Aktie

Ägardel i aktiebolag.

En aktie är en del av ett aktiebolag. De som äger ett aktiebolag äger aktier i bolaget. Aktier kan vara utfärdade i flera olika aktieslag med olika rättigheter som tillexempel rösträtt vid en bolags stämma. Publika aktiebolag är bolag där vem som helst kan köpa och sälja aktier på en marknadsplats.
Läs mer

Aktiefond

En aktiefond har minst 75 % av sitt ägande placerat i aktier och andra aktierelaterade instrument.

En aktiefond har minst 75 % av sitt ägande placerat i aktier och andra aktierelaterade instrument. Aktiefonder har olika risker beroende av vilka bolag de äger aktier i. Man kan generellt säga att ju mer specialiserad en aktiefond är, ju högre risk är det att placera sina pengar i den, men kanske också större chans till en hög avkastning på kort sikt.
Läs mer

Allegat

Det här är inte ett ord man ser ofta nu för tiden. För oss som arbetar på bank betyder det den verifikation eller det kvitto som skapas när man tar ut eller sätter in pengar.

Det här är inte ett ord man ser ofta nu för tiden. För oss som arbetar på bank betyder det den verifikation eller det kvitto som skapas när man tar ut eller sätter in pengar.

Läs mer

Amortering

När du betalar av på ett lån så amorterar du på lånet.

När du betalar av på ett lån så amorterar du på lånet. Det är med andra ord en mycket bra sysselsättning och något vi starkt uppmuntrar.

Läs mer

Amorteringstid

Samma betydelse som amorteringstakt eller amorteringsplan och betyder den tid som det tar att betala av ett lån.

Om du har ett lån om 100 000 kr och amorterar 1 000 kr i månaden tar det hundra månader att betala av lånet, eller om du vill åtta år och fyra månader. Just det här är ett exempel på en rak amortering. Andra former av amortering är där ränta och amortering tillsammans blir ett fast belopp varje månad.

Läs mer

Andel

När du äger en andel av något tillsammans med andra är du en andelsägare.

Exempelvis när du äger andelar i en aktiefond. Andelsvärdet går upp och ned beroende på hur bra fonden är på att placera dina pengar.

Läs mer

Annuitet

Det sammanlagda belopp en låntagare betalar för ränta och amortering på ett lån.

Med en fast annuitet är summan av ränta och amortering detsamma varje månad. Det innebär också att om räntan är den samma så minskar räntedelen av beloppet vartefter du betalar av på lånet. Vilket leder till att du betalar av lån i allt snabbare takt.

En annan variant är så kallad falsk annuitet, eller bibehållen annuitet. Det betyder att du fortsätter betala samma belopp varje månad även om räntan förändras. Istället förlängs eller förkortas tiden det tar att betala av lånet.

Läs mer

Anskaffningsvärde

Värdet på en fastighet, aktie eller något annan tillgång när du köpte den.

Värdet används för att räkna ut en eventuell reavinst eller en reaförlust, till exempel när man deklarerar.

Läs mer

Anstånd

Om du är sen med dina betalningar kan du få anstånd.

Om du är sen med dina betalningar så ska du alltid ringa den som du är skyldig pengar och säga när du kan reglera skulden. Ett anstånd innebär att du får uppskov under en viss period för att komma ikapp dina med dina kostnader.

Läs mer

Autogiro

Ett sätt att automatiskt betala regelbundet återkommande räkningar. Pengarna dras automatiskt från ditt bankkonto.

Ett sätt att automatiskt betala regelbundet återkommande räkningar. Pengarna dras automatiskt från ditt bankkonto sedan du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande. Autogiro är ett varumärke och ägs av de svenska bankerna gemensamt.

Läs mer

Avbetalning

Betyder samma sak som amortering, men används oftare när du tagit en kredit för ett konsumtionslån.

Betyder egentligen samma sak som amortering, men används oftare när du tagit en kredit för ett konsumtionslån som till exempel när du betalar av på en tv eller en dator.

Läs mer

Avdrag/Skattereduktion

När du deklarerar och betalar skatt för din inkomst har du också rätt att dra bort vissa utgifter du haft.

När du deklarerar och betalar skatt för din inkomst har du också rätt att dra bort vissa utgifter du haft. Exempel på sådana avdrag är ROT-avdrag eller RUT-avdrag men också avdrag för att man installerat solceller på sin villa.

Läs mer

Avkastning

De pengar du tjänar på den placering du har gjort.

Vi använder ofta begreppet avkastning när vi menar de pengar du tjänar på den placering du har gjort. Du kan exempelvis placera dina pengar på ett sparkonto hos oss, då vet du att dina pengar är säkra och den ränta du får är din avkastning. Andra typer av placeringar kan vara i aktier, pension, obligationer och andra investeringar.

Läs mer

Bankdag

Dag då svenska banker har öppet, vanligtvis måndag-fredag som inte är helgdag.

Även om en internetbank som Ikano Bank har öppet dygnet runt, kan det ändå ta ett visst antal bankdagar för att göra en betalning eller en överföring mellan konton på olika banker. Det beror på att de vanliga bankerna stänger ner sina tjänster när det inte är en bankdag.

Läs mer

BankID

BankID är ett samarbete mellan de svenska bankerna för elektronisk identifiering och underskrift på Internet.

De banker som är med i samarbetet är Ikano Bank, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Danske Bank i Sverige, Länsförsäkringar Bank, SkandiaBanken, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen.

Du kan även använda BankID och hos många myndigheter och försäkringsbolag. Exempelvis kan du skriva under din deklaration från Skatteverket med ditt BankID.

Läs mer

Bankkonto

Ett bankkonto hos en viss bank innebär att du kan sätta in pengar och utföra tjänster eller få avkastning i form av ränta.

Det finns mängder av olika konton, vi på Ikano hjälper dig till exempel med olika bra sparkonton med extra hög ränta. Ju längre du sparar desto högre ränta får du, exempelvis kan du låsa in pengarna under en viss tid för att för riktigt bra avkastning.

Läs mer

Banklån

Om du lånar pengar av en bank är det ett banklån.

Det finns olika former av banklån, exempelvis bostadslån eller blancolån utan säkerhet. Rent generellt kan man säga att du inte ska låna för mycket.

Läs mer

Banksekretess

Innebär att banken har tystnadsplikt.

Innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för obehöriga vilka förhållanden en kund har till banken.

Läs mer

Betalningsanmärkning

Om man inte betalar i tid eller är mycket sen med sin betalning trots påminnelser riskerar man att skulden lämnas till inkasso och så småningom att man får en betalningsanmärkning.

Om man inte har möjlighet att betala sina räkningar är det viktigt att man kontaktar avsändaren så tidigt som möjligt och gör upp om en avbetalningsplan. Om man inte betalar i tid eller är mycket sen med sin betalning trots påminnelser riskerar man att skulden lämnas till inkasso och så småningom att man får en betalningsanmärkning, en betalningsanmärkning är inte bra och försvårar möjligheten att till exempel ta ett lån när man köper bostad.

Läs mer

Betalningsgrad

Hur stor del av din bostad som är belånad tillsammans med de övriga krediter som du har.

Exempelvis påverkas din belåningsgrad av hur mycket du handlat på ditt kreditkort.

Läs mer

Blancolån

I korthet kan det beskrivas som lån du tar utan att lämna någon säkerhet. Kallas även privatlån.

I korthet kan det beskrivas som lån du tar utan att lämna någon säkerhet. Ju mer säkerhet du har för ett lån, desto bättre ränta får du. Det är därför du får lägst ränta för bostadslån men högre ränta på ett blancolån. Blancolån kallas även privatlån

Läs mer

Boendekostnad

Summan av allt du betalar för att bo.

Det vill säga driftkostnader som värme, vatten och el, de amorteringar du gör tillsammans med räntorna för dina lån och pengarna du lägger för att underhålla bostaden. Glöm inte att räkna bort avdragen för skattelättnader, som ränteavdrag.

Läs mer

Bolånekalkyl

När du räknar ut din kostnad för ditt bostadslån eller din bostadskostnad.

Du bör ha råd med mer än kostnaden för lånet och det är viktigt att man också kan amortera på sitt lån. Sammantaget kan man säga att du ska räkna på hur mycket du behöver låna, vad räntan blir per månad samt hur mycket du kommer betala av. Men också vilka andra kostnader du kommer ha, som avgifter till bostadsrättsföreningen, värme, el med mera.

Läs mer

Borgen

En borgen innebär till exempel att någon annan betalar ditt lån om du inte gör det.

Man ska vara försiktig med att skriva på borgensförbindelser samtidigt som det ibland kan vara väldigt bra. Till exempel när man flyttar hemifrån kan det vara så att en förälder skriver på borgen för ett hyreskontrakt eller ett bostadslån.

Läs mer

Borgenär

Det företag eller den person som lånat ut pengar.

Har ingenting med borgensman att göra utan är det företag eller den person som lånat ut pengar. Den som har lånat pengarna kallas formellt gäldenär.

Läs mer

Borgensman

Den person om går i borgen för en annan persons lån. Det är oftast en ovanligt hygglig person.

Läs mer

Bostadsbidrag

I Sverige kan den som har låga inkomster och är mellan 18 - 28 få bostadsbidrag.

Storleken på bidragen beror på inkomst, boendekostnad och storleken på bostaden.

Läs mer

Bostadslån/ Bolån

Ett bostadslån använder du för att finansiera ditt köp av villa, bostadsrätt eller fritidshus.

Räntan är ofta lägre än för vanliga lån eftersom du använder bostaden du köper som säkerhet. Normalt kan man inte låna mer än 85 % av bostadens värde vid ett köp. Banken som lånar ut pengarna till bostadsköpet vill oftast se att du också lägger en egen kontantinsats. Exempelvis från en tidigare försäljning eller från pengar som du sparat ihop sedan tidigare. När du lånar till din bostad kan du välja mellan rörlig eller bunden ränta.

Läs mer

Bottenlån

Används oftast som term för bostadslån och avser den del av lånet som går att pantsätta, det kan motsvara högst 85 % av bostadens värde.

Om du behöver låna mer pengar än vad som går att pantsätta behöver du ett extra banklån.

Läs mer

Brygglån

När du köpt en ny bostad innan du hunnit sälja den tidigare, och behöver pengar för att brygga över tiden emellan kallas det för brygglån. Lånet är tillfälligt och betalas av när den gamla bostaden är såld.

Läs mer

Budget

Gör en budget för att få koll på din ekonomi.

Gör en budget för att få koll på din ekonomi. Sätt vad du har i lön efter skatt på den översta raden, lägg till en rad för andra inkomster. Sätt sedan upp vad du har för kostnader i månaden för bostad med el och uppvärmning, hur mycket du handlar kläder för, vad du handlar mat för etc etc.

Det är extra bra att sätta en budget om du vill spara till något och vill veta hur mycket du kan lägga på olika saker för att få pengar över i slutet av månaden.

Läs mer

Bunden ränta

Bunden ränta är något som man egentligen bara talar om när det gäller bostadslån. Om man vill veta precis vad man ska betala för sina lån under en viss tid kan man binda sin ränta till ett fast belopp under till exempel två eller fem år.

Det kan också vara ett bra skydd om räntorna går upp. Men tänk också på att du betalar extra för att lösa ett lån med bunden ränta om du säljer din bostad tidigare än du planerat och på att räntan oftast är högre för en bunden ränta jämfört med en rörlig ränta.

Läs mer

Courtage

Fint ord för den avgift du betalar vid köp eller försäljning av värdepapper.

Läs mer

Deflation

Om priser och löner sjunker är det deflation, det är motsatsen till inflation som innebär att priser och löner stiger.

Riksbanken använder sin reporänta för att styra inflationen. Rent generellt är deflation mycket ovanligare än inflation. Deflation innebär att pengarnas värde ökar samtidigt som omsättningen av pengar i samhället minskar.

Läs mer

Deklaration

Varje år måste alla företag och privatpersoner i Sverige redogöra för sina tillgångar, inkomster och skulder till Skatteverket.

För de allra flesta är deklarationen redan klar för underskrift när man får den, exempelvis rapporterar bankerna in dina räntor och skulder direkt till Skatteverket och din arbetsgivare är skyldig att lämna uppgifter för din lön och de avdragna skatter som gjorts under året.

Läs mer

Depå

Ett konto där du hanterar aktier och andra värdepapper.

Det kan vara hos en bank eller en fondkommissionär.

Läs mer

Driftkostnad

Det är den samlade kostnaden för underhåll, värme, vatten, sophämtning och alla andra kostnader du inte kommer ifrån.

Om du äger eller ska köpa en bostad är det viktigt att ta reda på vad driftkostnaden är.

Läs mer

Dröjsmålsavgifter

Extra kostnader som tas ut för att administrera försenade betalningar. Tråkigt att betala och bör undvikas.

Läs mer

Dröjsmålsränta

När du betalar dina räkningar för sent har avsändaren rätt att ta ut en hög dröjsmålsränta.

Dessutom kan det tillkomma olika former av dröjsmålsavgifter. Det är också viktigt att man betalar i tid så att man slipper inkasso och betalningsanmärkningar.

Läs mer

Effektiv ränta

Den totala kostnaden för ett lån, alltså inte bara räntan utan också de olika former av avgifter som kan tillkomma.

Till exempel aviseringsavgifter. Ska du jämföra vad ett lån verkligen kostar ska du ta med även dessa kostnader för att få en rättvis bild.

Läs mer

Ekonomi

Den ska du vara rädd om. Alla har en ekonomi. Enklast beskrivet som, vad man tjänar och vad man gör av med, samt vad man äger och har för skulder.

 

Läs mer

Factoring

Factoring innebär att du säljer eller belånar ditt företags fakturor och får betalt omgående.

Läs mer

Finansiering

Hur du tänker betala något. En del ordnar sin finansiering genom exempelvis ett lån.

Hur du tänker betala något. En del ordnar sin finansiering genom exempelvis ett lån. Ett annat jättebra sätt att finansiera sina köp är ett spara.

Läs mer

Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) har som uppdrag att övervaka och kontrollera finansiella aktörer i Sverige, samt att förklara hur finansmarknaden fungerar.

Har man en dålig erfarenhet av sin bank eller ett fondbolag så ska man vända sig till Finansinspektionen.

Läs mer

Fondavgift

Den avgift som exempelvis en förvaltare av en aktiefond tar ut för att administrera de insatta pengarna.

Läs mer

Fondbolag

Ett företag som förvaltar olika former av fonder där privatpersoner eller organisationer kan köpa andelar.

Fondbolag som är verksamma i Sverige måste vara registrerade hos Finansinspektionen (FI).

Läs mer

Fonder

En fond förvaltar ett stort antal värdepapper i syfte att skapa avkastning för sina andelsägare. Fonden förvaltas av ett fondbolag.

Läs mer

Fysisk person

En enskild person, begreppet används för att skilja mellan privatpersoner och företag (Juridiska personer) till exempel vid hyreskontrakt.

 

Läs mer

Gäldenär

Den som är betalningsansvarig för till exempel ett lån kallas på bankspråk för gäldenär.

Läs mer

Girera

Du girerar oftast dina pengar när du betalar dina räkningar, exempelvis genom Bankgiro eller Autogiro.

Det finns två sätt att föra över pengar mellan konton det ena är en ren banköverföring mellan konton, det andra är att använd ett girokonto. Ett girokontonummer är detsamma även om den du betalar exempelvis byter bank. Flera giron kan vara kopplade till ett och samma konto för att underlätta företagets kontroll av sina betalningsflöden. Du girerar oftast dina pengar när du betalar dina räkningar, exempelvis genom Bankgiro eller Autogiro.

Läs mer

Handpenningslån

Om du lånar till handpenningen för bostaden du ska köpa är det ett handpenningslån. Summan motsvarar oftast 10 % av bostadens värde. Normalt löser man ett handpenningslån när man fått ett godkänt bostadslån.

Om du lånar till handpenningen för bostaden du ska köpa är det ett handpenningslån. Summan motsvarar oftast 10 % av bostadens värde. Normalt löser man ett handpenningslån när man fått ett godkänt bostadslån.

Läs mer

Index

Ett index visar hur den genomsnittliga utvecklingen för en viss marknad har varit.

Genom att jämföra med ett relevant index kan man exempelvis mäta hur bra en viss fond har utvecklats under en viss tidsperiod.

Läs mer

Inflation

När priser och löner stiger i samhället samtidigt kallas det inflation. Inflationen innebär att trots att du får mer pengar i lönekuvertet räcker de ändå inte till att handla mer än tidigare.

Inflationen brukar motverkas med höjd ränta för att minska omsättningen av pengar.

Läs mer

Inkasso

Om du är sen med dina räkningar och inte betalar dem trots påminnelser kan företaget som skickat räkningarna lämna över dem för indrivning via inkasso.

Ett bra tips är att ringa den du är skyldig så tidigt som möjligt och göra upp om antingen ett anstånd eller en avbetalningsplan.

Läs mer

Inteckning

En inteckning representerar den del av värdet som du belånat. Inteckningar registreras hos lantmäteriet och själva beviset för att du gjort en inteckning kallas för pantbrev.

Läs mer

Investering

När du köper något för att tjäna pengar kallas det för en investering.

Ibland kan man kombinera det med något man ändå behöver rent praktiskt, som en bostad till exempel. Pengarna du tjänar på en investering kallas för avkastning.

Läs mer

IPS

Förkortningen avser individuellt pensionssparande och är den del av pensionen där du själv bestämmer hur pengarna ska förvaltas. IPS garanterar ingen avkastning utan det är upp till resultatet av dina placeringar.

Förkortningen avser individuellt pensionssparande och är den del av pensionen där du själv bestämmer hur pengarna ska förvaltas. IPS garanterar ingen avkastning utan det är upp till resultatet av dina placeringar.

Läs mer

Juridisk person

Privatpersoner, företag eller organisationer som har rätt att teckna avtal är juridiska personer.

Privatpersoner, företag eller organisationer som har rätt att teckna avtal som till exempel för att exempelvis öppna sparkonton eller teckna ett telefonabonnemang är juridiska personer.

Läs mer

Knävlig

Gammalt småländskt ord som betyder besvärlig, irriterande och jäklig. Ikano Bank menar att knävliga avgifter är sådana avgifter som är omotiverade och otydliga. Där vi kommer ifrån slipper du knävliga avgifter.

Gammalt småländskt ord som betyder besvärlig, irriterande och jäklig. Ikano Bank menar att knävliga avgifter är sådana avgifter som är omotiverade och otydliga. Där vi kommer ifrån slipper du knävliga avgifter.

Läs mer

Kontantinsats

Den del du inte betalar med lån vid en affär. Oftast använt när man köper bostad då banken ställer krav på att man finansierar en del av sitt köp med egna pengar.

 

Läs mer

Kontokort

Ett plastkort kopplat till Visa eller Mastercard eller någon annan kortutgivare, som gör att du kan betala i butiker eller på nätet.

Ett plastkort kopplat till Visa eller Mastercard eller någon annan kortutgivare, som gör att du kan betala i butiker eller på nätet. Pengarna för köpet dras antingen från ditt vanliga konto eller från en kredit du har hos den som utfärdat kortet. Om du har kredit på ditt kort är det ett kreditkort.

Läs mer

Kredit

När du lånar pengar får du en kredit på det belopp du lånat. Men ibland som när du skaffar ett kreditkort har du tillgång till en kredit även om du inte utnyttjat pengarna.

När du lånar pengar får du en kredit på det belopp du lånat. Men ibland som när du skaffar ett kreditkort har du tillgång till en kredit även om du inte utnyttjat pengarna.

Läs mer

Kreditgivare

Den som ger ett lån eller en kredit är en kreditgivare. Lånar du pengar hos Ikano Bank är det vi som är kreditgivare.

Läs mer

Kreditkort

Ett kreditkort innebär att du har en viss tillgänglig kredit som du kan utnyttja med hjälp av ett kontokort.

Ett kreditkort innebär att du har en viss tillgänglig kredit som du kan utnyttja med hjälp av ett kontokort. Kortet får du av din bank och har olika förmåner och kostnader. Det lönar sig att jämföra villkoren mellan olika banker. Oftast är det 0 % ränta om du betalar hela din faktura efter en månad men du har också möjlighet att betala av din skuld under längre tid mot en viss ränta. Ett riktigt bra kreditkort har en månadsrabatt på en utvald bransch och rabatter på drivmedel och mat.

Läs mer

Kreditprövning

När du ansöker om ett banklån eller ett kreditkort eller någon annan form av lån görs en kreditprövning för att ta reda på hur din förmåga att betala tillbaka lånet ser ut.

Det sker genom att en så kallad kreditupplysning görs.

Läs mer

Kredittagare

När du lånar pengar är du också en kredittagare, alltså en person som får kredit av en bank etc.

Läs mer

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en sammanställning av din ekonomi och visar hur mycket lån och krediter du har.

Det görs allt fler kreditupplysningar eftersom vi handlar allt mer på nätet, exempelvis om du jämför olika lån på marknaden riskerar du att det tas en kreditupplysning för varje ansökan. Tänk på att förklara anledningen för din bank om det är så att du har många förfrågningar.

Läs mer

Lagfart

Ditt registrerade bevis på att du äger en viss fastighet.

I Sverige administreras lagfartsregistret hos Lantmäteriet. Lagfarter omfattas av offentlighetsprincipen och du har därför rätt att ta reda på vem som äger en viss fastighet.

Läs mer

Lån

Om du lånar något ska du ge tillbaka det, ett lån kan du använda för att finansiera till exempel ett köp av en bostad eller en bil.

Om du lånar något ska du ge tillbaka det, ett lån kan du använda för att finansiera till exempel ett köp av en bostad eller en bil. Det är bra för då kan man köpa saker innan man haft möjlighet att spara ihop till samma sak.

Läs mer

Låneskydd

Du kan försäkra dig mot oförutsedda händelser genom att betala lite extra på ditt lån till ett Låneskydd.

Om du till exempel vid en skada eller om du hamnar mellan jobb går försäkringen in och betalar räntan under perioden. När du återigen har möjlighet att betala, återgår allt till hur det fungerade från början.

Läs mer

Leasing

Ett sätt att långtidsfinansiera utrustning till företaget.

Ett sätt att långtidsfinansiera utrustning till företaget. Efter leasingperiodens slut har företaget möjlighet att köpa utrustningen till ett på förhand överenskommet restvärde, alternativt byta till ny utrustning till ungefär samma kostnad och fortsätta leasingen.

Läs mer

Minusränta

Riksbanken införde minusränta för första gången 12 februari 2015 vilket innebär att det kostar bankerna pengar att låna in dem till Riksbanken.

Riksbanken bestämmer till vilken ränta bankerna kan låna pengar. Riksbankens ränta används för att styra främst inflationen. I Sverige är Riksbankens inflationsmål 2 % men under många år har inflationen varit lägre än så, vilket innebär att också tillväxten minskar. Riksbanken införde minusränta för första gången 12 februari 2015 vilket innebär att det kostar bankerna pengar att låna in dem till Riksbanken. Det gör i sin tur att vanliga räntor på exempelvis Bolån blir väldigt låga. Att räntan är låg under en period betyder dock inte att den kommer fortsätta vara det.

Läs mer

Överhypotek

Om du lånar med stöd av ett pantbrev, men inte till hela pantbrevets kallas det överskjutande beloppet för överhypotek. Överhypoteket kan i sin tur användas för ytterligare belåning.

Läs mer

Påminnelseavgift

Om du inte betalar dina räkningar i tid riskerar du påminnelseavgifter. Det är en avgift avsändaren har rätt att ta ut för det arbete det innebär att behöva skicka påminnelser.

Om du inte betalar dina räkningar i tid riskerar du påminnelseavgifter. Det är en avgift avsändaren har rätt att ta ut för det arbete det innebär att behöva skicka påminnelser, dessutom riskerar man att det tas ut en hög dröjsmålsränta på beloppet man är skyldig.

Läs mer

Pantbrev

Ett pantbrev är alltså en handling som används för att koppla samman ditt bostadslån hos banken med själva fastigheten du äger, en ny ägare kan se att du löst dina lån genom att pantbreven lämnas över till den nya ägaren.

Läs mer

Pengar

Bra att ha men också svårt att få ihop. Pengars värde beror på vad du kan byta dem emot i fråga om tjänster eller varor.

Bra att ha men också svårt att få ihop. Pengars värde beror på vad du kan byta dem emot i fråga om tjänster eller varor. Om du inte använder dina pengar bör du placera dem på ett sådant sätt så att du får någon form av avkastning utan att ta för hög risk.

Läs mer

Pension

Pensionssystemet är stort och svårt att förklara i några enkla rader. Men kort sätts det in pengar för din pension på tre olika sätt. Genom den allmänna pensionen som betalas in med din skatt, genom den tjänstepension som din arbetsgivare betalar och ditt privata pensionssparande.

Pensionssystemet är stort och svårt att förklara i några enkla rader. Men kort sätts det in pengar för din pension på tre olika sätt.
1. Genom den allmänna pensionen som betalas in med din skatt
2. Genom den tjänstepension som din arbetsgivare betalar
3. Ditt privata pensionssparande

Läs mer

Prisbasbelopp

Basbeloppet speglar inflationen och ligger till grund för beräkningen av bland annat studiemedel och pension.

Bestäms en gång per år av regeringen enligt Lagen om allmän försäkring. Basbeloppet speglar inflationen och ligger till grund för beräkningen av bland annat studiemedel och pension.

Läs mer

Rak amortering

När du betalar av lika mycket varje månad på ditt lån kallas det rak amortering.

Effekten blir att din månadskostnad blir allt mindre ju längre tiden går eftersom den del du betalar i ränta blir mindre (Om inte själva räntan stiger vill säga). En annan vanlig variant av lån kallas annuitetslån, då är månadskostnaden fast med en föränderlig del för andelen du betalar av på lånet.

Läs mer

Räkningar

Kanske inte så kul men oundvikliga. De ska betalas i tid om man inte ska få påminnelseavgifter eller råka ut för andra tråkigheter. Normalt sett betalar du din räkningar vi månadsskiften.

Kanske inte så kul men oundvikliga. De ska betalas i tid om man inte ska få påminnelseavgifter eller råka ut för andra tråkigheter. Normalt sett betalar du din räkningar vi månadsskiften.

Läs mer

Ränta

Ränta är priset på pengar, om du exempelvis sparar pengar på banken får du normalt betalt för att du placerat dem där, detsamma gäller för bankerna när de sätter in pengar till riksbanken.

Med negativ ränta innebär det istället att det kostar pengar att sätta in dem på banken. Syftet är att de istället ska användas aktivt för att stimulera ekonomin.

Läs mer

Ränteavdrag

Du har rätt att dra av en del av det du betalar för dina räntor från din inkomstskatt.

Det är viktigt att ta med även dina ränteavdrag när du räknar på kostnaden för dina lån.

Läs mer

Räntelagen

Den lag som reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut av gäldenären när man är sen med att betala en räkning.

Villkoren för vilken dröjsmålsränta som ska gälla kan också avtalas separat.

Läs mer

Räntepunkt

Avvikelsen från riksbankens ränta förklarat i enheter om hundradels procent. Om än ränta är en räntepunkt högre än riksbankens är den 0,01 % högre.

Läs mer

Räntesats

Räntan du betalar för ett lån sätts ofta som en procent-sats (exempel ränta 2,0 %). Alltså hur stor del du får betala för att låna pengarna.

Läs mer

Reaförlust

En förlust som uppstått vid till exempel en aktieaffär.

Du har rätt att räkna med sådant som kostat extra som courtage eller fondavgifter när du vill göra avdrag för en förlust i din deklaration.

Läs mer

Reavinst

Om du gör vinst på en affär, till exempel när du säljer en bostad är reavinsten den verkliga vinsten efter vad du betalat i kostnader för till exempel en utbyggnad eller andra åtgärder som höjt värdet.

Reavinsten används för att räkna ut din eventuella reavinstskatt. Motsatsen till en reavinst är en reaförlust.

Läs mer

Reporänta

Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera till hos Riksbanken.

Läs mer

Rörlig ränta

Med rörlig ränta på ditt lån följer det du betalar för lånet Riksbankens utlåningsränta.

Med rörlig ränta på ditt lån följer det du betalar för lånet Riksbankens utlåningsränta.

Läs mer

ROT- och RUT-avdrag

ROT är ett avdrag du kan göra för inköp av tjänster i ditt hem eller fritidshus, en variant av ROT-avdraget är det så kallade RUT-avdraget som framförallt täcker hushållsnära tjänster som städning och läxläsning.

ROT är ett avdrag du kan göra för inköp av tjänster i ditt hem eller fritidshus, en variant av ROT-avdraget är det så kallade RUT-avdraget som framförallt täcker hushållsnära tjänster som städning och läxläsning. Avdraget gäller ett visst belopp och år.

Läs mer

Säkerhet

Fast eller lös egendom eller borgen som kredittagaren lämnar för att minska kreditgivarens risk för förlust på krediten.

Läs mer

Skatt

Alla i Sverige betalar i en eller annan form skatt. Skatten ska användas till allmän välfärd. Exempel på skatter är inkomstskatt, kapitalbeskattning och omsättningsskatt (moms) som du betalar vid konsumtion, oftast 25 %.

Läs mer

Skuld

När man lånat pengar är det en skuld som förr eller senare ska betalas tillbaka.

När man lånat pengar är det en skuld som förr eller senare ska betalas tillbaka.

Läs mer

Skuldebrev - Revers

Ett skuldebrev eller en revers är den handling som reglerar villkoret för ett lån.

Läs mer

Skuldsanering

I Sverige kan privatpersoner som inte klarar av sina skulder ansöka om skuldsanering hos Skatteverket. Skuldsanering innebär rent praktiskt att en del av skulderna tas bort mot att man ställer upp på en viss betalningsplan för den del man ändå kan betala.

Läs mer

Spara

Det här är ett jättebra ord som vi gillar väldigt mycket. Speciellt gillar vi när man sparar pengar exempelvis på ett sparkonto, eller när man sparar pengar genom att handla billigare och bättre saker.

Det här är ett jättebra ord som vi gillar väldigt mycket. Speciellt gillar vi när man sparar pengar exempelvis på ett sparkonto, eller när man sparar pengar genom att handla billigare och bättre saker. Det är också viktigt att spara på världens resurser.

Läs mer

Spara ihop

Det kan vara bra att spara tillsammans med någon för att nå sina mål, till exempel om man sparar till en gemensam semester eller ett bilinköp till familjen.

Det kan vara bra att spara tillsammans med någon för att nå sina mål, till exempel om man sparar till en gemensam semester eller ett bilinköp till familjen. Sätt en budget för familjen eller den du vill spara tillsammans med och börja idag.

Läs mer

Sparkonto

Det finns många sätt att spara på. Med sparkonto sparar du säkert men får ändå avkastning i form av ränta.

Det finns många sätt att spara på, man kan göra det genom att investera i sin bostad eller genom att köpa värdepapper eller genom att stoppa pengarna i madrassen för att använda pengarna vid ett senare tillfälle. Med sparkonto sparar du säkert men får ändå avkastning i form av ränta.

Läs mer

STIBOR

Förkortning av Stockholm Interbank Offered Rate och reglerar den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av varandra på andra löptider än över natten.

Förkortning av Stockholm Interbank Offered Rate och reglerar den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av varandra på andra löptider än över natten. Rätt svårförklarad term, men i grunden reglerar det vilken ränta du kan få av din bank.

Läs mer

TKA

Den totala kostnadsandelen används som term exempelvis när du placerar i en fond, det är alla kostnader för att äga i fonden som förvaltningsavgift och courtage delat i det totala värdet av kapitalet.

Läs mer

Topplån

När du lånar till din bostad kan du belåna upp till 85 % av värdet med ett bostadslån. Behöver du låna mer pengar kallas de lån som täcker den resterande delen för topplån eller extra lån.

Det är egentligen ett helt separat lån med egna villkor.

Läs mer

UC

Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. Ofta används förkortningen UC i betydelsen kreditupplysning.

Läs mer

Uppläggningsavgift

En del banker tar ut en administrativ avgift när du lägger upp ett lån, det är en uppläggningsavgift.

En del banker tar ut en administrativ avgift när du lägger upp ett lån, det är en uppläggningsavgift.

Läs mer

Valutadag

Den dag insatta pengar är tillgängliga på kontot.

Läs mer

Valutera

Att sätta in pengar på ett konto och bestämma vilken dag beloppet ska vara tillgängligt på mottagarens konto.

Läs mer

Värdepapper

En aktie eller någon annan handling som motsvarar en tillgång vilken kan stiga eller sjunka i värde beroende av efterfrågan.

Läs mer

Juridisk person

Privatpersoner, företag eller organisationer som har rätt att teckna avtal är juridiska personer.

Privatpersoner, företag eller organisationer som har rätt att teckna avtal som till exempel för att exempelvis öppna sparkonton eller teckna ett telefonabonnemang är juridiska personer. 

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.