Komplettera information

Ladda upp dina handlingar

Handlingar du laddar upp överförs till oss på ett säkert sätt. Mer information om behandling av personuppgifter finns här.

För- och efternamn.
 ÅÅÅÅMMDDNNNN
Vid teknisk felanmälan återkopplar vi inte till dig om vi inte behöver mer information i ditt ärende.
Accepterade filformat är pdf, jpeg och png. Filerna kan inte vara större än 10mb.
Ladda upp

Ladda upp
Ladda upp
Ladda upp
Ladda upp
Ladda upp

Tack för att du laddat upp din handling till oss!


Vad händer nu?

Vi kommer nu granska din inskickade handling och vi har en hanteringstid på 2-3 bankdagar.

Om det krävs ytterligare information kommer vi eller en förmedlare att kontakta dig.