Ikano Bank omorganiserar och varslar

2009-10-08

Ikano Bank i Sverige har inlett förhandlingar med de fackliga företrädarna om en omorganisation och varslar 25 personer om uppsägning. 35 arbetsplatser flyttas samtidigt från kontoret i Älmhult till Ikano Banks kontor i Lund. Totalt berörs 60 medarbetare inom alla kategorier av anställda.

Det är alltid svårt att lägga fram sådana här besked och det kräver stor eftertanke, säger Stefan Nyrinder, chef för Ikano Bank i Sverige. Vi har under året gjort en översyn av hur vi arbetar inom Ikano Bank. Det leder nu till att vi genomför förändringar som gör organisationen tydligare och enklare att jobba inom, samtidigt som det förbättrar våra möjligheter till långsiktig och lönsam tillväxt.

Det är 25 personer som nu blir varslade om uppsägning och 35 vars arbetsplatser flyttas till Lund. Det är vissa specialistfunktioner inom bland annat risk, marknad, projektledning och analys som flyttas till Ikano Banks kontor i Lund, där andra delar av Ikano Bank finns redan idag.

Jag vet att vi med det här skapar mycket oro och osäkerhet för många medarbetare och deras familjer och vi har tillsammans med de fackliga företrädarna tagit fram ett stödpaket för att hjälpa de som sägs upp att komma igång med att hitta ett nytt arbete, säger Stefan Nyrinder.

Älmhult kommer även i fortsättningen att vara Ikano Banks säte och största ort med över 100 anställda i kundservice och produktorganisation.

Ikano Banks själ är småländsk, det är det som gör oss unika och det är vi väldigt rädda om. Älmhult är en alldeles utmärkt plats för den största delen av vår verksamhet, påpekar Stefan Nyrinder.

Förändringarna som nu görs innebär att vi kan arbeta enklare och effektivare samt spara både tid och kostnader. Till exempel kommer vi att dela vissa funktioner med andra delar av Ikano Bank som idag är ett nordiskt bolag. Det ger oss bättre förutsättningar att växa med god lönsamhet.

Stefan Nyrinder betonar att omorganisationen inte beror på lågkonjunkturen eller finanskrisen.

Ikano Bank är en stabil och trygg bank med starka ägare och trots både lågkonjunktur och finanskris tuffar vi på och tar marknadsandelar tack vare våra enkla produkter och bra villkor.