Kundkännedom

Ikano Bank är enligt lag skyldiga att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt. Därför ber vi dig svara på kundkännedomsfrågorna nedan. 

Du kan läsa mer om varför vi måste ställa dig dessa frågor på ikanobank.se/kundkannedom Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på ikanobank.se/personuppgifter.

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig om det är någon uppgift är oklar eller saknas. Alla fält i formuläret måste besvaras och du avslutar genom att signera.

Har du problem med att skicka via vårt formulär eller saknar Bank Id, ladda ner blanketten här.

Personuppgifter

Vänligen skriv ditt personnummer med 12 siffror.

Vänligen skriv ditt personnummer med 12 siffror.

Du måste fylla i det här fältet.

Vänligen skriv ditt personnummer med 12 siffror.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Vänligen skriv ditt personnummer med 12 siffror.

Vänligen skriv barnets personnummer med 12 siffror.

Du måste fylla i det här fältet.

Vänligen skriv barnets personnummer med 12 siffror.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 15 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Vi vill gärna använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte för att ge dig anpassad information och erbjudanden via t.ex. e-post och sms. Du kan när som helst begära att sådan behandling ska upphöra.
 

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Vad kommer du att använda sparandet till?

(Flera svarsalternativ möjliga)

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Hur ofta kommer du att göra insättningar?

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Vad är det ungefärliga belopp du planerar att sätta in per månad?

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Vem kommer att sätta in pengar?

(Flera svarsalternativ möjliga)

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Hur kommer pengarna att sättas in?

(Flera svarsalternativ möjliga)

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Varifrån kommer pengarna som ska sättas in?

(Flera svarsalternativ möjliga)

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Har du skatterättslig hemvist* i något annat land än Sverige?

* Med skatterättslig hemvist avses skatterättslig hemvist i ett annat land i enlighet med det landets lagstiftning och omfattar även sk US person enligt amerikansk lagstiftning på grund av t.ex. amerikanskt medborgarskap eller uppehållstillstånd (Green Card)

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Person i politiskt utsatt ställning

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning, dvs om du har eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.
Har du eller har du tidigare haft en sådan funktion eller befattning?

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Är du familjemedlem till en person som har eller har haft en sådan funktion eller befattning?

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Är du medarbetare till en person som har eller har haft en sådan funktion eller befattning?

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Jag är eller har varit:

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Jag är nära familjemedlem till en person i en politiskt utsatt ställning.

Min relation till personen är:

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Jag är medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning. Jag är:

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Nästan klart

Innan du skickar in ber vi dig kontrollera dina uppgifter en sista gång för att försäkra dig om att alla uppgifter är korrekta.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Välj hur du vill identifiera dig

Verifiera dig i datorn

Väntar på verifiering... Öppna BankId
Tillbaka

Ange ditt personnummer

Tillbaka

Verifiera dig i mobilen

Väntar på verifiering...
Tillbaka

Logga in

Just nu förekommer bedrägeriförsök där bedragare ringer och utger sig vara från Ikano Bank.
Var särskilt uppmärksam på samtal där bedragaren ringer och informerar om beviljat lån och ber dig att godkänna detta med Bank-ID. Observera att vi aldrig kommer kontakta dig och uppmana dig att lämna ut uppgifter till Bank-ID eller bankdosa.


Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.