Fusion inom Ikanogruppen

Ikano Bank AB (publ.) växer genom fusion med systerbanken Ikano Bank GmbH.

Ikano Bank Gmbh med verksamhet i Tyskland, Polen och Österrike har 170 medarbetare och cirka 580 000 kunder som nu välkomnas till Ikano Bank AB (publ.). Affärsvolymen uppgår till ca 1,2 miljarder EUR fördelat på sparkonton, konsumentlån och kortkrediter. Bankerna har mycket nära sammankopplade affärsmodeller och kunderbjudanden efter att under flera år ha ingått i samma affärsområde inom Ikanogruppen.

Ikano Bank AB (publ.) kommer efter fusionen att få en bredare europeisk närvaro med verksamhet i åtta länder, en samlad affärsvolym om ca 54 miljarder SEK och drygt 850 medarbetare.

- Vi ser fram mot att kunna erbjuda både befintliga och nya kunder ett bredare tjänstesortiment på alla våra marknader, säger Stefan Nyrinder, VD Ikano Bank AB.

Fusionen ingår i Ikanogruppens strategi att konsolidera bankverksamheten för att samla kompetens och resurser och utveckla en stark europeisk bank. Fusionen verkställs per den 3 augusti 2015.

För ytterligare information
Stefan Nyrinder, VD Tel: +46 705 86 84 14
Om Ikano Bank AB (publ)

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike och ingår i Ikanogruppens verksamhetsområde Finans.

Om Ikano
Ikano är en internationell koncern som utvecklar, äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad.

Informationen är sådan som Banken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti kl. 09.00.