05 januari

Hyra i andra hand

housewarming-dinner

I många kommuner ökar väntetiden för att få en bostad i takt med att bostadsköerna blir längre. Många väljer därför att hyra en lägenhet i andra hand. Du kanske undrar vad skillnaden är mellan att ha första handskontrakt och att hyra i andrahand. Därför har jag tänkt att ta upp det viktigaste: hyreskontraktet och hemförsäkringen.

Hyreskontraktet –  ditt bevis på vad som ni kommit överens om och vad som ingår i hyran.

 

Förstahandskontrakt: du har besittningsskydd vilket betyder att du har rätt att bo kvar om inte du missköter dig eller om det finns stark anledning till att säga upp kontraktet. Sådana anledningar skulle kunna vara: huset ska rivas, större ombyggnad, lägenheten ska inte längre tjäna som bostad. Exempel på skriftligt kontrakt

 

Andrahandskontrakt – Först och främst är det viktigt att det finns ett tillstånd från hyresvärd eller bostadsrättsförening som gäller specifikt för dig som ska hyra lägenheten. Be gärna att få se det innan du betalar första hyran. Ett formulär för ansökan om samtycke kan du hitta på Hyresgästföreningens hemsida.

Därefter ska du givetvis ha ett skriftligt kontrakt. Det kan du också hitta på Hyresgästföreningens hemsida.

Som andrahandshyresgäst har du inte samma trygghet, du har inget besittningsskydd. När hyrestiden löper ut är du tvungen att flytta om du inte hyrt mer än 2 år. Om du hyr i mer än två så kan det ändå stå i ditt avtal att du avstår från besittningsskyddet. Då får du inte bo kvar om den som hyr i första hand vill ha tillbaka sin lägenhet. Läs därför avtalet noga.

Om du hyr ett möberat rum och avtalet upphör inom 9 månader eller om du är inneboende så har du inte heller någon rätt att bo kvar. Som inneboende har man inte heller rätt att få ta över lägenheten. Hyresgäst kan bara överlåta till make, sambo eller annan närstående som man sammanbott  med i minst tre år. Med närstående menas enligt lagen föräldrar, barn, syskon och andra släktingar. Med sammanbott menas att man har gemensamt hushåll och använder lägenheten tillsammans.

Hyran du betalar för en hyreslägenhet i andra hand ska vara skälig. Oftast samma hyresbelopp som den som hyr i första hand + 10-15% om lägenheten är möblerad.  Har du betalat för mycket kan du begära tillbaka överhyran från hyresnämnden upp till ett år tillbaka och dessutom begära ränta.

Om du hyr en bostadsrätt eller villa gäller andra regler för hyran. Prissättningen för hyran består av uthyrarens kostnader för bland annat lån och drift, men dessutom får man ta betalt för slitage och skälig avkastning, vilket betyder att man får ta ut en vinst.

 

Kontraktet ska innehålla uppgifter om:

 • Hyresvärd
 • Hyresgäst/ hyresgäster
 • Lägenhetens adress
 • Lägenhetens typ (antal rum, yta m.m.)
 • Hyrestid och uppsägningstid
 • Hyresbelopp
 • Vad som ingår i hyran, till exempel uppvärmning, el, förråd etc.

 

Hyr du i andra hand se till att

 • Det finns en inventarielista och att ev skador är dokumenterade.
 • Det är vanligt att uthyrare vill ha en kreditupplysning på dig för att se om du klarar av att betala hyran och är trovärdig– du kan få ett utdrag gratis 1 gg per år.

 

Varning för bluff!

 • Om det ska gå fort och utan något möte med värden,
 • Om du inte får se lägenheten innan,
 • Om pengarna ska snabbt föras över, särskilt om det ska ske till ett utländskt bankkonto eller transfereringar via Western Union.

 

För att minimera risken för att bli lurad:

 • Be att få se lägenheten. Kan du inte själv närvara kanske någon annan bekant kan det.
 • Be om uthyrarens för- och efternamn, personnummer, postadress och telefonnummer. Be om legitimation.
 • Kräv att uthyraren kan bevisa att hen är ägaren om det gäller en bostadsrätt eller villa, eller har ett förstahandskontrakt på hyreslägenheten.
 • Be att få se tillstånd att hyra ut i andrahand.
 • Kontrollera med fastighetsägaren att alla detaljer stämmer (tillstånd att hyra ut och hur länge) samt vad förstahandshyresgästen betalar i hyra
 • Acceptera aldrig att betala förskottshyra om du hyr i andra hand. På Blocket måste uthyraren klicka i en ruta att de inte begär handpenning eller förskott innan kontrakt är skrivet. Lita inte heller på att personen som hyr ut befinner sig i en utsatt situation och behöver betalning på annorlunda sätt.
 • Betala aldrig kontant, endast till ett vanligt, spårbart konto och aldrig innan du sett lägenheten fått nycklarna och kontraktet.
 • Sök på sociala medier och se om det dyker upp någon information om uthyraren. Kontakta Kronofogden och se om hen har några skulder.

 

Uppsägning

 • Uppsägningstiden är tre månader, om hyrestiden är längre än tre månader. Detta gäller oavsett om du är förstahands- eller andrahandshyresgäst.
 • Hyresvärden kan säga upp ditt hyresavtal till ett månadsskifte med tre månaders uppsägningstid, oavsett om det är ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Har ni avtalat om längre uppsägningstid gäller den längre tiden.

Hemförsäkringen – ditt grundläggande skydd

 

Förstahandskontrakt – skaffa en egen hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker stöld, brand, vattenskador, reseskydd, ansvarsskydd  och överfallsskydd. Är du medlem i ett fackförbund kan en hemförsäkring i vissa fall ingå i månadsavgiften, till exempel hos Kommunal eller Handels.

Andrahandskontrakt –  Du som bor i andra hand ska också ha en egen hemförsäkring. Du omfattas normalt inte av ägarens hemförsäkring eftersom ni inte delar hushåll.

Inneboende

Som inneboende behöver du ha en egen hemförsäkring. Du omfattas oftast inte av den hemförsäkring som din hyresvärd har, eftersom ni inte delar hushåll. För att omfattas av samma hemförsäkring måste man oftast dela hushåll, vilket försäkringsbolagen inte anser att en inneboende gör med sin hyresvärd.

Undantag

Några få försäkringsbolag erbjuder dock möjligheten att man kan bli medförsäkrad i hyresvärdens försäkring. De har inte kravet på att man måste dela hushåll för att dela på samma hemförsäkring, men man måste meddela vilka som ska omfattas av hemförsäkringen.

Kompisar som delar boende

Är ni några kompisar som delar bostad och hushåll så kan ni oftast skaffa en gemensam hemförsäkring. Se bara till att meddela försäkringsbolaget vilka personer som ska omfattas av hemförsäkringen.

Hos vissa försäkringsbolag kan det vara svårt att få en gemensam hemförsäkring, om inte hushållet består av familjemedlemmar. Men hos de flesta försäkringsbolag går det bra. Tänk på att meddela försäkringsbolaget att alla på adressen ska omfattas av samma hemförsäkring.

 

Bra länkar

Hyresgästföreningens blanketter och avtal

Jämför olika hemförsäkringar hos Konsumenternas.se

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in på Ikano Bank

Logga in på ditt partnerkort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.