Dödsbo

Hjälp när en anhörig gått bort

Det är mycket att tänka på när en närstående går bort. Samtidigt som du sörjer ska du också hantera allt det praktiska kring dödsbo och ekonomi. För att underlätta för dig har vi här samlat praktisk information om vad vi hjälper dig med och vad du själv behöver göra för att ta hand om dödsboet.

Det här gör banken

När vi får kännedom om dödsfall från Skatteverket händer detta:

 • Kreditkort spärras och avtalen avslutas. Även medkontohavares kreditkort spärras och avslutas. 
 • Autogiron avslutas.
 • Kapital och räntebesked för dödsboets konton hos Ikano Bank skickas till dödsboets adress.
Rött Visa-kort på ett bord

Det här behöver du som efterlevande göra

Ta hand om dödsboets tillgångar och skulder

De tillgångar och skulder som efterlämnas när någon avlider, övergår i ett dödsbo. De efterlevande som är dödsbodelägare sköter tillsammans räkningar, skulder och tillgångar fram tills att dödsboet upphör i samband med arvsskiftet.

 • Kolla upp försäkringar och gör skadeanmälan

  Om det finns en försäkring, som Låneskydd eller Betalskydd, så meddelas detta på det kapital- och räntebesked som vi skickar till dödsboet tillsammans med en skadeanmälan. Försäkringen täcker hela den kvarvarande skulden som finns vid avlidendatumet. Fyll i skadeanmälan och skicka den till försäkringsbolaget AXA på den adress som finns på skadeanmälan. För frågor går det bra att kontakta AXA på telefon: 08-519 896 21 eller e-post: clp.se.kundservice@partners.axa

  Saknar du skadeanmälan?

  Ladda ner den här (pdf)

 • Beställ kapital- och räntebesked till annan adress

  Om du som efterlevande önskar få ett kapital- och räntebesked skickat till en annan adress än dödsboets, behöver du beställa ett dödsfallsintyg via skatteverket.se. Du laddar sedan upp intyget i samband med att du beställer ditt kapital- och räntebesked från oss. Är ni flera som ska ha kapital- och räntebesked beställer ni ett per person.

  Beställ kapital- och räntebesked

 • Betalningsansvar när det finns kvarvarande skulder

  I Sverige ärver man inte skulder vilket innebär att dödsboet ansvarar för och hanterar de skulder som finns kvar. Om dödsboet däremot har en skuld tillsammans med en medkontohavare, gäller för Ikano Banks avtal ett solidariskt betalningsansvar. Det innebär att dödsboet och den efterlevande kontohavaren har ett lika stort ansvar för att skulden betalas enligt gällande avtal.

 • Betala räkningar som ställts ut till dödsboet

  Om du vill nyttja eventuellt sparkapital som finns hos Ikano Bank för att betala räkningar för dödsboets räkning, mejlar du fakturan till dbsupport@ikano.se. Ange i mejlet vilket av dödsboets sparkonton som fakturan ska betalas ifrån. Observera att räkningen måste vara utfärdad till dödsboet.

Gör bouppteckning

När en anhörig avlidit ska det för dödsboets räkning göras en bouppteckning. Det innebär att man gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och eventuellt efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

 • Kapital- och räntebesked till efterlevande make/maka

  Om både den avlidne och efterlevande partner har konto hos Ikano Bank, skickas ett kapital- och räntebesked även till den efterlevande partnerns adress. Om endast den efterlevande haft konto hos Ikano Bank behöver denne själv beställa ett kapital- och räntebesked via vårt formulär.

  Beställ kapital- och räntebesked

 • Gör bouppteckningen i tid

  Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller gemensamma konton. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Viktigt att veta är att bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Om mer tid behövs kan man söka anstånd hos Skatteverket inom 3 månader från dödsfallet, men om det går för lång tid kan Skatteverket komma att ta ut en straffavgift.

  Läs mer om bouppteckning på skatteverket.se

 

Beställ kapital- och räntebesked

Här kan man beställa ett kapital och räntebesked som används vid bodelningar och bouppteckningar.

Personnummer (12 siffror, ÅÅÅÅMMDDXXXX) till den du vill beställa kapital- och räntebesked på. 
Personnummer (12 siffror, ÅÅÅÅMMDDXXXX) till den du vill beställa kapital- och räntebesked på. 
Accepterade filformat är pdf, jpeg och png. Filerna kan inte vara större än 10mb.
Ladda upp

 

Tack för din beställning!

Ett kapital- och räntebesked kommer att skickas brevledes inom de närmsta dagarna.

 

 

 

 

Avsluta lån och konton

Efter att bouppteckningen är klar ska de skulder som finns kvar regleras och du behöver deklarera för dödsboet.

 • Hantera lån

  Om det finns skulder i form av lån i den avlidnes namn så ska dessa regleras efter det att bouppteckningen är klar. Hur skulderna regleras kan bero på hur bouppteckningen ser ut. Kontakta vår kundservice på telefon 0476-88 120 om du är osäker eller har frågor.

  Observera att om det finns en försäkring i form av låneskydd eller betalskydd behöver du i stället kontakta försäkringsbolaget AXA på telefon: 08-519 896 21 eller e-post: clp.se.kundservice@partners.axa

 • Hantera kreditkort

  Vi fortsätter avisera kvarvarande skuld som vanligt. Om dödsboet inte hör av sig till oss så överlåts skulden till vår inkassopartner och man får istället vända sig till dem för att reglera den kvarvarande skulden.

 • Avsluta sparkonton

  Finns det sparkonto i den avlidnes namn så behöver man skicka in en avslutsblankett. I de fall där utbetalningar ska ske till utländska bankkonton eller klientmedelskonton, behöver vi få in ett kontobevis som styrker att dödsbodelägaren är innehavare av det angivna kontot. Kontobeviset kan mejlas in till dbsupport@ikano.se om man inte bifogar det fysiskt med avslutsuppdraget som skickas in per post.

  Så här fungerar det:

  Skriv ut, fyll i och skicka in avslutsblanketten nedan. Tänk på att samtliga dödsbodelägare måste signera. Finns fullmakt ska den skickas med i original eller vidimerad kopia och då räcker det att fullmaktshavaren skriver under.

  Ladda ner avslutsblanketten (pdf)

 • Deklarera för dödsboet

  Det sista man gör är att deklarera för dödsboet. Här hittar du mer information:

  Deklaration för dödsbo på skatteverket.se

  Om du behöver hjälp med deklarationen kan du ta kontakt med den avlidnes huvudbank. Ikano Bank har tyvärr inte möjlighet att bistå med upprättande av inkomstdeklaration för dödsboet. 

Spärrtjänster

Efterlevandeguiden

Guiden finns till för att hjälpa dig och i den finns samlad viktig information som du kan behöva när en närstående gått bort.

Läs mer på efterlevandeguiden.se

Vanliga frågor om dödsbo

 • Vad händer med ett gemensamt sparkonto?

  Alla gemensamma sparkonton spärras för egna uttag. Medkontohavare kan ta ut 50 % av värdet även innan bouppteckningen är klar genom att kontakta oss på telefon 0476-88 120. Resterande del kan betalas ut först när bouppteckningen är klar hos Skatteverket.

 • Går det att ta bort dödsboet från ett gemensamt sparkonto?

  Vi kan inte ta bort dödsboet från ett gemensamt sparkonto. Om en kontohavare vill fortsätta sitt sparande hos Ikano Bank måste ett nytt sparkonto öppnas.

  Läs mer och öppna sparkonto här

 • Kan vi betala en faktura från dödsboets sparkonto?

  Vi kan hjälpa till att betala fakturor utställda i dödsboets namn. Mejla fakturan till dbsupport@ikano.se. Ange i mejlet vilket av dödsboets sparkonton som fakturan ska betalas ifrån.

 • Kan vi ta hjälp av en annan bank för att avsluta dödsboets sparkonto?

  I de flesta fall kan dödsboets huvudbank hjälpa till att avsluta sparkontot hos oss. Kontakta den aktuella banken och be dem skicka in ett avslutsuppdrag till oss.

 • Vad gör jag om en dödsbodelägare inte vill signera uppdraget?

  För att avsluta ett engagemang måste samtliga dödsbodelägare signera och godkänna uppdraget.

 • Behöver samtliga dödsbodelägare signera uppdraget om pengarna ska föras över till dödsboets konto i annan bank?

  Ja, samtliga dödsbodelägare behöver signera uppdraget oavsett vilket konto pengarna ska föras över till.

 • Hur gör jag en adressändring?

  Vi har ingen möjlighet att ändra dödsboets adress. För eftersändning av post hänvisar vi till adressändring.se.

 • Hur lång är handläggningstiden?

  Handläggningstiden kan variera beroende på antalet inkomna ärenden. Vi hanterar dessa i turordning.

 • Varför kommer det post i dödsboets namn?

  Om dödsboet har en skuld hos Ikano Bank skickas månatliga avier ut. Ni kan bortse från dessa tills bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Därefter behöver skulden betalas av dödsboet.

 • Vad händer med vårt gemensamma kreditkort?

  Samtliga kort spärras och avtalet avslutas. För att få hjälp med att öppna ett nytt avtal i eget namn kan du kontakta oss via telefon eller chatta med oss genom att logga in på mina sidor på ikanobank.se.

  Kontakta oss

 • Ska inte dödsboet bara betala halva lånet?

  Nej, det råder solidariskt betalningsansvar. Finns tillgångar och utdelningen täcker en del av lånet så ser vi helst att detta betalas in i en klumpsumma till lånet. Kvarvarande skuld ansvarar medlåntagaren för tills lånet betalats tillbaka i sin helhet.

 • Kan vårt gemensamma lån skrivas över på mig?

  Vi kan inte ta bort dödsboet från ert gemensamma lån. För att stå som ensam kontohavare behöver du ansöka om ett nytt lån och lösa det befintliga.

  Här kan du ansöka

 • Det finns låneskydd på lånet, behöver jag som medsökande fortsätta betala?

  Medsökande behöver fortsätta att betala avierna varje månad. Om AXA godkänner anmälan, täcker försäkringen kapitalskulden per dödsdagen.

  För frågor om försäkringen, kontakta försäkringsbolaget AXA på telefon 08-519 896 21 eller e-post clp.se.kundservice@partners.axa. Du kan också besöka deras hemsida på clp.partners.axa/se/skada.

   

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring hantering av dödsbo.

 • Telefon

  Öppettider: mån–tors kl 09–17, fre kl 09–16

  0476-88 120

 • Ställ en fråga via e-post
 • Skicka brev eller handlingar

  Ikano Bank
  Dödsbo
  Box 210 45
  200 21 Malmö