24 maj

Fira din mamma för allt hon är värd

Morsdag

Till alla mammor som älskat, peppat, stöttat och tröstat. Till alla mammor som utan att blinka sätter barnen och familjen först och faktiskt får betala för det i längden med både sämre hälsa och ekonomi.

Min mamma betyder väldigt mycket för mig. Hon är varm och omtänksam och har från tidig ålder gett mig förtroende och ansvar, stöttat mig när jag har gett mig ut på mina äventyr. Som kvinna har hon varit en förebild, arbetat, startat företag och flyttat utomlands två gånger. Tyvärr innebär det att jag bara träffar min mamma en gång per år och oftast skiljer det tusentals kilometer mellan oss på Morsdag. Jag vill hylla alla mammor denna dag, inte bara min egen.

Skillnader i lön
Fortfarande är det så att kvinnor har 89 procent av mäns lön trots att fler kvinnor än män har högre utbildning enligt SCB Lathund om jämställdhet, (På tal om kvinnor och män 2018). Om man tar hänsyn till löneskillnader på grund av att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning så kvarstår en löneskillnad på 4 procent som man inte kan hitta en förklaring till.

Mest obetalt arbete bland småbarnsmammor
I samma rapport refererar SCB till en undersökning om tidsanvändning. Det vill säga vad vi gör med den tiden vi har under en vecka. Den visar att småbarnsföräldrar lägger mest tid på obetalt arbete. Men även här skiljer det sig mellan könen. Mammor lägger nästan 40 timmar i veckan på obetalt arbete medan pappor lägger ca 32 timmar per vecka. Med barnens ålder minskar bördan och även gapet mellan könen. Mammor med barn i åldern 7-17 lägger 28 timmar på obetalt arbete medan pappor lägger 23 timmar. Kvinnorna lägger mest tid på hushållsarbete som matlagning, diskning, städning och tar hand om tvätt, medan männen gör mer underhållsarbete. Hur påverkar så många timmar obetald arbete hälsan, arbetsförmågan och karriärsvalet?

Mammor spenderar mer tid med sina barn och får bättre relationer
Tittar vi på uttag av föräldrapenning skiljer sig också mellan könen. 72 procent av alla ersättningsdagar gick under 2017 till mammor. 28 procent till pappor. Här håller det på att bli lite mer jämlikt. Jämför man med 2010 så var fördelningen 80/20. Är du född på 90-talet är chansen stor att din mamma tog ut nästan all föräldrapenning. Då var fördelningen 90/10. Försäkringskassan gjorde en undersökning 2016 som tittade på vuxnas relation till sina föräldrar. Den visade att det endast var 10 procent som svarat att de ringer pappa i första hand när de har något att berätta. Samtidigt visar undersökningen att så många som cirka 50 procent väljer att ringa mamma för att berätta både goda och dåliga nyheter. Syftet med undersökningen är att belysa hur relationer påverkas av tidig anknytning.

Vi kan se att många pappor skulle kunna ha en bättre relation till sina barn. Vill man ha en nära relation till sina barn kan det vara bra att börja bygga den relationen i samband med föräldraledigheten, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Väljer man att analysera uttaget av vab-dagar ser det något ljusare ut. Av alla tillfälliga föräldrapenningdagar (Vab) går 62 procent  till mammor och 38 procent till pappor. Tyvärr så var fördelningen 60/40 år 1974, så något trendbrott har inte skett på den fronten.  Mest jämlikt uttag av föräldrapenningdagar är det när barnen är mellan fyra och åtta. Vilket får mig att fundera på om det krasst kanske rör sig om en mer jämlik fördelning av ”extra” semesterdagar som ligger bakom dessa siffror. En undersökning som Försäkringskassan gjort visar att juli och augusti är nämligen de månader där männen har högst andel utbetalda dagar 31 respektive 35.1 procent.

Mammor  väljer att jobba deltid- för barnens skull

I Sverige är 85 procent av kvinnorna och 89 procent av männen i sysselsättning. En femtedel av de sysselsatta kvinnorna och var tionde sysselsatt man arbetar deltid. Kvinnors arbetstid påverkas av antalet barn och yngsta barnets ålder. Männens arbetstid påverkas inte av detta. Anledningen till att man arbetar deltid kan variera. Det kan tex bara på grund av nedsatt arbetsförmåga, studier, att man har flera jobb eller att man inte hittar ett lämpligt heltidsarbete.  125 000 kvinnor arbetar deltid på grund av vård av barn, endast 25 000 män anger det som orsak (Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB).

Kvinnor är mer sjuka än män.
Dubbelt så många kvinnor är sjuka än män. Detta trots att kvinnor använder mindre tobak och lider mindre av övervikt och fetma. Under 2017 var 116
 000 kvinnor sjuka i mer än 29 dagar, medan motsvarande siffra för män var 57 000 (Försäkringskassan).

Mammors val ger mindre i pension
Slutligen har valen som mammor gör i arbetslivet och allt obetalt hemarbete även en effekt på pensionen som vi har att leva på vid ålderns höst. Kvinnor har som pensionärer ett ännu sämre läge än i arbetslivet. Kvinnor har knappt 68 procent av männens pension. Och även om fler kvinnor får tjänstepension och fler kvinnor sparar privat till sin pension så är inkomsten från dessa endast 60 procent av vad männen kan leva på (Inkomst- och taxeringsregistret, SCB).

Många beslut som kvinnor tar i hemmet och arbetslivet är med utgångspunkt i familjen. Mamma finns här för att älska, peppa, stötta och trösta. Mamma finns för dig när du behöver henne och hon har gett dig en gåva viktigare än materiella ting och pengar. Hon har gett dig sin tid. Glöm inte bort att krama din mamma extra och fira henne på Morsdag genom att ge henne lite av din tid. Jag önskar att jag kunde göra det samma.

 

 

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.