16 december 2019

7 skattetips inför årsskiftet

skattetips

Det är inte många dagar kvar tills nyår men innan du sätter dig i soffan och njuter av julmys och Kalle Anka kan det vara värt att ta en sista koll på ett par saker som kan påverka din skatt för året.

1. ROT och RUT
Har du anlitat hantverkare eller betalat för husarbeten kan du ha rätt till Rot- eller Rutavdrag. Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

Har du ett pågående arbete får du bara skattereduktion för de fakturor som är betalda före årsskiftet. Har du betalat i förskott ska arbetet vara slutfört före 31 januari nästa år.

Tänk på att skattereduktionen för Rot- och Rutavdrag görs allra sist efter alla andra avdrag så det måste ”finnas kvar” tillräckligt mycket skatt för att du ska få full skattereduktion. Är ni två personer i hushållet där den ene betalar lite skatt kan ni fördela om så att den andre kan utnyttja skattereduktionen. Det gör ni genom att kontakta Skatteverket.

Rotavdrag
Rotavdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med 30 % arbetskostnaden men maximalt 50 000 kr per person och år. Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag. Tänk på att du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration 2020.

Exempel på Rotavdrag: Reparera, underhålla, bygga om och bygga till ett hus som du äger som är äldre än fem år (undantag finns), målning, tapetsering, elarbeten, markarbeten, murning mm. Exakt vad man kan få Rotavdrag för skiljer sig beroende på om du bor i småhus eller i en bostadsrätt.

Fullständig lista över avdrag hittar du på Skatteverket.

Rutavdrag
Rutavdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med halva arbetskostnaden men maximalt 50 000 kronor per person och år.

Exempel på Rutavdrag: Barnpassning, Data- och IT-tjänster (reparation, installation och underhåll av datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner) Flyttjänster, kläd och textilvård, personlig hjälp och omsorg, reparation av vitvaror, snöskottning, städning, trädgårdsarbete. Fullständig lista kan du hitta på Skatteverket

2. Kvitta vinster mot förluster
Har du vinst av kapital i år? Vinst av kapital kan till exempel vara vinst vid försäljning av fonder eller aktier, inkomsträntor, inkomster av uthyrning av bostad, vinst vid försäljning av bostad i år eller tidigare. Om du har vinst så ska den beskattas med 30 % om du inte kan kvitta vinsten mot en förlust. Fundera på om du vill sälja av fonder eller aktier som gått med förlust.

Har du underskott av kapital i år? Kvitta bort gamla vinstuppskov från bostadsförsäljning

Har du ränteutgifter från lån, förvaltningsutgifter eller annat underskott av kapital, kan du kvitta det mot vinstuppskovet från en bostadsförsäljning. På så sätt minskar du skatten för i år samtidigt som du får lägre uppskovsränta kommande år. Det minsta uppskovsbeloppet som kan tas fram till beskattning är 20 000 kronor.

Har du förluster på fonder eller aktier – Då ska du fundera på att sälja värdepapper som gått med vinst. Säljer du till exempel förlustaktier och vinstaktier under samma år, så får du kvitta vinsten mot förlusten till 100 %. Förluster på värdepapper ger normalt en skattesänkning på 21 procent av förlusten, eftersom du bara får göra avdrag med 70 procent av dina förluster. Men kvittar du förlusten mot vinster på värdepapper som du sålt samma år blir sänkningen 30 procent. För att maximera avdragseffekten kan du alltså sälja aktier med vinst före årsskiftet.

3. Vänd aktierna
Har du aktier eller fonder som gått ned under året kan du "vända" dem, vilket innebär att sälja dem ett par dagar innan nyår och köpa tillbaka dem på andra sidan nyår. På så sätt utnyttjar du förlusten till att kvitta vinster och köper tillbaka dem billigt nästa år om du vill ha kvar dem.

4. ISK –konto
Har du sparandet på ISK-konto kan du inte använda kvittning inom ISK. Eftersom ISK är en sparform som schablonbeskattas så kan du inte dra av aktievinster mot aktieförluster eller fondvinster mot fondförluster inom själva kontot. Men till skillnad från en kapitalförsäkring kan du använda det kapitalunderlag som tas upp som en schablonintäkt i deklarationen till att kvitta mot förluster på annat håll än i en ISK.

Pengar på ISK – beskattas 31 dec
Har du fått in pengar från en försäljning på ditt ISK-konto ska inte de pengarna ligga och skvalpa på kontot, utan plockas ut eller återinvesteras eftersom schablonskatten på kontot beräknas på allt du har på kontot den 31 december.

Flytta vanligt fondsparande till ISK eller kapitalförsäkring
Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring är två bra sätt att spara och pensionsspara. Vill du flytta vanligt fondsparande till dessa två sparformer bör du sälja fonderna före årsskiftet och köpa tillbaka dem till ditt ISK – konto eller kapitalförsäkring efter årsskiftet. Anledningen är att du som fondandelsägare ska i din självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget är värdet på dina fondandelar vid kalenderårets ingång, alltså värdet den 1 januari för det år som du deklarerar för. Denna schablonintäkt kommer att beskattas med 30 %. Man kan säga att din årliga schablonskatt blir 0,12 % på fondernas värde den 1 januari. Gör du bytet fel så får du skatta för fonderna två gånger.

5. Fördela om utgiftsräntor
Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor. Meddela banken före årsskiftet så slipper ni ändra i deklarationen. Tänk också på att räntor på lån ska vara betalda och registrerade före årsskiftet.

6. Skicka in ansökan om skattejämkning om du vill skattejämka nästa år
Har du stora ränteutgifter eller resor till och från arbetet kan arbetsgivaren dra mindre skatt varje månad. Tänk bara på att inte jämka så hårt att du får oväntad restskatt.

7. Skänk pengar till välgörenhet och få skattereduktion
Den 1 juli återinfördes skattereduktion för gåvor som skänks till godkänd välgörenhetsorganisation. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska du minst ha skänkt 2 000 kronor under året. Dessutom ska du ha skänkt minst 200 kronor per gång till en får du en skattereduktion på 25 procent av gåvobeloppet. Maximal skattereduktion är 1500 kronor per år vilket motsvarar en gåva på 6000 kronor. 

Sharon Lavie

Familjeekonomi


Logga in

Välj vilken tjänst du vill logga in på

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.