Ikano Bank bäst på privatlån

För fjärde året i rad

2016-12-05

Ikano Bank går mot strömmen och visar på en fortsatt kundnöjdhet i en bransch där förtroendeutmaningen är stor. Ikano Banks fokus på förståelse för sina kunders liv har visat sig omtyckt. För fjärde året i rad placerar sig Ikano Bank i topp och befäster på så sätt sin position som aktören med de mest nöjda kunderna.

I en bransch som präglas av passiva kundrelationer har Ikano Bank lyckats nå en mer aktiv kundrelation och fylla kundupplevelsen med transparens, enkelhet och prisvärde för alla typer av kunder. Detta fastställer Svenskt Kvalitetsindex (SKI), i sin årliga mätning av hur nöjda bankkunder är inom lika områden. Ikano Bank placerar sig i topp för fjärde året i rad.

– Att vi för fjärde året i rad hamnar i topp visar att vi förstår våra kunder och de situationer i livet när Ikano Bank kan vara lösningen. Kunderna känner att vi månar om dem både före och efter att de lånat hos oss. Tydlighet och ärlighet i löftet mot kund lyfter SKI som en av de viktigaste aspekterna för att få nöjda kunder och detta är också något vi har som utgångspunkt, säger Emma Roslund Johansson på Ikano Bank.

Generellt sett har företag som erhåller under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund, enligt SKI. Ikano Bank är den enda aktören i studien med ett betyg över 70 på just kundnöjdhet.

Källa: Svensk Kvalitetsindex.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) startade som ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm i slutet av 80-talet där kundnöjdhet bland företag inom en rad olika branscher började mätas. Intervjuerna som underlaget bygger på har genomförts via telefon under perioden oktober – november 2016. Totalt har 5124 intervjuer genomförts. Målgruppen består av personer i åldern 18 – 79 år som är bosatta i Sverige.

Kontakt
Emma Roslund Johannsson,
Privatkundsansvarig, Ikano Bank Sverige
Tel 076-623 52 18
emma.roslund.johansson@ikano.se