14 maj 2019

Pensionera dig utomlands?

pension utomlands

Vi är många som drömmer om en behaglig tillvaro i varmare klimat. När pensionsåldern närmar sig kan det vara ett perfekt läge att förvandla drömmen till verklighet. Men innan du packar väskan finns det några saker som du behöver ha koll på utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Väljer du att flytta till ett annat land som pensionär så kommer du vanligtvis att skatta i Sverige för den pension du tjänat in här. Vilken skatt du ska betala beror på om du anses vara obegränsat eller begränsat skatteskyldig. I klar text är det frågan om du har klippt banden till Sverige eller inte. Nedan följer flertalet tips på hur du ska tänka om du vill pensionera dig utomlands.

Tänk på det här om du vill vara begränsad skatteskyldig:
Skatteverket gör en helhetsbedömning men de tittar bland annat på om du vistas här en sammanhängande tid som överstiger sex månader eller har en åretrunt bostad kvar i Sverige. Om du inte längre har en väsentlig anknytning till Sverige kan du anses vara begränsad skatteskyldig. Då kommer du endast betala Sink-skatt (särskild inkomstskatt). Från och med 2018 är den 25 procent. När du beskattas med Sink-skatt så är det utbetalaren som gör avdragen och du slipper deklarera för just dessa inkomster.
Istället för grundavdrag finns ett fribelopp på ca 35.000 kronor.

 • Lagen säger att du inte kan vara här mer än sex månader under ett år, men lagen är otydlig om hur denna tid ska räknas. Undvik därför vistelse i Sverige i mer än 3-4 månader per år.
 • Sälj ditt permanentboende i Sverige
 • Ha inga näringsverksamheter i Sverige
 • Ta med make/maka och barn under 18 år.

Skatteavtal med andra länder
Även om huvudregeln är att pensionärer som flyttat utomlands betalar Sink-skatt på alla sina pensionsinkomster så finns det olika skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Skatteavtalen kan skilja sig mycket så det kan vara värt att ta reda på mer specifikt vad som gäller för just det landet som du är intresserad av att bo i. Nedan följer olika skatteavtal för olika länder: 

Frankrike
Skatteavtalet med Frankrike innebär i stora drag att Frankrike tilldelas beskattningsrätten på de flesta pensioner från Sverige. I Frankrike tillämpar man sambeskattning vilket innebär att skatten ofta blir låg. Med rätt kunskap och hjälp av sakkunnig kommer en pensionsinkomst som beskattas med drygt 30 procent i Sverige endast beskattas med mellan 10-15 procent i Frankrike.

Spanien
Även om landet inte är ett utpräglat lågskatteland för svenska pensionärer så kan detta land vara ett alternativ för normalinkomsttagaren eftersom Spanien har generösa grundavdrag. Dessutom innebär progressivitetsutfomrningen att det blir betydligt lägre skatt för vanliga pensionärer än vad de skulle vara i Sverige.

Portugal
Har du tjänstepension från den privata sektorn kan du få total skattebefrielse för dessa inkomster under tio år. För att få ta del av detta måste du först ansöka om att bli Non Habitual resident (NHR). Övriga pensionsinkomster, allmän pension, tjänstepension från offentlig sektor och privat pension beskattas med Sink-skatten.

Boende
Det kan vara klokt att ta hjälp av lokal expertis när du köper bostad utomlands. Olika lagstiftningar, skatter och avgifter tillämpas. Ta därför hjälp av kunninga yrkesmän vid värdering och besiktning samt när du jämför olika finansiering- och lånemöjligheter. En intressant aspekt som tidigare inte var möjlig är att du nu även kan få uppskov på reavinstskatten om du köper en ersättningsbostad i annat land inom EU/EES.

Ha koll på valutan
Pension betalas ut i svensk valuta. En sjunkande svenska krona så som vi sett de senaste åren kan därför få stor effekter på din pensions värde om du bor i ett annat land. Väljer du att bosätta dig inom EU och betalar mat och hyra i euro så får du mindre för din pension om värdet på den svenska kronan sjunker i förhållande till euron. Skulle däremot värdet på kronan stiga i förhållande till den lokala valutan kommer du få mer för din pension. Eftersom det är svårt att förutse valutaförändringar kan det vara bra att ha ett buffertsparande i den lokala valutan för att den vägen jämna ut skillnaderna.

Tänk på sjukvården
Flyttar du som pensionär till ett land inom EU/EES har du rätt till sjukvård i det allmänna sjukvårdssystemet i det nya landet. Först måste du visa ett intyg från Försäkringskassan att du är pensionär. För att få det intyget krävs att du få ålders- eller premiepension. I Sverige går det att gå i pension från det år man fyller 61, men detta kommer att höjas successivt från 2020 till 2026 då lägsta åldern blir 64 år.

Flyttar du till ett land som ligger utanför EU /EES omfattas du vanligtvis inte av några sjukvårdsförmåner. Där behöver du själv bekosta sjukvården och därför är det nödvändigt att teckna privat sjukvårdsförsäkring. En privatsjukvårdsförsäkring av hög kvalité kan kosta flera tusenlappar i månaden. Priset beror på faktorer som ålder, kön, tidigare sjukdomar mm.


Anonym

Familjeekonomi


Logga in

För närvarande kan vissa kunder uppleva problem vid inloggning. Vi beklagar detta och arbetar på att lösa problemet snarast möjligt.

Välj vilken tjänst du vill logga in på:Har du en pågående bolåneansökan?

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.