Utbetalning av tillgodohavande

Du begär utbetalning av hela ditt tillgodohavande på vald produkt till ett konto du står som ägare/ensam kontohavare för. Efter att du fyllt i nedan uppgifter kommer du skickas vidare till en sida för att signera din begäran om utbetalning av tillgodohavandet med BankID.


För att vi ska kunna hantera din begäran behöver du fylla i uppgifterna nedan. Vi frågar efter dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig om något inte stämmer med begäran du skickat in. Dina kontaktuppgifter kommer användas enbart i syfte för denna utbetalning. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du här.

12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Swedbank har oftast fem siffror i sitt clearingnummer.
Övriga banker har fyra siffror.

Enligt lagen om Penningtvätt måste vi ställa följande fråga:

Genom att klicka "Skicka" är jag medveten att jag kommer begära att få allt innestående tillgodohavande på valt kort utbetalt till angivet mottagandekonto. Angivet mottagandekonto är jag kontohavare för.

Du kommer efter att klickat på "Skicka" vidare till en sida för att signera din begäran med BankID.

BEGRÄNSNINGAR I FORMULÄRET
Detta formulär kan hjälpa dig som har ett aktivt konto och vill få hela ditt tillgodohavande utbetalt. Är kontot inaktivt/avslutat krävs att du står som ensam kontohavare för att kunna använda formuläret. Är ni två kontohavare på ett gemensamt avslutat konto behöver ni skicka in denna fysiska blankett tillsammans med kopior på era giltiga ID-handlingar för att få ert tillgodo utbetalt.

OM DU INTE HAR BANKID
Skicka in denna fysiska blankett tillsammans med kopior på era giltiga ID-handlingar för att få ert tillgodo utbetalt.