17 december

5 skattetips innan nyår

FemSkattetips

Nu när vi är inne i december månad är det hög tid för dig att göra de sista justeringarna inför nyår. Vill du sälja fonder eller aktier, betala ROT eller RUT-fakturor eller kanske passa på att kvitta bort en del av vinstuppskovet kan det vara bra läge att göra det nu. Tänk på att transaktionerna kan ta ett par arbetsdagar och att det är få arbetsdagar som är mellandagar i år. Här kommer 5 skattetips till dig!

1. ROT och RUT

Har du anlitat hantverkare eller betalat för husarbeten kan du ha rätt till Rot- eller Rutavdrag. Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

Har du ett pågående arbete får du bara skattereduktion för de fakturor som är betalda före årsskiftet. Har du betalat i förskott ska arbetet vara slutfört före 31 januari nästa år.

Tänk på att skattereduktionen för Rot- och Rutavdrag görs allra sist efter alla andra avdrag så det måste ”finnas kvar” tillräckligt mycket skatt för att du ska få full skattereduktion. Är ni två personer i hushållet där den ene betalar lite skatt kan ni fördela om så att den andre kan utnyttja skattereduktionen. Det gör ni genom att kontakta Skatteverket.

ROT-avdrag
Rotavdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med 30 % av arbetskostnaden men maximalt 50 000 kr per person och år. Det är 30 % av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Exempel på Rotavdrag: Reparera, underhålla, bygga om och bygga till en bostad som du äger och som är äldre än fem år (undantag finns), målning, tapetsering, elarbeten, markarbeten, murning mm.  Exakt hur mycket man kan få Rotavdrag för skiljer sig beroende på om du bor i småhus eller i en bostadsrätt. Fullständig lista över Rotavdrag för småhus och Rotavdrag för bostadsrätt hittar du på Skatteverket.

RUT-avdrag
Rutavdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med halva arbetskostnaden men maximalt upp till 25 000 kronor per person och år om du är under 65. Är du över 65 får du dra av upp till 50 000 kronor.

Exempel på Rutavdrag: Barnpassning, Data- och IT-tjänster (reparation, installation och underhåll av datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner). Flyttjänster, kläd och textilvård, personlig hjälp och omsorg, reparation av vitvaror, snöskottning, städning, trädgårdsarbete. Fullständig lista kan du hitta på Skatteverket

2. Kvitta vinster mot förluster

Har du vinst av kapital i år?
Vinst av kapital kan till exempel vara vinst vid försäljning av fonder eller aktier, inkomsträntor, inkomster av uthyrning av bostad, vinst vid försäljning av bostad i år eller tidigare. Om du har vinst så ska den beskattas med 30 % om du inte kan kvitta vinsten mot en förlust. Fundera på om du vill sälja av fonder eller aktier som gått med förlust.

Har du underskott av kapital i år? Kvitta bort gamla vinstuppskov från bostadsförsäljning.
Har du ränteutgifter från lån, förvaltningsutgifter eller annat underskot av kapital, kan du kvitta det mot vinstuppskovet från en bostadsförsäljning. På så sätt minskar du skatten för i år samtidigt som du får lägre uppskovsränta kommande år. Det minsta uppskovsbeloppet som kan tas fram till beskattning är 20 000 kronor.

Har du förluster på fonder eller aktier?
Då ska du fundera på att sälja värdepapper som gått med vinst. Säljer du till exempel förlustaktier och vinstaktier under samma år, så får du kvitta vinsten mot förlusten till 100 %. Förluster på värdepapper ger normalt en skattesänkning på 21 % av förlusten, eftersom du bara får göra avdrag med 70 % av dina förluster.  Men kvittar du förlusten mot vinster på värdepapper som du sålt samma år blir sänkningen 30 %. För att maximera avdragseffekten kan du alltså sälja aktier med vinst före årsskiftet.

Vänd aktierna
Har du aktier eller fonder som gått ned under året kan du "vända" dem, vilket innebär att sälja dem ett par dagar innan nyår och köpa tillbaka dem på andra sidan nyår. På så sätt utnyttjar du förlusten till att kvitta vinster och köper tillbaka dem billigt nästa år om du vill ha kvar dem.

3. Investeringssparkonto (ISK –konto)

Har du sparandet på ett ISK-konto kan du inte använda kvittning inom ISK. Eftersom ISK är en sparform som schablonbeskattas så kan du inte dra av aktievinster mot aktieförluster eller fondvinster mot fondförluster inom själva kontot. Men till skillnad från en kapitalförsäkring kan du använda det kapitalunderlag som tas upp som en schablonintäkt i deklarationen till att kvitta mot förluster på annat håll än i en ISK.

Pengar på ISK – beskattas 31 dec
Har du fått in pengar från en försäljning på ditt ISK-konto ska inte de pengarna ligga och skvalpa på kontot, utan plockas ut eller återinvesteras eftersom schablonskatten på kontot beräknas på allt du har på kontot den 31 december.

Flytta vanligt fondsparande till ISK eller kapitalförsäkring
ISK eller kapitalförsäkring är två bra sätt att spara och pensionsspara. Vill du flytta vanligt fondsparande till dessa två sparformer bör du sälja fonderna före årsskiftet och köpa tillbaka dom till ditt ISK – konto eller kapitalförsäkring efter årsskiftet. Anledningen är att du som fondandelsägare ska i din självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 % av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på dina fondandelar vid kalenderårets ingång, alltså värdet den 1 januari för det år som du deklarerar för. Denna schablonintäkt kommer att beskattas med 30 %. Din årliga schablonskatt blir därför 0,12 % av fondernas värde den 1 januari. Gör du bytet fel så får du skatta för fonderna två gånger.

4. Fördela om utgiftsräntor

Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 % på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 %.

Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor. Meddela banken före årsskiftet så slipper ni ändra i deklarationen. Tänk också på att räntor på lån ska vara betalda och registrerade före årsskiftet.

5. Skicka in ansökan om skattejämkning inför nästa år

Har du stora ränteutgifter eller resor till och från arbetet kan arbetsgivaren dra mindre skatt varje månad. Tänk bara på att inte jämka så hårt att du får oväntad restskatt. Tidigare har du som haft stående jämkning fått ett förslag av Skatteverket inför nästa år under hösten. Men nu behöver du i stället ansöka om ny jämkning inför varje år. Om du vill att jämkningsbeslutet ska gälla från och med januari 2019 skulle du ansökt senast den 5 november 2018. Du kan ansöka senare men då kommer jämkningen att börja så snart Skatteverket har fattat beslutet.

/Sharon

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in på Ikano Bank

Logga in på övriga kort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.