13 augusti 2019

Sambo eller gift? Så här påverkar det dig ekonomiskt

Det är givetvis upp till var och en att bestämma om man vill gifta sig eller inte. Men det är bra att känna till att det faktiskt innebär ganska stora skillnader i jämförelse med att vara sambo, skillnader som påverkar både ekonomin och samlivet. Vi reder ut vem som äger vad och vem som får ärva.


1. Vad är ditt och vad är mitt
Gifta
Som gifta fortsätter varje make att äga sin egen egendom och svara för sina egna skulder. Vid skilsmässa är huvudregeln att ni delar lika på allt ni äger, det som brukar kallas för giftorättsgods. Alltså möbler, hus, bil och sparanden delas lika vid separation. Detta gäller även gåvor och arv så länge ni inte har skrivit ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev som uttalar att den av er äger ett visst föremål, hus, bil etc. Har en av er skulder, ska de först räknas av den makens tillgångar innan eventuellt överskott räknas ihop med den andre makens. Därefter delas summan lika mellan makarna. Det innebär att även om makar inte ansvarar för varandras skulder så blir det mindre att dela på.

Sambor
De ägodelar som ni fått, köpt eller ärvt var för sig äger ni också enskilt. Har ni däremot köpt saker för att använda gemensamt, typ en dammsugare, ska däremot delas lika om ni skulle separera. Eftersom en dammsugare knappast har någon funktion ifall den delas mitt itu är det alltså värdet man räknar på vid en separation. Försök att undvika sambofällan där en står för löpande kostnader och den andre för dyrare inköp. Det skulle i värsta fall innebära vid en separation att den ena går tomhänt ur förhållandet och den andre går med både bil, dator och sommarstuga. Det är också viktigt att det tydligt står på köpeavtal och kvitton vem av er eller om båda ska stå som ägare till inköpet.

Om ni bor i en bostadsrätt som bara en av er har betalat. Hur ser förhållandena ut då?
Gifta 
Det spelar ingen roll vem som har betalat för bostaden eller om någon av makarna bodde där innan den andre maken flyttade in. Värdet på bostaden räknas ändå in i giftorättsgodset och delas lika vid skilsmässa om ni inte äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev reglerar annat.

Sambor
Till skillnad från gifta par spelar det mycket stor roll om bostaden köptes för gemensamt boende eller inte oavsett vem som har betalat eller hur mycket var och en har betalat. Har bostaden köpts i syfte att den ska vara en gemensam bostad för paret ses det som samboegendom och delas lika vid separation. Har bostaden köpts i syfte för att vara bostad åt en av er så är det inte samboegendom och ska då inte delas alls vid separation. Om en av er köper en nyproduktion, en bostad som blir klar först om något år, och under tiden ingår ett förhållande och därefter flyttar gemensamt in i bostaden som sambo är det syftet vid köpet som avgör om bostaden är samboegendom eller inte. I detta fall är bostaden inte samboegendom. För att göra det extra tydligt att en bostad eller något annat bara skall tillfalla en av er vid en eventuell separation rekommenderar jag att skriva in det i ett samboavtal.

2. Arv
Gifta
För gifta par är det relativt enkelt, ni ärver allt från varandra. Finns det barn med i bilden får de vänta med att plocka ut sitt arv tills ni båda har gått bort. Det är dock annorlunda om det finns barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn. De har rätt till sitt arv direkt när deras förälder gått bort.

Sambo
I en samborelation ärver ni inte varandra. Arvet går istället till barn och därefter föräldrar till den som gått bort. Genom att skriva ett testamente kan ni ärva varandra. Men det är viktigt att komma ihåg att barnen till den avlidne fortfarande får plocka ut sitt arv med en gång. Sambolagen ger rätt till hälften av den gemensamma bostaden och hälften av möblerna och sakerna som tillhör bostaden. Det gäller dock bara bostad och saker som ni skaffat gemensamt för den, alltså inte om en person flyttar in i den andres bostad i efterhand. Det gäller inte heller saker som bil eller fritidshus.

Om till exempel en person i en samborelation avlider och den andre har rätt till halva bostadsrätten, då har den avlidne sambons arvingar rätt till halva bostadsrätten. Vilket gör att om den som är kvar vill fortsätta bo i bostaden behöver denne lösa ut arvingarna och sedan betala ränta och amorteringar på egen hand, vilket kan göra det ekonomiskt knepigt.

7 tips till dig som är sambo:
Som jag nämnde tidigare bör du föröska undvika sambofällan och som sambo är det viktigare att se över vem som köper vad. Ibland kan det bli som så att den ena partnern köper mat, kläder och andra förbrukningsvaror medan den andra står för större utgifter som bil eller båt. Det kan leda till en ojämlik bodelning om ni skulle flytta isär. Här kommer några ekonomiska tips till sambor:

 1. Skriv ett samboavtal – där går ni igenom hur bostad och bohag ska delas om ni separerar. Det finns olika mallar som är gratis att ladda ner på nätet om ni vill ha en vägledning på hur man upprättar ett samboavtal.
 2. Skriv ett testamente – först då får ni ärva varandra.
 3. Kontrollera att ni är förmånstagare till varandras försäkringar och se till att ni genom livförsäkring skyddar varandra vid dödsfall.
 4. Se till att ni båda står på lån och sparkonton.
 5. Öppna ett gemensamt konto för räkningar där ni båda sätter in pengar.
 6. Fördela hushållskostnaderna rättvist. Ett tips kan vara att skaffa varsitt kort i mataffären och se till att korten är laddade med pengar som räcker för hushållsinköp hela månaden.
 7. Köp värdefulla saker tillsammans och spara alltid kvitto på dyrare inköp som stärker vilka köp ni gjort.

 

Sharon Lavie

Familjeekonomi


Logga in

För närvarande kan vissa kunder uppleva problem vid inloggning. Vi beklagar detta och arbetar på att lösa problemet snarast möjligt.

Välj vilken tjänst du vill logga in på:Har du en pågående bolåneansökan?

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.