15 mars 2019

Så deklarerar du smart

Deklarationstips

Nedan följer flertalet deklarationstips till dig. Glöm inte att vi har länkat in till Skatteverkets hemsida där du kan läsa mer om skattetips gällande kapital, bostad och arbete.

Få dina pengar i april

 • Förra årets krav om digital brevlåda för tidig utbetalning av skatteåterbäring har slopats. Vill du ha dina pengar redan i april räcker det att du, när deklarationen öppnar den 19 mars, loggar in på ”Mina sidor” på Skatteverket.se och godkänner din deklaration.
 • Den snabba utbetalningen sker bara till dem som inte gör några ändringar eller ytterligare avdrag. Här kan det vara bra att ha lite is i magen ändå, så att du inte missar avdrag du har rätt till. 

 Fackföreningsavgift

 • I årets deklaration får man en skattereduktion för fackföreningsavgift som har betalats från och med 1 juli 2018.
 • 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften som betalats in under andra halvåret dras av om den sammanlagda avgiften under året har varit minst 400 kronor.
 • Skattereduktionen sker automatiskt om fackföreningen har lämnat kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter. Du behöver alltså inte göra något i din inkomstdeklaration.
 • Har du betalat medlemsavgift till en utländsk fackförening måste du begära om att få skattereduktionen. Det gör du i inkomstdeklarationen under ”Övriga upplysningar”.

Kapital

 • Ränteskillnadsersättning - Har du bytt bank får du göra avdrag om du har fått betala ränteskillnadsersättning för ett bundet lån som sagts upp i förtid. Avdraget görs så som för en vanlig ränteutgift.

 • Ränteavdrag - Har du underskott av kapital, tex om du betalar räntor på lån, får du skattereduktion med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kronor. Har du ett totalt underskott som är större än 100 000 kronor sjunker skattereduktionen till 21 procent. Har man gemensamma lån kan det i vissa fall vara värt att omfördela räntorna, så att den ena betalar mer av räntorna än den andra som har kapitalunderskott på över 100 000. På så sätt kan maximalt avdrag göras.

 • Försäljning av värdepapper – Du får göra avdrag för 70 procent av dina förluster av värdepapper. Avdraget blir totalt 30 procent på dessa 70 procent, alltså 21 procent av hela förlusten. Har du både förluster och vinster i marknadsnoterade värdepapper kvittas de mot varandra till 100 procent. I deklarationen fyller du i hela vinsten och hela förlusten och Skatteverket räknar ut kvittar och kvoterar åt dig.

 • Tjänstepension - Om du helt saknar tjänstepension från din(a) arbetsgivare får du göra avdrag på upp till 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp för privat pensionssparande.

Bostad

 • Rot- och rutavdrag dras av sist av alla skattereduktioner. Därför måste du ha tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot, annars blir du återbetalningsskyldig. Är ni flera som står som ägare för en fastighet och en av har inte möjlighet att utnyttja avdraget fullt ut eller om en av er inte uppfyller kraven för avdraget, går det att omfördela avdraget mellan er.

 • Återförsäljning av el - Har du installerat solpaneler eller vindkraftverk, men inte förbrukat all el du producerat? Har du låtit överskottet matas in till elnätet så finns det en god chans till att du har rätt att få skattereduktion för detta.

 • Uthyrning av privatbostad – Hyr du ut ett rum eller en del av din bostad beskattas dina inkomster med 30 procent, men först får du göra ett avdrag med 40000 kr samt:
  • För bostads- och hyresrätt: avdrag för den del avföreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen.
  • För småhus och ägarlägenhet: extra avdrag på 20 procent av hela hyresinkomsten.

 • Försäljning av bostad – Avdrag får göras för försäljningsutgifter som tex styling, annonsering ochmäklararvoden. 22/30 av vinsten ska beskattas med 30 procent. Har du sålt med förlust får du göra avdrag med 50 procent av förlusten.

Arbete

 • Resor till och från arbetet - Har du rest till och från arbetet får du göra avdrag för dina kostnader som överstiger 11000 kronor. Avståndet till jobbet måste vara minst två kilometer om du åker med kollektivtrafik och minst 5 kilometer om du åker bil eller motorcykel. I sistnämnda fallet måste du även ha en tidsbesparing på tå timmar per dag om du väljer bill istället för kollektivtrafik.

 • Dubbel bosättning- Har du på grund av ditt arbete skaffat en bostad på arbetsorten och behållit din egen bostad kan du få ersättning för dubbel bosättning under två år. Är du sambo eller gift kan du få förlängt upp till fem år. Kravet är att avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.Det finns även möjlighet att göra avdrag för resor hem och för småutgifter och måltider under den första månaden. Är arbetet bara tillfälligt kan du också få de ersättningar som nämns ovan men beloppen skiljer sig åt.

 • Utgifter kopplade till tjänsten - Har du kostnader för arbetsrum, dator som används i tjänsten, internetuppkoppling, mobilsamtal med egen privat telefon och skyddskläder finns det möjlighet att göra avdrag för de kostnader som kan styrkas och i vissa fall finns restriktioner kopplade till dessa.

Viktiga datum

 • 12/2: Började du som har kvarskatt på över 30 000 kronor att betala ränta. Vill du slippa detta bör du göra en fyllnadsinbetalning.

 • 19/3: Öppnar den digitala deklarationen. Då kan du deklarera via Skatteverkets app, e-tjänst, telefon eller sms.

 • 2/4: Är sista dagen att godkänna din digitala deklaration (utan ändringar och tillägg) för att få skatteåterbäring i mitten av april.

 • I mitten på april: Skickas även pappersdeklarationerna ut.
   
 • 2/5: Sista dagen att deklarera. Senast vid midnatt ska deklarationen vara godkänd eller inskickad/inlämnad. Är du sen och inte beviljats anstånd kostar det dig mellan 1250 - 3 750 kronor i förseningsavgift.
   
 • 3/5: Senast den 3:e maj ska du ha betalat in kvarskatt under 30 000 kronor för att slippa betala ränta på 1,25 procent på din kvarskatt.
   
 • I början på juni: Får de som deklarerat digitalt men gjort ändringar eventuell skatteåterbäring.
   
 • I början på augusti:Får de som deklarerat på papper eventuell skatteåterbäring.
   
 • I december: Får resterande sin eventuella skatteåterbäring tex en del av de som deklarerat på papper och gjort ändringar.

 

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.