Kundkännedom

Ikano Bank omfattas precis som andra banker och kreditinstitut av penningtvättslagen. Syftet med lagen är att banker ska arbeta för att förhindra att de används för penningtvätt och terrorfinansiering.

Läs mer här

ÅÅÅÅMMDDNNNN

Kreditkort

Har du skatterättslig hemvist* i något annat land än Sverige?

* Med skatterättslig hemvist avses skatterättslig hemvist i ett annat land i enlighet med det landets lagstiftning och omfattar även sk US person enligt amerikansk lagstiftning på grund av t.ex. amerikanskt medborgarskap eller uppehållstillstånd (Green Card).

 

Person i politiskt utsatt ställning

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning, dvs om du har eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.

Har du eller har du tidigare haft en sådan funktion eller befattning?

Jag är eller har varit:

 

Jag har en relation till en person i en politiskt utsatt ställning.

Jag är medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning.

Ensam huvudman till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner (t ex en stiftelse) som har upprättats till  förmån för en person med ovanstående befattning. 

 

** Tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig huvudman till juridiska enheter eller  juridiska konstruktioner (t ex aktiebolag, handelsbolag eller stiftelse), eller som på annat sätt haft nära  affärsförbindelser med en sådan person. 

 

Jag är:

Vi vill gärna använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte för att ge dig anpassad information och erbjudanden via t.ex. e-post och sms. Du kan när som helst begära att sådan behandling ska upphöra.