Ikano Bank bäst på privatlån

December 2014

Ikano Bank har Sveriges mest nöjda privatlånekunder. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI), årliga mätning av hur nöjda bankkunder är inom lika områden. Det är andra året i rad som Ikano Bank placerar sig i topp.

- Enligt SKI är det viktigaste för kunderna att banken upplevs som enkel att vara kund hos, vilket är något vi jobbar med kontinuerligt, säger Matilda Lennér Payne på Ikano Bank. Dels genom att utveckla oss på servicesidan och dels genom att hela tiden sträva efter att använda ett enkelt och okomplicerat språk i all kommunikation.

När det gäller de mätta kriterierna i undersökningen, som image, förväntningar, kvalitet, service, prisvärdhet, nöjdhet och lojalitet placerar sig Ikano Bank genomgående över branschgenomsnittet. På frågan ”Tänk på all erfarenhet du har av ditt bolag. Hur nöjd är du?” Når Ikano Bank upp till det högsta värdet i undersökningen, 79,9. Vilket är 2,8 enheter över närmsta konkurrent.

SKI är ett oberoende undersökningsföretag som genomför kund- och medarbetarstudier. Intervjuerna som underlaget bygger på har genomförts via telefon under perioden oktober – november 2014. Målgruppen består av personer i åldern 18 – 79 år som är bosatta i Sverige, studierna är baserade på 3 288 intervjuer. Förutom de särredovisade aktörerna finn också gruppen övriga som består av de övriga aktörerna verksamma på marknaden för respektive bransch.

Resultaten presenteras i form av betyg på en skala 0 till 100. När index eller betyg diskuteras så är det alltså inte procent utan enheter. Ju högre betyg desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller deras krav och förväntningar. Läs mer om undersökningen på www.kvalitetsindex.se.

Ikano Bank AB (publ) erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Norden, Storbritannien och Nederländerna och ingår i Ikanogruppens affärsområde Finans. Ikano är en internationell koncern som utvecklar, äger och förvaltar företag inom områdena finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se