27 augusti 2018

Så kan Kristdemokraternas vallöften påverka din ekonomi - val 2018

GDPR

 Kristdemokraterna - val 2018

Skatt på inkomst och förmögenhet

 • Återställa jobbskatteavdrag för de som tjänar över 50 000 kronor i månaden.
 • Jobbskatteavdrag för föräldrar om 500 kr/mån per förälder.
 • Sänka skatten på ISK till föregående nivå.

Pension

 • Dubbla jobbskatteavdrag från 64 års ålder.
 • Avskaffa löneskatt för äldre.
 • Höja bostadstillägget med 500 kr/mån för ensamstående och 300 kr/mån för sammanboende.
 • Höja taket i bostadstillägget till pensionärer till 7 500 kr.
 • Fri flytträtt av pensionssparandet.
 • Slopa avdrag vid överföring av premiepensionen.

Jobb

 • Dubbla jobbskatteavdrag för grupper som står längre från arbetsmarknaden. Full skattelättnad för dessa grupper på inkomster upp till 18 000 kr/månaden och därefter en successiv nedtrappning för månadsinkomster upp til 26 000 kr/mån.
 • Höja jämförelseinkomsten.

Studier

 • Sänka studiebidraget.

Bostad

 • Ta bort taket för uppskov på reavinstskatt vid köp av ny bostad permanent.
 • Möjlighet att skjuta fram betalning av räntan på uppskovet.
 • Subventionera bosparande för unga mellan 18-34.

Bidrag

 • Sänka a-kassan.
 • Fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd.

Sjukdom

 • Flexibel sjukförsäkring genom att ta bort de fasta stegen på 25, 50, 75 och 100%.
 • Införa bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.
 • Sänka skatten för alla som har sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning eller rehabiliteringspenning.

Föräldrar

 • Föräldraledigas inkomst ska skyddas i tre år.
 • Rätten till föräldraledighet på heltid ska utvidgas till tre år.
 • Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.
 • Barnomsorgpeng 6000 kr/mån per barn för omsorg av barn 1-3 år i hemmet. Pengen ska räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.
 • Bostadsbidrag till barnfamiljer ska höjas med 350 för familjer med ett barn, 425 om man har två barn och 600 kr om man har tre barn.
 • Automatisk delad premiepension mellan makar med gemensamma barn upp till 12 år.
 • Öka pensionsrätten för föräldrar genom att öka antalet barnrätts år.

Övriga skatter

 • Krav på motprestation för försörjningsstöd.
 • Utvidga RUT-avdraget till att omfatta flera tjänster.
 • Återinföra gåvoskatteavdraget.      

 

 

Anonym

Familjeekonomi


Logga in

För närvarande kan vissa kunder uppleva problem vid inloggning. Vi beklagar detta och arbetar på att lösa problemet snarast möjligt.

Välj vilken tjänst du vill logga in på:Har du en pågående bolåneansökan?

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.