Låt kunden få med sig sitt bank- kontonummer

2007-06-07

Det svenska Bankgirot lyfts nu fram som en förebild i en EU-rapport för hur nummerportabilitet för bankkontonummer kan fungera. Nummerportabilitet innebär att man ska kunna ta med sig sitt bankkontonummer när man byter bank. Precis som att man tar med sig sitt mobilnummer när man byter mobiltelefonoperatör.

Rekommendationen finns att läsa i en slutrapport från ”Expert group on customer mobility in relation to bank accounts”. Expertgruppen som består av företrädare för konsumentorganisationer, banker och forskare har sedan september 2006 utrett hur man skall kunna öka kundrörligheten på bankmarknaden. Gruppen har inte varit enig vilket blir tydligt i rapporten. Det är enbart konsumentorganisationer som står bakom rekommendationen att införa nummerportabilitet för bankkontonummer.

– Vi välkomnar de europeiska konsumentorganisationernas rekommendationer, säger Eva Engdahl, Vd för Ikanobanken i en kommentar. Ikanobanken föreslog redan våren 2005 att man bör kunna flytta med samma kontonummer mellan bankerna.

Det betyder att man skulle få behålla sitt bankkontonummer och alla tjänster som autogiron, lön, barnbidrag etcetera när man flyttar det mellan bankerna. Systemet finns och fungerar redan idag för företagskunder som har bankgiro. De kan flytta sitt konto till en annan bank och ändå få med sig samma nummer och alla betalningar som knutits till det.

– Låt vanliga människor få samma möjlighet. Då kan de använda den bank som de tycker ger de bästa villkoren, säger Eva Engdahl.

– Genom att verka för nummerportabilitet kan politikerna verkligen bidra till att få en helt annan snurr på konkurrensen mellan bankerna och bryta upp den oligopol-liknande situation som vi har idag på den svenska bankmarknaden. Man kan jämföra med vilken effekt motsvarande reform har haft på den svenska telekommarknaden.