17 augusti

ISK-konto och kapitalförsäkring – förmånliga sparanden

skillnad isk och kaptialsvar

Har du bestämt dig för att börja spara långsiktigt eller kanske redan har en gedigen portfölj av aktier, fonder och värdepapper i en depå kan antingen ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring vara ett intressant alternativ för dig.

Varför ISK-konto och kapitalförsäkring?

Den stora fördelen med ISK-konto och kapitalförsäkringar är att du inte behöver skatta för eventuella vinster. Istället betalar du en skatt på en schablonintäkt. Dessutom slipper du tänka på att deklarera varje försäljning.

Vad betalar jag i skatt?

På ISK-konto och kapitalförsäkringar betalar du 30 % skatt på schablonintäkten. Schablonintäkten får man fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan från 30 november året innan, ökad med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget. I regeringens budgetproposition föreslås att statslåneräntan ska ökas med 1 procentenhet istället för dagens 0,75 procentenheter.

Vad gör denna ökning av skatten för skillnad?

Vilken skatt du betalar beror först och främst på hur mycket pengar du har sparat, men också på hur hög statslåneräntan är. Nedan finns exempel på vilken skatt du ska betala beroende på olika statslåneräntor och om schablonintäkten räknas fram med 0,75 eller 1 procentenhet. Du kan se att skillnaden mellan det du betalar i skatt på ISK-konto och kapitalförsäkringar idag och efter den föreslagna höjningen inte blir så stor.

Kapital-underlag(kr) Statslåneränta Schablonintäkt idag (+ 0,75 %) Skatt Idag (kr) Schablonintäkt i framtiden( +1 %) Skatt i framtiden(kr) Höjd skatt (kr)
50 000 0,5 % 1,25 % = 625 kr 187,5 1,5 % = 750 kr 225 37,5
200 000 0,5 % 1,25 % = 2 500 kr 750 1,5 % = 3 000 kr 900 150
50 000 3 % 3,75 % = 1875 kr 562,5 4 % = 2 000 kr 600 37,5
200 000 3 % 3,75 % = 7 500 kr 2 250 4 % = 8 000 kr 2 400 150

Hade du valt att spara pengarna i en vanlig depå eller på ett sparkonto så betalar du 30 % på all avkastning. Med en avkastning på 5 % och ett sparande på 50 000 kr så hade du betalat 750 kronor i skatt. Samma avkastning på ett konto där du har 200 000 kronor hade du betalat 3 000 kronor.

Hur beräknas kapitalunderlaget?

Hur kapitalunderlaget beräknas fram är lite olika för ISK-konto och kapitalförsäkringar.

ISK-Konto: Kapitalunderlaget är en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal.
Kapitalförsäkringar: Kapitalunderlaget är värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret ökat med de premier som har betalats in till försäkringen under året. De premier som har betalats under andra halvåret (1 juli – 31 december) ska bara räknas med till hälften.

Hur skaffar jag ISK-konto eller kapitalförsäkring?

ISK eller investeringssparkonto är en sparform som erbjuds av banker och värdepappersbolag där du kan spara i fonder, aktier eller andra värdepapper. Du köper och säljer själv de tillgångar du vill ha och väljer själv när du vill ta ut pengarna.

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag. I en kapitalförsäkring kan du välja mellan att spara regelbundet, till exempel med ett visst belopp varje månad eller att sätta in ett engångsbelopp. Det går oftast att göra extrainsättningar. I försäkringen kan du bestämma om du själv vill köpa till exempel fonder och aktier eller om du vill att försäkringsbolaget ska sköta om placering och förvaltning.

Fördelar och nackdelar med ISK – konto

Fördelar

 • Avgiftsfritt konto - ISK-kontot är i allra flesta fall avgiftsfritt.
 • Du behöver inte deklarera varje försäljning – Du slipper deklarera varje gång du byter fond eller säljer dina aktier.
 • Du behöver inte skatta för vinster - Ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du har på kontot skattas inte.
 • Du betalar en låg schablonskatt - En låg schablonskatt betalas varje år.
 • Schablonintäkten kommer att vara förifylld i din deklaration - Den beräknade schablonintäkten kommer att förtryckas i din deklaration och tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten räknas ut och lämnas in som kontrolluppgift till Skatteverket av det investeringsbolag där du har ditt ISK-konto.
 • Du kan kvitta din schablonintäkt från ISK-kontot till att kvitta mot kapitalförluster - När du deklarerar kan du kvitta schablonintäkt på ett ISK mot utgifter och förluster i inkomstslaget kapital. Till exempel skulle du kunna kvitta denna schablonintäkt mot en ränteutgift.
 • Du kan sälja värdepapper när du vill - På så sätt blir det lättare att byta bort placeringar som gått dåligt eller har höga avgifter vilket bör öka möjligheten till högre avkastning.
 • Du kan ta ut pengar från kontot helt fritt- De uttagna beloppen ska inte beskattas.
 • Du kan byta bank - Det är enkelt att flytta ditt ISK om du vill byta bank.
 • Du äger själv tillgångarna på kontot och omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.
 • Du får rösta på bolagsstämmor om du äger aktier.

Nackdelar

 • Du betalar schablonskatten oavsett vinst eller förlust
 • Lämpar sig inte för sparande i enbart räntefonder eftersom skatten blir hög i förhållande till avkastningen. Anledningen till det är det låga ränteläget som vi har i Sverige idag.
 • Andra avgifter tillkommer - Beroende på vilket sparande du väljer att ha på ditt ISK-konto tillkommer avgifter. Sparar du i fonder tar fondbolagen ut en förvaltningsavgift i form av en årlig procentuell avgift på det förvaltade kapitalet. Sparar du i aktier eller andra värdepapper får du betala courtage vid köp och försäljning.
 • Du får inte dra av förvaltningsutgifterna du har för dina tillgångar på ISK i deklarationen.

Jämför ISK-konton på Konsumenternas.

Fördelar och nackdelar med kapitalförsäkring

Fördelar

 • Du behöver inte deklarera varje försäljning – Du slipper deklarera varje gång du byter fond eller säljer dina aktier.
 • Du behöver inte skatta för vinster - Du kan därför byta fonder och aktier utan skattekostnad. Även utdelningar är skattefria på svenska aktier
 • Försäkringsbolaget sköter deklarationen av försäkringen - Försäkringsbolaget sköter skatteinbetalningen, och beloppet dras i form av en avgift från din försäkring.
 • Du kan välja förmånstagare – Du bestämmer själv vem som ska få pengarna och när, t.ex. dina barn eller barnbarn.
 • Du kan välja en försäkring med löpande månadsutbetalningar - Vissa kapitalförsäkringar betalas ut som ett engångsbelopp vid löptidens slut medan andra betalas ut månadsvis under en längre tid.
 • Du kan teckna olika typer av försäkringsskydd – Återbetalningsskydd ingår i en kapitalförsäkring men du kan dessutom, mot en avgift, teckna livsvarig utbetalning, efterlevandeskydd och premiebefrielseförsäkring.

Nackdelar

 • Du kan få betala höga avgifter – Det är vanligt med en fast årlig avgift för försäkringen och en procentuell årlig avgift som tas på det totala sparbeloppet. Dessutom kan du få betala fondavgifter och courtage beroende på om du sparar i fonder eller aktier.
 • Du betalar schablonskatten oavsett vinst eller förlust.
 • Du kan inte kvitta din schablonavkastning mot förluster och utgifter i kapital- Det är försäkringsbolaget som ska betala avkastningsskatt för din försäkring. Du ska inte själv ange något i din inkomstdeklaration.
 • Du är ofta bunden till försäkringen under en viss tid – Bindningstiden kan variera mellan olika försäkringar, allt från en månad upp till 15 år.
 • Återköp kostar – Vill ta ut pengar i förtid så får du betala en avgift som kan vara relativt hög. Avgiften brukar bli lägre ju längre du har haft din försäkring.
 • Inget investerarskydd - Ett försäkringsbolag äger tillgångarna i försäkringen och du har en fordran på försäkringsbolaget. Det innebär att om du har valt att spara i aktier så har du inget investerarskydd
 • Ingen rösträtt – Sparar du i aktier får du inte rösta på bolagsstämmor.

Jämför kapitalförsäkringar hos Konsumenternas.

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.