Kundkännedom

Ikano Bank omfattas precis som andra banker och kreditinstitut av penningtvättslagen. Syftet med lagen är att banker ska arbeta för att förhindra att de används för penningtvätt och terrorfinansiering.

ÅÅÅÅMMDDNNNN

Kort

Lån

Sparkonto

 

Har du skatterättslig hemvist* i något annat land än Sverige?

* Med skatterättslig hemvist avses skatterättslig hemvist i ett annat land i enlighet med det landets lagstiftning och omfattar även sk US person enligt amerikansk lagstiftning på grund av t.ex. amerikanskt medborgarskap eller uppehållstillstånd (Green Card).

 

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning, dvs om du har eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.

Har du eller har du tidigare haft en sådan funktion eller befattning?

Jag är eller har varit:

 

Jag har en relation till en person i en politiskt utsatt ställning.

Jag är medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning.

Jag är:

Vi vill gärna använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte för att ge dig anpassad information och erbjudanden via t.ex. e-post och sms. Du kan när som helst begära att sådan behandling ska upphöra.