Mångfald berikar

Vår syn på mångfald

På Ikano Bank väger personliga egenskaper som entreprenörsanda, driv, att ha båda fötterna på jorden samt personlig ambition att alltid prestera bättre tyngre än akademisk bakgrund. För att kunna förstå sina kunder, höja kompetensen och vinna nya marknader krävs en mångfald bland medarbetarna. Ikano Bank erbjuder finansiella lösningar till kunder i 10 länder. Målet är att erbjuda enkla och schyssta lösningar för både privatpersoner och företag. Vi anställer brett, bland annat till den operativa verksamheten som call centres och back office.

Vi anställer även marknadsförare, IT-kompetens, jurister, projektledare och diverse specialistkompetenser inom Risk, HR med mera. Men det viktiga är att de personliga egenskaperna stämmer överens med företagets kultur och värderingar. Det är driv, ambition och entreprenörsanda som gäller i kombination med viss ödmjukhet. Ikano Bank jobbar också aktivt med att få in invandrare i arbetslivet – det är helt enkelt avgörande för att lyckas affärsmässigt.

Fredrik Krueger

"När vi rekryterar nya medarbetare behöver vi tänka på att våra medarbetare ska se ut som marknaden i stort, därför är mångfald viktigt. Vi kan inte alla vara skandinaviska män som är 45 plus och tro att vi fattar rätt beslut när det gäller att nå ut till kunderna. Vi jobbar inte med mångfald för att vara trevliga. Alla borde förstå hur mycket det berikar och hur avgörande det är för att lyckas i framtiden."

- Fredrik Krüeger, Business Support Director

Fredrik sitter med i styrelsen för MINE, en ideell medlemsförening som jobbar för ökad mångfald inom arbetslivet i Sverige. Både i sin roll som styrelseledamot på MINE och i jobbet på Ikano vill Fredrik sprida budskapet att mångfald berikar i arbetslivet och ger mer affärsnytta.

citat ikon

Alla borde förstå hur mångfald i arbetslivet berikar och hur avgörande det är för att lyckas i framtiden.

 - Fredrik Krüeger

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.