04 december 2017

Din rätt i bilverkstan

Bilverkstan

Att lämna in bilen till en bilverkstad kan vara förknippat med oförutsedda kostnader och en viss oro för vad mekanikerna kan tänkas hitta när de kikar in under huven. För mig påminner känslan om ett besök hos tandläkaren. Men med lite kunskap om dina rättigheter kan du få bättre kontroll över utgifterna och förhoppningsvis undvika kostsamma överraskningar.

Allmänt

Val av verkstad– Det är inte alltid du som får välja en verkstad om du har en garanti. Har du exempelvis nybilsgaranti är det villkoren i garantin som styr vilken verkstad du kan vända dig till. Du behöver också kontrollera att verkstaden utför arbetet enligt villkoren för just din garanti innan du lämnar in bilen i ett garantiärende.
• Kontaktuppgifter – Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter till verkstaden. Det är viktigt att de kan nå dig om något oförutsett händer under reparationen. Verkstaden ska nämligen informera dig t.ex. om de upptäcker ytterligare fel.
• Bytta delar –Be verkstaden att spara och lämna ut bytta delar till dig. Alla delar som bytts ut är dina, så det är inget som egentligen är konstigt men relativt få verkstäder gör det. Varför skulle du vilja se dina gamla delar? Det är ett bevis för att delen är bytt och du får även se vilken kondition delen var i. Efter inspektion kan du slänga delarna själv.

Pris

Be om skriftlig prisuppgift för arbetet där det framgår om det är fast pris, ungefärligt pris eller löpande kostnad.
• Felsökning – Ibland är det svårt att veta exakt hur mycket reparationen kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta. Kanske är det inte uppenbart vart felet ligger. För att minimera överraskningar bör du begära prisuppgift för felsökning och när den är gjord ska verkstaden lämna ett kostnadsförslag. Då kan du lättare få grepp om omfattningen av arbetet och vad det kommer att kosta dig.
• Löpande kostnad -Om du inte avtalar om ett fast pris så säger lagen att du ska betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning, utförande, brukligt pris m.m. Om du känner dig osäker på om det pris verkstaden begär är rimligt, kan du kontakta Motormännens tekniker för en bedömning, under förutsättning att du är medlem där.
• Ungefärligt pris -Om verkstaden har lämnat en ungefärlig prisuppgift, får priset överstigas med maximalt 15 procent. Har de sagt att priset blir ungefär 1 000kr får de maximalt ta 1 150 kr. Har verkstaden sagt att priset blir ungefär 5 000kr får de maximalt begära 5 750 kr.
• Fast pris– Har verkstaden lämnat ett fast pris får de inte ändra på det. Om du och verkstaden har kommit överens om ett pris på t.ex. 5 000 kr så gäller det exakta priset och inget annat.
• Tilläggsarbete – Huvudregeln är att verkstaden ska kontakta dig och begära dina anvisningar. Får verkstaden inte kontakt med dig inom rimlig tid ska arbetet avbrytas. Det finns några undantag till det och det är om priset för tilläggsarbetet är obetydligt, lågt i förhållande till priset för det avtalade arbetet, eller om det finns särskilda skäl att anta att du önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med det avtalade arbetet. Det skulle t.ex. kunna vara att mekanikern upptäcker en packning eller slang som behöver bytas som han endast kommer åt när han har tagit loss en annan del eller när bilen är upphissad.

Reklamation

• Inte nöjd?– Är du inte nöjd med resultatet av reparationen eller servicen, ska du reklamera detta till verkstaden snarast möjligt. Om du väntar för länge med att kontakta verkstaden och påpeka felet kan du förlora din rätt till avhjälpande eller ersättning. Du måste reklamera felet innan du, på eget bevåg, försöker få felet avhjälpt. Skruvar du själv eller ber någon annan att laga felet kan du förlora din rätt att reklamera.

• Vad kan jag göra? – I första hand har verkstaden som utförde jobbet rätt att försöka avhjälpa felet. Först om detta misslyckas eller verkstaden nekar att avhjälpa kan du gå vidare och göra kräva andra åtgärder. Verkstaden har beroende på felets art, åtminstone två försök på sig att rätta till felet. Du har, om reparationen är felaktig, möjlighet att:
- Hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar felet.
- Begära ett prisavdrag
- Begära ersättning motsvarande kostnaden för att laga felet på en annan verkstad
- Du kan även be att få häva hela avtalet om felet är allvarligt och av väsentlig betydelse för dig, alternativt att verkstan försökt avhjälpa felet flera gånger utan att lyckas. Då behöver du inte betala något för den tjänsten.

• Problemet är kvar. Måste jag betala? -Ibland kvarstår problemet med bilen trots felsökning och reparation. Trots det kan du bli tvungen att betala för en felsökning och utbytta delar även om felet inte hittats, så länge verkstaden har agerat fackmässigt. För att en verkstad ska anses ha agerat fackmässigt ska de haft den utrustning som krävs för att felsöka bilen och att följt biltillverkarens instruktioner. När verkstaden diagnostiserar bilen får de en lista med de mest troliga felen. Då ska verkstaden följa denna lista i tur och ordning. Innan de får gå vidare till nästa steg måste de fråga dig om de ska fortsätta eller inte. Du ska då få information om vad nästa steg kommer att kosta.

• Vad händer om verkstaden orsakar merkostnader för mig? – Verkstaden är skyldig att ersätta dig för ekonomisk skada som du drabbas av till följd av fel i tjänsten. Skadeståndet kan till exempel vara ersättning för hyrbil (om verkstaden inte har en lånebil till dig), kostnader för resor till och från verkstaden till följd av felet och förlorad arbetsinkomst om du t.ex. behöver ta ledigt för att få felet åtgärdat. Du måste alltid, i möjligaste mån, hålla nere dina kostnader eftersom du endast har rätt till ersättning för nödvändiga merkostnader som du får på grund av att verkstaden har gjort fel. Det innebär, för att ta ett extremt exempel, att du inte får beställa en limousin för att köra dig till jobbet varje dag, medan ersättning för en hyrbil av normal modell är acceptabelt.

• Bilen får en repa när den står på verkstaden -Verkstaden har en skyldighet att vårda din bil så länge bilen är inlämnad till verkstaden. Skulle din bil skadas när den är i verkstadens vård är verkstaden skyldig att ersätta skadan.

Det bästa du kan göra när du är i kontakt med en verkstad är att ställa frågor och be dem att förklara för dig vad de planerar att göra och vad det kommer att kosta. Be även att få allt nedskrivet eftersom det är ditt sätt att kunna bevisa vad som blev sagt och hur mycket det kostar.

Bra länkar:
Allmänna reklamationsnämnden: Vanliga fall

Hallå Konsument: Bilverkstad

Motormännen:Verkstadsjuridik för konsumenter

Lycka till!

/Sharon

Sharon Lavie

Familjeekonomi


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.