Ikano Bank stärker med nordiskt kundcenter i Malmö

Oktober 2015

Ikano Bank avser att bygga ett gemensamt kundcenter för den nordiska verksamheten med placering i Malmö. Satsningen är ett led i Ikano Banks tillväxtplaner. Målet är att ge kunderna en fortsatt service i absolut toppklass på samtliga nordiska språk samtidigt som man bygger en mer effektiv och flexibel organisation.

Förändringen berör ca 230 medarbetare och främst de som arbetar inom kundservice i Älmhult och Sundbyberg i Sverige, Asker i Norge samt Glostrup i Danmark. Alla anställda som är berörda kommer att erbjudas jobb på Ikano Banks kontor i Malmö.

- Vi erbjuder alla berörda medarbetare att följa med. Jag hoppas på att så många som möjligt väljer att göra det, men inser naturligtvis att en del inte kan följa med oss, säger Stefan Nyrinder, vd på Ikano Bank. Dem som inte kan följa med till det nya kundcentret i Malmö kommer vi att hjälpa till med omställningen som de ställs inför.

Ikano Bank kommer fortsätta att satsa på tillväxt med starka lokala affärsenheter i samtliga länder där banken är verksam. Idag har banken affärsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. - Att befinna sig på och förstå de olika marknaderna är viktigt för att vi ska kunna utveckla banken, menar Stefan Nyrinder.

Arbetet med den nya organisationen påbörjas under hösten och målet är att det ska vara klart i juni nästa år.

- Ett gemensamt kundcenter i Norden gör oss både mer effektiva och flexibla samtidigt som det bidrar till att stödja vår satsning på att växa lönsamt under de kommande åren, säger Stefan Nyrinder.

För mer information kontakta
Stefan Nyrinder, Vd Ikano Bank, tel: 070-586 84 14

Om Ikano Bank AB (publ)
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i flera länder i norra Europa och ingår i Ikanogruppens affärsområde Finans. Ikano är en internationell koncern som utvecklar, äger och förvaltar företag inom områdena finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se.