Kan räntan på mitt befintliga lån eller kreditkort ändras?

Så fungerar förändringar av din rörliga ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på de flesta av våra lån och kreditkort. Det innebär att räntan kan förändras både neråt och uppåt, men det innebär inte att vi kan höja den hur som helst. När din ränta höjs är det för att våra kostnader har förändrats i visst avseende och detta motiverar höjningen, till exempel när Riksbanken höjer styrräntan och våra upplåningskostnader ökar. På samma sätt kan vi också komma att sänka räntan när våra upplåningskostnader minskar.

Du hittar information om din ränta i ditt avtal. Vi informerar alltid om ränteändringar i förväg. 

Vilka kostnader består mitt lån av?

Upplåningskostnad

Detta är de kostnader banken har för de pengar som lånas ut. Upplåningskostnaden består bland annat av den marknadsränta vi som bank betalar när vi lånar pengar. Marknadsräntan styrs av Riksbankens styrränta. I den här delen finns också bankens inlåningskostnader, det vill säga de räntor som betalas ut till bankens sparkunder. När kostnader för denna del ändras, kan räntan på befintliga lån eller kreditkort komma att höjas eller sänkas.

Övriga kostnader och vinst

Den här delen består av kostnader för exempelvis administration, risk och marknadsföring. Den består också av bankens vinstmarginal. Vi som kreditgivare får inte höja räntan på ditt befintliga lån eller kreditkort för att vi vill öka vår marknadsföring eller göra en större vinst. Däremot kan vi under särskilda omständigheter höja räntan i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut eller oförutsedda kostnadsökningar.

fråga om räntehjning ikon

Hur påverkas min ränta av Riksbankens styrränta?

Marknadsräntan anpassar sig efter Riksbankens styrränta, så om Riksbanken höjer eller sänker styrräntan är det troligt att din rörliga ränta påverkas i samma riktning. När marknadsräntan höjs blir det dyrare för oss som bank att låna och låna ut pengar, det vill säga vår upplåningskostnad blir högre, och då kan vi komma att behöva höja räntan för våra kunder.

Vad händer om räntan höjs och jag inte kan betala månadskostnaden?

Innan du tar ett privatlån eller handlar på kredit, behöver du vara medveten om att din ränta kan gå både upp och ner över tid. Se därför till att du har goda marginaler för förändringar i din privatekonomi. För det genomsnittliga privatlånet eller kreditkortet innebär en räntehöjning relativt små skillnader för månadskostnaden. Har du däremot ett bolån kan även små förändringar i räntan ha stor påverkan på din månadskostnad.

Om du av någon anledning får svårt att betala dina månadskostnader för ditt lån eller kreditkort – kontakta oss direkt så försöker vi hjälpas åt att hitta en lösning.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Kvinna och man sitter mittemot varandra vid köksbordet.