Valutaomvandlare

Med hjälp av Ikano Banks valutaomvandlare kan du enkelt räkna på vad ett kortköp utomlands skulle kosta dig och få information om Ikano Banks valutaväxlingspåslag för EES-valutor i relation till ECB:s referenskurs.

Välj ditt kort

Datum

Valuta

Belopp

Vänligen notera: Valutaomvandlaren visar dagens växelkurser samt de dessförinnan senaste 364 dagarnas växelkurser.

De faktiska växelkurserna är beroende av den datum och tid då transaktionen behandlas. Ikano Bank och Mastercard/VISA kan komma att behandla din transaktion vid en annan datum och tid än transaktionsdatum. Växelkurser och  belopp som återges i Valutaomvandlaren är således indikativa och baseras på senast tillgängliga kurser samt information. Ikano Banks kurs visas inklusive valutapåslag på ditt valda kort för den datum då du nyttjar Valutaomvandlaren. Ikano Bank garanterar således inte att sådant valutapåslag är gällande för kortet på verklig transaktionsdatum eller tid.

Valutaomvandlaren visar endast jämförelsen mot ECB:s kurs på valutaväxlingstransaktioner mellan EES-valutor inom ESS-området. Dvs. att om Valutaomvandlaren tillämpas på icke EES-valutor kommer du inte att erhålla någon jämförelse mot ECB:s kurs.

Om säljares eller uttagsautomats valutaväxling accepteras av dig på din transaktion, kommer Ikano Banks kurs inte att vara tillämplig på transaktionen. Detta sker vanligen om du vid köp-/uttagstillfället väljer att betala i din egen valuta (SEK) istället för i den valuta som tillämpas i det land där du genomför köp/uttag.