Verifiera dina uppgifter

Komplettera din ansökan med verifiering genom Kreditz

För att kunna slutföra din låneansökan behöver vi kompletterande uppgifter från din bank. Nedan ser du ett antal banker, välj den bank där du har ditt lönekonto för att påbörja verifieringen.

 • Så hanterar Ikano Bank dina personuppgifter

  Kreditz AB kommer att ha åtkomst till dina personuppgifter och dela dem med Ikano Bank AB. Ikano Banks inhämtande av dina kontouppgifter möjliggörs med hjälp av Kreditz och deras partner Enable Banking AB. Innan hämtning kan ske behöver du lämna ditt godkännande och identifiera dig, vilket sker av den bank du valt. Därefter kommer dina valda konton att vara tillgängliga för Ikano Bank. Hämtningen av information sker en (1) gång, inkluderar uppgifter 12 månader tillbaka och sker i syfte att verifiera dina uppgifter i samband med låneansökan hos Ikano Bank.

  Hur används dina uppgifter?

  Dina personuppgifter kommer att användas av Ikano Bank, Kreditz och deras samarbetspartners för att tillhandahålla de tjänster du begär, förbättra dessa tjänster, uppfylla lagstadgade krav, skydda din säkerhet och identitet, samt för att generera anonymiserad information som inte är kopplad till ditt namn, din e-postadress eller någon annan information som kan identifiera dig och som kommer att användas för jämförelser och insiktsrapporter.

  Vilka uppgifter kommer att användas?

  Kontouppgifter

  Detta innefattar kontonummer, saldon, kontotyper och andra ekonomiska uppgifter som är knutna till dina konton.

  Identitetsinformation

  Detta innefattar åtkomst till information som kan användas i identifieringssyfte.

  Transaktionshistorik

  Detta innefattar insättningar, inköp och återbetalningar till dina konton.

  På vilken grund behandlar vi dina uppgifter?

  När Ikano Bank behandlar dina uppgifter för detta ändamål baseras detta på ett berättigat intresse.

  Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

  Ikano Bank behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och i övrigt bara så länge det är nödvändigt med avseende på de specifika ändamålen för behandlingen. Om ansökan leder till avtal sparas dina personuppgifter i max 10 år efter avslutat kundförhållande. Leder ansökan inte till avtal eller att den nekas, sparas dina personuppgifter i 3 månader. För mer information om Ikano Banks hantering av personuppgifter se https://ikanobank.se/personuppgifter.

Frågor och svar om Kreditz

 • Hur fungerar Kreditz?

  Om du när du ansökte om ett lån hos oss fick information om att styrka dina uppgivna uppgifter, såsom inkomst, behöver du verifiera dem via Kreditz kontoinformationstjänst för att vi ska kunna bevilja ditt lån. Här ovan för kan du ta del av Kreditz villkor och kan godkänna med BankID att Kreditz hämtar information från din bank och delar dina uppgifter med oss.

  Efter verifieringen inväntar du besked kring ditt ärende från oss. Vi meddelar dig via inkorgen inne på Mina sidor. Du får ett sms till det telefonnummer du angivit i ansökan när du har ett oläst meddelande.

 • Om jag har fler än en bank, vilken ska jag välja när jag gör kontoutdraget?

  Om du har flera banker bör du alltid välja din huvudsakliga bank, alltså den bank där du har ditt lönekonto.

 • Vad är Kreditz?

  Kreditz är en kontoinformationstjänst godkänd av Finansinspektionen som möjliggör en digital inkomstverifiering vid kreditgivning. För att utnyttja tjänsten behöver du godkänna Kreditz villkor och lämna ditt medgivande till att Kreditz hämtar information från din bank och delar dina inkomstuppgifter med oss.

 • Varför använder Ikano Bank Kreditz?

  Vi använder oss av Kreditz när vi inte har lyckats verifiera den inkomst du uppgivit i en låneansökan till oss genom våra vanliga processer. Du erbjuds då möjlighet att verifiera din inkomst genom Kreditz digitala tjänst. På grund av hög risk för bedrägerier godtar inte banken verifiering av inkomst genom kopior av din lönespecifikation, kontoutdrag eller liknande.