alla gemensamma lån om det finns möjlighet.

Se över försäkringar
Se till att rätt försäkring står på rätt person, så du helt plötsligt inte står oförsäkrad när olyckan händer. Du ska även se till att ändra förmånstagare på till exempel livförsäkringen, så ditt ex inte får pengarna ifall du avlider.

Barn kostar pengar
För att undvika missförstånd och osämja, bestäm i ett så tidigt skede som möjligt hur ni ska dela på barnens kostnader. Har ni gemensam vårdnad är tanken att ni står för barnens kostnader när de är hos er. Tänk på det här:

 • Ibland kan det bli aktuellt med större inköp såsom en cykel, dator eller vinteroverall. Ett sätt att lösa detta är att öppna ett konto för barnens kostnader dit ni för över en summa varje månad och därifrån pengar till större köp kan användas.
 • Kom ihåg att alltid fråga om samtycke från den andra, innan inköp görs. Om det inte känns som ett bra alternativ kan ni spara kvitton eller använda er av en app som heter Happy-X där alla utgifter kan registreras och som i slutändan räknar på vem som eventuellt är skyldig den andra vad.

  Om en av er har ensam vårdnad ska den andre betala underhållsbidrag. Hur mycket beror på barnets kostnader och förälderns ekonomiska möjligheter.

 • Ett sätt att opartiskt räkna ut hur mycket som är rimligt är att använda Försäkringskassans verktyg. Om ni inte kommer överens och föräldern inte betalar något alls eller inte har möjlighet att betala så mycket, finns det möjlighet att ansöka underhållsstöd som idag motsvarar 1 573 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år och 1 723 kronor därefter fram tills barnet fyller 15.
 • Från och med 1 augusti 2018 höjdes beloppet för barn som är över 15 år med ytterligare 350 kronor och blir totalt2073 kr i månaden. Föräldern som ska betala underhållsbidrag kommer då få betala hela eller delar av beloppet till Försäkringskassan.

Tips!

 • Billigare avgift till barnomsorg - Avgiften för barnens förskola och fritids kan förändras vid en separation eftersom avgiften då ofta bestäms utifrån vad ni tjänar var och en för sig.
 • Bostadsbidrag - Se över om du har rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg.
 • Gemensamma konton - Avsluta gemensamma konton och automatiska överföringar – men öppna gärna ett för barnens utgifter där ni varje månad för in en summa för större inköp som overall, cykel eller annat.

 

Förbered dig
Det är dyrt att separera och att stå får alla löpande kostnader själv som tidigare delades mellan två inkomsttagare. Bostad, el, försäkringar och bil är exempel på kostnader som det har varit billigare att vara två om. Bästa sättet att förbereda sig för förändringen och de nya förutsättningarna är att i vart fall till en början göra en ganska stram budget och följa den. Du kan revidera den och kanske unna dig lite mer efter några månader, när du har bättre koll på vilka kostnader du har och hur utfallet blir varje månad.

Tycker du att det är svårt? Ta gärna hjälp av Konsumentverkets budgetverktyg Budgetkalkylen eller vänd dig till Budget- och skuldrådgivaren i din kommun.

Hur förändras hushållsekonomin vid en separation?
Här ges 2 exempel på familjer som skiljer sig och hur hushållets ekonomi påverkas. Driftkostnaderna, samt hushållets kostnader är schablonsiffror hämtade från Finansinspektionen.

Familj boende i Stockholm

Före separationen:

 • I hushållet bor två vuxna och två barn. Varje vuxen tjänar 40 000 kr/mån
 • Familjen bor i en villa 130 kvm Stockholm värderat till 7,5 miljoner. De har gemensamma lån på
  4 900 000kr. Belåningsgrad : 65%. Skuldkvot 510%
 • De amorterar 2% på grund av det skärpta amorteringskravet .
 • Månadskostnad hushållet:
  Amortering: 8167 kr
  Ränta (1,5%): 6125 kr
  Driftkostnader: 4 000kr
  Hushållets kostnader (4 pers) : 23 100kr

  Summa boende: 18 292 = 9 146/ person
  Summa hushåll: 41 392 = 20 696 kr/person

Efter separation:

 • Hushållet består av en vuxen + 2 barn. Inkomst 40 000 kr/mån. Kontantinsats efter försäljning 1 300 000kr
 • Alternativ 1 bo kvar i Stockholm
  Bostadsrätt 60 kvm, 4,3 miljoner.
  Lån 3 000 000.
  Försäljning av gemensamma huset gav en vinst som delades lika och gav 1 300 000över till en kontantinsats.
  Skuldkvoten beräknas till: 625 % vilket innebär att skärpt amortering gäller.
  Belåningsgraden är knappt 70%. Sammantaget ska 2% amorteras.
 • Månadskostnad hushållet:
  Amortering: 5 000kr
  Ränta (1,5%): 3750 kr

Driftkostnader: 3 100 kr
Hushållets kostnader (3 pers): 16 300 kr

Summa boende: 11 850 kr
Summa Hushåll: 28 150 kr

Totalt: 7 454 kr dyrare i månaden

OBS! Detta lån beviljas inte, då hushållet ska klara av en ränta på 5%, vilket ökar kostnaderna till: 36 650 kr. För att bli beviljad behöver din inkomst vara minst 52 500 kr.

Alternativ 2 flytta till Huddinge

 • Bostadsrätt 60 kvm, 2 400 000 kr.
 • Kontantinsats 1 300 000 kr.
 • Lån 1 100 000 kr.
 • Skuldkvot 229 %.
 • Belåningsgrad knappt 46%. Detta innebär att det inte finns något krav på amortering alls.
 • Månadskostnad hushållet:
  Amortering: 0 kr
  Ränta (1,5%): 1 375 kr
  Driftkostnader: 3 100 kr
  Hushållets kostnader (3 pers): 16 300 k.

  Summa boende
  : 4 450 kr
  Summa Hushåll: 20 750 kr
  Totalt:  54 kr dyrare i månaden

Familj boende i Malmö:
Före separationen:

 • Bor i hushållet två vuxna och två barn.
 • Varje vuxen tjänar 30 000 kr/mån.
 • De bor i villa 130 kvm Malmö som är värt 4,6 miljoner.
 • De har lån på 3 000 000kr.
 • Månadskostnad hushållet:
  Amortering: 2 500 kr
  Ränta (1,5%): 3 750 kr
  Driftkostnader: 4000kr
  Hushållets kostnader (4 pers): 23 100kr

  Summa boende: 10 250=5 125 kr/ person
  Summa hushåll: 33 350 = 16 675 kr/person

Efter separation:

 • I hushållet finns en vuxen och två barn.
 • Inkomst 30 000 kr/mån.
 • Försäljningen av det gemensamma huset gav en vinst som delades lika och gav 800 000 kr över till en kontantinsats.

Alternativ 1 stanna kvar i Malmö

 • Bostadsrätt 70 kvm med pris 2,1 miljoner kr.
 • Lån 1 300 000 kr.
 • Kontantinsats 800 000 kr.
 • Skuldkvoten beräknas till: 361%.
 • Belåningsgrad 62%.
 • Totalt ska 1% amorteras.
 • Hushållets kostnader:
  Amortering: 1083 kr
  Ränta (1,5%): 1 625 kr
  Driftkostnader: 3 100 kr
  Hushållets kostnader (3 pers): 16 300 kr

  Summa boende: 5 808 kr
  Summa Hushåll: 22 108 kr
  Totalt:5 433 kr dyrare i månaden

OBS! Detta lån beviljas inte, då hushållet ska klara av en ränta på 5%, vilket ökar kostnaderna till: 25 791. Detta kräver en inkomst på minst 37 000 kr.

Alternativ 2 flytta till Svedala

 • Bostadsrätt 70 kvm till priset 1,3 miljoner kr.
 • Med kontantinsatsen på 800 000 kr krävs ett lån på 500 000 kr vilket ger en skuldkvot på 139 %.
 • Belåningsgraden är 38 %.
 • Sammantaget finns inget krav på amortering.
 • Hushållets kostnader:
  Amortering: 0 kr
  Ränta (1,5%): 625 kr
  Driftkostnader: 3 100
  Hushållets kostnader (3 pers): 16 300 kr

  Summa boende: 3 725 kr
  Summa Hushåll: 20 025 kr
  Totalt: 3350 kr dyrare i månaden

Hur går jag till väga

 • Har ni inte har barn under 16 år som bor hemma hos er och båda vill skiljas går processen snabbt. Ni skickar in en gemensam ansökan till tingsrätten där en av er är folkbokförd, bifogar personbevis för er båda och betalar in 900 kronor för ansökan.
 • Har ni barn under 16 år som bor hemma hos er eller om en av er inte vill skiljas har man en betänketid på minst sex månader och upp till ett år. Vill bara en av er skiljas används istället en blankett som heter ansökan om stämning.
 • När betänketiden har löpt ut har du ett år på dig att meddela tingsrätten att du fortfarande vill skiljas genom att meddela fullföljd. Det gör du genom att skicka in blanketten meddelande om fullföljd och skicka in nytt personbevis.

 

Sharon Lavie

Familjeekonomi
 

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.