Mångfald berikar

Vår syn på mångfald

På Ikano Bank väger personliga egenskaper som entreprenörsanda, driv, att ha båda fötterna på jorden samt personlig ambition att alltid prestera bättre tyngre än akademisk bakgrund. För att kunna förstå sina kunder, höja kompetensen och vinna nya marknader krävs en mångfald bland medarbetarna. Ikano Bank erbjuder finansiella lösningar till kunder i 8 länder. Målet är att erbjuda enkla och schyssta lösningar för både privatpersoner och företag. Vi anställer brett, bland annat till den operativa verksamheten som call centres och back office.

Vi anställer även marknadsförare, IT-kompetens, jurister, projektledare och diverse specialistkompetenser inom Risk, HR med mera. Men det viktiga är att de personliga egenskaperna stämmer överens med företagets kultur och värderingar. Det är driv, ambition och entreprenörsanda som gäller i kombination med viss ödmjukhet. Ikano Bank jobbar också aktivt med att få in personer med utländsk bakgrund i arbetslivet – det är helt enkelt avgörande för att lyckas affärsmässigt.