25 augusti 2016

Tufft för ensamstående föräldrar

mamma barn

Att ensam försörja barn är faktisk riktigt tufft. Aktiviteter i och utanför skolan kräver ofta oplanerade utgifter som man som förälder knappt kan undvika. Det finns några sätt att underlätta bördan.

I Sverige bor ca 230 000 barn antingen med ensamstående mor eller far. Enligt SCBs statistik så har ensamstående kvinnor med barn ca 33 % lägre disponibel inkomst än sammanboende med barn. Ensamstående män med barn har ca 15 % lägre disponibel inkomst än sammanboende med barn. Den disponibla inkomsten är summan av alla skatte­pliktiga och skatte­fria inkomster inklusive bidrag minus skatter.

För att kunna jämföra olika familjers ekonomi kan man titta på ett mått som kallas för inkomststandard. Inkomststandard är ett mått som SCB använder på hur väl hushållets inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader. En inkomststandard på 1 innebär att inkomsterna precis räcker för att betala för boende och de nödvändigaste levnadsomkostnaderna. I en familj med låg inkomststandard det vill säga under 1, räcker inte inkomsterna till att betala för boende och de nödvändigaste levnadsomkostnaderna.

Ensamstående föräldrar har det tuffare ekonomiskt

Enligt SCB hade 289 000 barn i Sverige låg inkomststandard 1989. Av dem var 33 procent barn till ensamstående. År 2011 hade antalet barn med låg inkomststandard minskat till 158 000 men andelen som bor med ensamstående föräldrar har ökat till 42 procent. Antalet barn som lever i familjer med knappa medel har alltså under dessa år minskat.

Hur påverkas barnen?

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Barnet löper till exempel större risk att bli mobbad och att få sämre resultat i skolan.

De här barnen har ofta inte heller samma möjligheter till en meningsfull fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen begränsas av exempelvis avgifter för bussbiljetter, dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar lätt utanför gemenskapen. Barnen påverkas också av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler.

Underhållsbidrag – barnens rätt

Beräkningar som Socialdepartementet gjort visar att 43 procent av de barn som idag får fullt underhållsstöd från Försäkringskassan skulle få mer pengar om den andre föräldern tog sitt ansvar och istället betalade underhållsbidrag. Detta gäller framför allt barn i familjer med lång inkomst. För dessa barn kan det handla om cirka 1 000 kronor mer i månaden som de skulle kunna få i underhåll från den andra föräldern.

Hur stort underhållsbidraget ska vara baseras på barnets ekonomiska behov och på vilka inkomster föräldrarna har och därmed kan bidra med. Från 1 april 2016 har Försäkringskassan ett utökat uppdrag som innebär att de ska hjälpa föräldrar att komma överens om ett skäligt underhållsbidrag för gemensamma barn vid en separation. Ta gärna en titt på deras webbplats där du tillsammans med den andra föräldern kan räkna ut hur stort underhållsbidraget bör vara. Det finns även möjlighet att boka in samarbetssamtal med fokus på frågor om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning genom att vända sig till kommunen. Dessa samtal är gratis.

Tips till dig som är ensamstående förälder

 • Få koll på dina inkomster och utgifter. Använd gärna Budgetkalkylen för att få koll på din ekonomi
 • Se över om du har rätt till bidrag och ansök.
 • Kan du hitta billigare avtal på el, hemförsäkring, tv, telefoni, bredband?
 • Storhandla och laga mat hemma i den utsträckning det går. Kanske kan ni samåka och storhandla?
 • Sälj – gamla barncyklar, kläder, leksaker
 • Minska transportkostnaderna – Kan du cykla eller resa kommunalt till jobbet? Kanske samåka med en granne?
 • Börja låna istället för att köpa – fritidsutrustning, verktyg och trägårdsmakiner, böcker och barnkläder
 • Hitta det som är gratis – evenemang så som teater, gympa etc. Surfa in på kommunens hemsida och se vad som är på gång,
 • Vårda dina relationer – Bjud hem vänner på fika istället för att fika på stan eller turas om att laga middagar. Gör det enkelt. Fokus är att ha trevligt ihop.

 

 

Källor:

SCB

Försäkringskassan

Rädda Barnen

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.