16 mars 2017

Du kan få tusenlappar om ditt flyg blir försenat

En storm är ett exempel på en extraordinär omständighet och är ett av få undantag från rätten till ersättning som konsumenter har om flyget blir försenat eller inställt. Det kan även vara bra att veta att en strejk oftast inte bedöms vara en extraordinär omständighet. Det innebär att du kan ha rätt till ersättning om flygplanet är försenat.

Du har rätt till ersättning enligt lag

Lagen gäller för passagerare som reser från en flygplats som ligger inom EU eller passagerare som reser från en flygplats som ligger utanför EU till en flygplats som ligger inom EU under förutsättning att det flygbolaget är ett europeiskt flygbolag.

Vad bedöms vara försening enligt EU lag?

 • Flyget ska vara försenat minst 2 timmar om sträckan är mindre än 1500 km
 • Flyget ska vara försenat minst 3 timmar om sträckan är över 1500 km inom EU och mellan 1500 - 3500 km för övriga flygningar
 • Flyget ska vara försenat minst 4 timmar vid alla övriga flygningar

Flygbolaget ska hjälpa dig med mat, dryck och telefonsamtal

Flygbolaget ska erbjuda dig hjälp i form av två gratis telefonsamtal och två meddelanden som kan skickas via t.ex. e-post. Dessutom ska de erbjuda dig gratis mat och dryck i förhållande till väntetiden. Om du behöver övernatta på grund av förseningen så ska flygbolaget även betala övernattningen och transporten mellan hotellet och flygplatsen.

Återbetalning av biljettpriset

Om flygningen blir mer än 5 timmar försenad har du möjlighet att välja mellan olika alternativ när det gäller din resa.

1. Återbetalning av hela inköpspriset för biljetten, för den sträcka eller de sträckor av resan som inte genomförts men även för de sträckor som du redan gjort, om flygningen inte längre har något syfte. Till exempel kan det vara att du missar ditt möte på grund av förseningen, eller att du missar ett evenemang så som en fotbollsmatch, kryssning eller ett bröllop. Det finns helt enkelt ingen anledning för dig att ta dig till destinationen. Dessutom har du även rätt till en returflygning till den första avgångsorten så snabbt som möjligt.

2. Du har rätt att kräva att bli ombokad till din slutliga destination så snabbt som möjligt, under likvärdiga transportvillkor. Det betyder att flygbolaget inte kan välja att boka om dig till en buss som exempel. Väljer du detta alternativ så minskar storleken på kompensationen som du har rätt till.

3. Du väljer att boka om din resa till den slutliga destinationen till ett senare datum som du tycker passar, under likvärdiga transportvillkor, under förutsättning att flygbolaget har tillgängliga platser.

försenat flyg

Du har även rätt till kompensation om flyget är mer än tre timmar försenat

Utöver ersättningen som nämns ovan ska flygbolaget ge ekonomisk ersättning till passagerare som drabbas av en försening på mer än tre timmar. Kompensationen ska du få oavsett om du tycker att förseningen är besvärlig eller inte. Hur mycket kompensation beror på hur långt du ska flyga.

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 km
 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 km och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 km långa.
 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Vill du veta vilken ersättning du har rätt till kan du räkna fram det i Flygkalkylatorn där du även får de olika bolagens reklamationsavdelningar.

Undantag

Det finns tre undantag för rätten till kompensation. Det ena är om flygbolaget i god tid har meddelat om ändrade flygtider. Det andra är om du accepterat att bokas om till en avgång snarast möjligt. Till sist försvinner rätten till kompensation vid extraordinära omständigheter.

Du har fått information i förväg

Du har inte rätt till någon kompensation alls om du fått information om ändrade tider:

 • mer än 2 veckor innan planerad avresa. Då spelar det heller ingen roll vad den nya avresetiden är eller vad den nya ankomsttiden är.
 • 2 veckor–7 dagar innan planerad avresa, och den nya restiden är högst 2 timmar innan den ursprungliga avresan. Den nya ankomsttiden måste också vara senast 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.
 • mindre än 7 dagar innan planerad avresa, och den nya restiden är högst en timme innan den ursprungliga avresan. Här måste den nya ankomsttiden vara senast 2 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.

Du blir ombokad med mindre kompensation

Om du har blivit ombokad till annat flyg har du fortfarande rätt till kompensation. Men kompensationen kan halveras om ankomsttiden för den nya flygningen inte överstiger den ursprungliga med mer än ett visst antal timmar beroende på flygningens längd.

 • Om flygsträckan är högst 1 500 km är grundersättningen 250 euro. Men om förseningen blir mindre än 2 timmar, jämfört med den ursprungliga, får du hälften, det vill säga 125 euro i kompensation.
 • Om flygsträckan är mer än 1 500 km inom EU, samt om du flyger 1 500–3 500 km utanför EU är grundersättningen 400 euro. Men om förseningen blir mindre än 3 timmar, jämfört med den ursprungliga, får du hälften, det vill säga 200 euro i kompensation.
 • Om flygsträckan är mer än 3 500 km utanför EU och omfattas av EU:s regler är grundersättningen 600 euro. Men om förseningen blir mindre än 4 timmar, jämfört med den ursprungliga, får du hälften, det vill säga 300 euro i kompensation.

Extraordinära omständigheter

Extraordinära omständigheter är omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade tagits. Det innebär inte att alla tekniska fel på flygplan är extraordinära. Något som vissa flygbolag ibland vill hävda. Vilka omständigheter kan vara extraordinära?

 • politisk instabilitet
 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
 • oförutsedda brister i flygsäkerheten

Det finns inte några bestämda situationer som alltid är extraordinära, utan bedömningen görs från fall till fall. Om omständigheten inte är extraordinär så kan du ha rätt till att få både information och ersättning när ditt flyg är försenat.

Spara dina kvitton

Du kan få ersättning för köp du tvingats göra på grund att du blivit försenad. Det är därför viktigt att du sparar alla kvitton på dina inköp. Tänk på att du har en skyldighet att begränsa dina kostnader. Om flygbolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att flygbolaget kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, behöver det inte ersätta dig för dina kostnader. Kom ihåg också att du inte kan få ekonomisk ersättning för att du har fått vänta, psykiskt lidande, obehagskänslor eller liknande på grund av det inställda flyget.

Kontakta flygbolaget för ersättning

För att få din ersättning ska du kontakta flygbolaget. Beskriv noggrant vad du kräver och om du extrakostnader ska du bifoga kopior av kvitton för dina utlägg. Det är viktigt att du själv även sparar kopior av all dokumentation du skickar till flygbolaget. Jag rekommenderar att du alltid skickar e-post till flygbolaget när det går. På så vis har du alltid en kopia av det du har skrivit och vad du har sänt och när. Ibland kan vissa flygbolag hänvisa till ett kontaktformulär på deras hemsida, vilket egentligen är ett mindre bra alternativ.

För att underlätta din reklamation kan du använda EU:s reklamationsblankett för flygpassagerares rättigheter och bifoga den till ditt klagomål och eventuella kvitton för utlägg.

Behöver du mer stöd kan du även kontakta Konsument Europa som kan hjälpa dig med din reklamation.

Sharon Lavie

Familjeekonomi


Logga in

Välj vilken tjänst du vill logga in på

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.