Ikano Bank fortsätter att växa i Norden

2010-07-23

Ikano Bank utökar samarbetet med Shell och köper Shells MasterCard portfölj från Citi i Sverige.

Ikano Bank köper Citis konsumentlånportfölj i Danmark

Ikano Bank Sverige Ikano Bank har idag kommit överens med Shell och Citi om att ta över Shells MasterCard kort i Sverige. Avtalet är värt 280 MSEK.

Kunder som redan har ett Shell MasterCard kommer att kunna använda korten precis som tidigare och de villkor och förmåner som är knutna till korten är också oförändrade. Ikano Bank kommer tillsammans med Shell och Citi att säkerställa en problemfri övergång med bibehållen service för kunderna. Ikano Bank Danmark Ikano Bank Danmark har idag kommit överens med Citi om att ta över Citis konsumentlånportfölj i Danmark. Avtalet är värt ca 1 300 MDK.

Citi beslutade sig för ett år sedan att stänga sin konsumentlån och kreditkortsverksamhet i Danmark. Ikano Bank kommer tillsammans med Citi att verka för en problemfri överflytt av kundernas konton till Ikano med bibehållen hög servicenivå

Affären ska godkännas av Svenska Finansinspektionen då Ikano Bank SE är registrerat i Sverige ”Redan i början av Maj i år tog Ikano Bank över Shells MasterCard kort i Norge. Samarbetet med Shell befäster Ikano Banks position som en stark partner till Nordiska detaljhandelsföretag och vi ser fram mot att tillsammans med Shell vidareutveckla korterbjudandet med fler intressanta förmåner för kunderna

Köpet i Danmark stärker Ikano Banks position i Danmark och vi kommer att fullfölja våra ambitioner att vara en stark nischbank i Danmark genom att fortsätta utveckla våra erbjudanden i linje med kundernas efterfrågan” säger Bo Liljegren VD Ikano Bank SE.