20 oktober 2020

Bli mästare i kreditvärdighet

Du ansöker om ett lån och banken säger; först ska vi göra en kreditprövning på dig. Enligt lag måste nämligen banken göra en bedömning för att säkerställa att du kan betala tillbaka lånet. Men - kan du själv påverka din kreditvärdighet när banken tvekar?

En kreditprövning har två syften. Den görs dels för att motverka att du hamnar i en överskuldsättning och dels för att minska bankens kreditförluster. För att göra en samlad bedömning av din ekonomi behöver banken ta in information från olika håll. Dels kan du få frågor om din ekonomiska situation, så som lön, anställning, familjeförhållanden mm och dels tar banken in annan viktig information genom att ta en kreditupplysning.

Kreditupplysningen visar din kreditvärdighet, din betalningsförmåga och bygger på flera olika uppgifter som din inkomst, betalningsanmärkningar, befintliga lån och krediter och tidigare kreditförfrågningar gjorda på dig. En låg kreditvärdighet innebär, för det mesta, att du kommer få det svårare att bli beviljad ett lån. Därför är det värt att känna till hur du kan stärka din kreditvärdighet.

Vad kan påverka din kreditvärdighet?

Inkomst och anställning
En fast anställning och en inkomst som räcker för dig och ditt hushåll pekar på en stabilitet som stärker kreditvärdigheten. Men för att bli beviljad ett lån behöver din inkomst även klara av de utgifter, lån och krediter du har, samt det nya lånet.

Betalningsanmärkningar
En betalningsanmärkning visar på att du inte skött dina betalningar. Detta är negativt för din kreditvärdighet. En betalningsanmärkning försvinner efter tre år, därför kan det vara en klok idé att vänta tills anmärkningen är borta innan du ansöker om ett nytt lån.

Redan tagna lån
Har du redan  lån sedan tidigare kan ditt betalningsutrymme, dvs din förmåga att betala, redan vara maximerat. Här kan typen av lån och krediter spela roll. Har du tagit lån utan säkerhet med rörlig ränta så finns det en risk att lånet blir dyrare om räntorna går upp, något som banken då måste ta med i beräkningen.

Spridda lån
Har du olika lån och krediter hos många olika långivare kan det vara negativt för din kreditvärdighet då det ofta tolkas som en ostabil ekonomi. Genom att samla lånen och endast ha lån hos ett fåtal långivare kan du höja din kreditvärdighet.

Outnyttjade krediter
Har du krediter som du inte har utnyttjat kan det sänka din kreditvärdighet i onödan. Anledningen är att banken måste räkna med att du skulle kunna utnyttja alla oanvända krediter och på så sätt få ett mycket mindre betalningsutrymme. Avsluta därför outnyttjade krediter och kort som du inte använder.

Kreditupplysningar
Många kreditförfrågningar gjorda på kort tid kan signalera att något inte står rätt till i din ekonomi. Hög kreditaktivitet är en av de faktorer som banken ser som en hög risk. Har du inget behov av att ta ett lån är det bättre att inte göra skarpa ansökningar, eftersom varje ansökan genererar en kreditupplysning i ditt namn.

Förutom faktorerna ovan kan banker och långivare ha andra mer komplexa bedömningskriterier. Det är oftast inte bara en anledning som avgör om du blir beviljad ett lån eller inte, utan en samlad bedömning av din ekonomiska situation. Kom ihåg också att det inte är en rättighet att få ett lån. Så även om du uppfyller alla formella krav och har tillräcklig betalningsförmåga finns det ingen skyldighet för en långivare att bevilja dig ett lån. Får du fått ett avslag har du rätt till att få reda på varför, så att du vet vad du kan förändra för att i framtiden kunna beviljas ett lån.

8 faktorer som kan höja din kreditvärdighet:

  • Stabil inkomst
  • Fast anställning
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Få skulder
  • Amorterar av befintliga lån
  • Medsökande
  • En buffert
  • Koll på din ekonomi

 

Ikano Bank

Genomtänkta beslut

Hushållsekonomi

Bostad

Budget

Spara

Delningsekonomi